up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله آکواريوم PDF
QR code - آکواريوم

آکواريوم

آکواريوم ظرفي است شيشه اي که در آن گياهان و جانوران آبزي(معمولا ماهيها) نگه داشته مي شوند. همانطور که واژه باغ وحش براي اشاره به محلي که در آن جانوران روي خشکي زندگي مي کنند، مورد استفاده قرار مي گيرد، واژه اکواريوم هم به يک بناي عمومي که در آن گروه زيادي از گونه هاي آبزي نگهداري مي شوند اشاره مي کند.
اکواريوم بعنوان يک سرگرمي:
در سال 1665 ساموئل پپيس (روزنامه نويس) نوشت که در لندن دسته اي از ماهيها کمياب در يک ظرف شيشه اي پر آب نگهداري مي شوند که آنها براي هميشه در اين ظرف زندگي خواهند کرد و واضح است که همه آنها ماهيهاخارجي هستند.اين ماهيها، ماهي قرمز نبوده و بيشتر آنها ماهيهاي بهشتي Macropodus operecularis، بودند. ماهيهاي بهشتي يک نوع ماهي باغچه اي آشنا هستند که در پلوک (سوئيس) و چين، يعني جايي که شرکت هند شرقي تجارت مي کرد، زندگي مي کنند. در قرن هجدهم آبراهام ترمبلي (زيست شناس) مارماهياني را که در کانال Bentink residence sorgvliet هلند مي يافت را در ظرف شيشه اي cyndrical بزرگي نگهداري مي کرد وروي آنها مطالعات خود را انجام مي داد. اما نگهداري ماهي در اکواريوم زماني در بريتانيا بعنوان يک سرگرمي رواج پيدا کرد که اکواريوم هاي مزيني با اسکلت آهني در نمايشگاه بزرگ انگليس در سال 1851 به نمايش در آمدند. اکواريوم هاي شيشه اي تحولي در محفظه هاي wordion لعابي بوجود آورد که در سال هاي 1830 براي بستانکاران بريتانيايي ساخته شد تا بتوانند گياهان ثابومي را در طول سفرهاي طولاني دريايي حفظ کنند. آلمانيها نيز همانند انگليسي ها علاقه وافري نشان مي دادند و با گذشت يک قرن هامبورگ به بندري براي ورود گونه هاي ناشناخته تبديل گشت.
همانطور که منازي مسکوني در سراسر دنيا پس از وضعيت زندگي استاد درجنگ جهاني اول به برق مجهز شدند، اکواريوم ها نيز روزبه روز رواج بيشتري يافتند. بوسيله جريان الکتريسيته وابستگي آنها به نور طبيعي از بين رفت و تصويه و تهويه آنها امکان پذير شد. در طول اوايل قرن بيستم بسياري از گونه هاي ماهيهاي رنگي کوچک از ماتائوس، برزيل، بنگلوک، سيام، جاکارتا، شرق هندوي، داچ تبار، کلکته، هندو ديگر بندرهاي استوايي صيد و صادر شدند. پس از اينکه ماهي جنگجوي آسيايي (Betta spdendens) در سال 1893 در فرانسه پرورش يافت، تکنيکهاي تخم ريزي موفق به تدريج ترويج يافت. پرورش ماهيها در اسارت براي تجارت اکوايوم امروزه در فلوريداي جنوبي، سنگاپور، هنگ کنگ و بنکک متمرکز شده است، در هاوايي و سري لانکا هم به صورت صنعت کوچک رواج دارد.
اکوايوم هاي آب شيرين بعنوان معمولترين نوع اکواريوم رواج دارند، اما اکواريوم هاي دريايي (آب شور)، اخيرا محبوبيت يافته اند. تکنيکهاي نگهداري شقايقهاي دريايي، بعضي از مرجانها و خانواده خرچنگها از دهه 1980 رو به پيشرفت گذاشت و ساخت آبسنگ هاي دريايي کوچک را ممکن ساخت. از اواسط دهه 1990 برنامه هاي جفت گيري ارگانيسم هاي دريايي در اسارت براي تجارت اکواريوم رشد چشمگيري داشت و فشارهاي محيطي بر محل زندگي آبسنگ ها نيز بعنوان يک محرک اين روند را تسريع بخشيد.
اکوايوم ها در اندازه هاي مختلف ديده مي شوند، بعضي از آنها به اندازه يک ظرف کوچک هستند و براي اسکان موقت يک ماهي قرمز جوان مناسب مي باشند و بعضي ديگر اکواريوم هاي عمومي بزرگي هستند که مي توانند تمام اکوسيستم هاي دريايي را در خود جاي دهند. کوچکترين سايز براي يک اکواريوم خانگي 10 گالناست که البته اندازه 20 گالن بيشتر توصيه مي شود. سيستم هاي اکواريومي بزرگتر مناسب تر هستند.
با ظهور اکواريوم هاي هلندي و عکس هاي تاکاشي آمانو در دنياي آکواريوم طبيعي علاقمندان آبزيان در دهه هاي 80تا90به گياهان آبزي روي آورند.
مهمترين مشکل تکنولوژي، وارد کردن گاز ها به مخزن ماهي ها، هم براي کنترل جلبک ها و هم براي فراهم کردن کربن براي رشدگياهان آبزي بود.
اولين اکواريوم عمومي در پارک Regentلندن در سال 1853 گشايش يافت. بلافاصله بعد از آن پي تي بارنام(P.T Barnnm) اولين اکواريوم آمريکايي را در برادوي، نيويورک افتتاح کرد.
پيرو نمونه هاي اکواريومي نيويورک و سانفرانسيسکو، شهرهاي بزرگ نيز شروع به گشايش اکواريوم هاي عمومي نمودند. اکثر اکواريوم هاي عمومي در نزديکي دريا واقع شده اند تا بتوانند از ذخيره دائمي آب دريا استفاده مي کنند.
يکي از اولين اکواريوم هايي که در خشکي ساخته شد اکواريوم شد شيکاگو (shedd Aquarinm) بود که توسط ماشينهاي مخزن داري که روي ريل حرکت مي کردند، آب دريا را دريافت مي کردند. اکواريوم عمومي از بسياري جهات به يک باغ وحش و يا موزه شبيه است. يک اکواريوم خوب بايد آنقدر جاذبه داشته باشد که تماشاگران را براي جندين بار به سوي خود جلب کند براي اين امر اين اماکن را بعد از ظهرها براي مراسم خاص اجاره مي دهند.در اکواريوم Monterey Bay، يک تانک ماهي کم عمق با پرتو ماهيهاي معمولي بطوري پر شده است که بازديد کننده مي توانند پوست چرم مانند ماهي را در هنگام عبور احساس مي کند.
همانند باغ وحش ها، اکواريوم ها نيز گروه تحقيق ويژه اي براي مطالعه عادات و بيولوژيکي نمونه هاي خود دارند. در سالهاي اخير اکواريوم هاي بزرگ سعي در صيد و پرورش گونه هاي مختلف ماهيهاي اقيانوسيهاي آزاد و حتي ژله هاي دريايي کرده اند. اين کار بسيار مشکلي است چرا که اين موجودات هرگز در شرايط صلمي و سطوح سخت برخورد نمي کنند و طبق غريزه نمي توانند از ديواره ها دور شوند.

● لوازمي که براي درست کردن يک آکواريم کامل مورد نياز است بدين شرح است: ▪ آکورايم : انتخاب آکواريم بسته به علاقه افراد متفاوت است. حجم آکواريم = ارتفاع ...

● ثابت نگه داشتن و افزايش ph يکي از مشکلات عمومي و اصلي آکواريوم داران نگهداري و حفظ Ph در يک ميزان ثابت است. خيلي از افراد متوجه اهميت نقش Ph و فاکتو ...

● چند نوع غذا بايد به ماهي ها داده شود؟ ماهي ها از نظر تغذيه با يکديگر متفاوت بوده و هر گروه از آنها مواد غذايي خاصي تغذيه مي نمايند .ماهي ها يک گونه ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

گياهان آکواريوم نقش بسيار مهمي در ايجاد تعادل اکوسيستم آکواريوم بازي ميکنند.گياهان آکواريوم درست مثل درختان عمل ميکنندومحيط آکواريوم رو زيباتر و سالم ...

بي شک به اعتقاد بسياري از کارشناسان و پرورش دهندگاه ماهي هاي آکواريومي ديسکاس ها زيباترين و بي نظيرترين ماهي هاي زينتي در بين ماهي هاي آکواريومي آب شي ...

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است که داراي بدن شفاف مي باشند . آنها بومي آسيا به خصوص پاکستان ، ...

هميشه هنگام صحبت و يا مطالعه در مورد ماهيان، موضوع بسيار متنوع و گسترده اي در برابر انسان قرار مي گيرد، زيرا ماهيان، موجوداتي هستند که در شرايط بسيار ...

دانلود نسخه PDF - آکواريوم