up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله آکواريم PDF
QR code - آکواريم

آکواريم

آشنايي با آکواريم

علاقمندان و صاحبان آکواريوم ماهيان زينتي علاقه زيادي به شناسايي گونه هاي مختلف آبزيان زينتي و نحوه تکثير و پرورش آنها دارند ولي متأسفانه منابع اطلاعاتي کمي بصورت مکتوب يا الکترونيک در اين خصوص وجود دارد. از زمان معرفي و گسترش ماهيان زينتي در آکواريمها سالها مي گذرد ، ماهيان زينتي از ديرباز مورد توجه علاقمندان به طبيعت به خصوص در شهرهاي صنعتي بوده است .زندگي ساکت آبزيان و بخصوص ماهيها براي انساني که از زندگي مدرن و ماشيني مملو از سروصدا فرار مي کند ، آرامش بخش است. انسان وقتي به تماشاي محيط زيستي متضاد با فضاي کنوني خود مينشيند ، سکوت نموده و با حوصله فراوان غرق در دنياي زيباي آبزيان مي شود. آبزيان زينتي در مقايسه با ساير آبزيان دريايي بدليل امکان زندگيشان در محيطهاي مصنوعي بيشتر مورد توجه مردم شهرنشين قرار گرفته اند .پس از جنگ جهاني دوم و با فراهمشدن امکانات حمل و نقل هوايي ،آبزيان زينتي به اقصي نقاط دنيا انتقال داده شدند. امروزه شاهد حضور گونههاي ماهيان زينتي مختلفي درکشورهاي آسيايي هستيم،گونه هايي که روزگاري تنها در رودخانه هاي آفريقا ميزيستهاند و يا وجود گونههاي آبزي مختص به رودخانه هاي آمريکا درآکواريوم خانههاي اروپاييان و آسياييها است و امروزه شاهديم ، کشور سنگاپور با داشتن آب و هوا و شرايط اقليمي مساعد مرکز جهاني تجارت و تکثير و پرورش آبزيان زينتي شده است و روزانه ميليونها گونه آبزيان زينتي به اقصي نقاط دنيا مبادله و صادرشود.
● « پيشگامان آکواريوم »
اگرچه اطلاعات دقيقي در مورد نگهداري انواع ماهي بصورت تزئيني توسط انسان در دست نيست با وجود اين مي توان گفت که از هزاران سال قبل در چين ماهيها را بعنوان يک حيوان خانگي نگهداري مي کردند. اولين کتاب درباره ماهي بنام کتاب ماهيهاي قرمز در قرن شانزدهم ميلادي توسط Changchi-en نگاشته شده که بيشتر در مورد زيبايي اين نوع ماهيها و عکس العملشان نسبت به تغييرات حرارت بحث نموده است.
▪ اولين آکواريوم عمومي در سال ۱۸۵۳ در شهر لندن پايتخت انگلستان گشايش يافت و يکسال بعد از آن، کتابي بعنوان نگهداري آکواريوم در منزل توسط مؤسس آکواريوم عمومي لندن بنام فليپ به رشته تحرير درآمد.
▪ اولين سري ماهيهاي زنده استوايي در سال ۱۸۶۳ به اروپا صادر گرديد.
▪ اولين ماهي که صادر شد ماهي بهشتي بنام Mocropodus opercularis که ماهي بسيار زيبا و مقاوم بوده است.
▪ اولين پمپ که در آکواريوم به کار برده شد در سال ۱۸۶۰ در آکواريوم عمومي پاريس بود.
▪ اولين بار جمع آوري ماهيهاي زينتي و طبقه بندي و تکثير آنها توسط آلمانها انجام شد.
● نصب و راه اندازي آکواريوم
اگر تعدادي ماهي را در مخزن کوچکي قرار دهيم بايد شرايط مساعدي براي آن فراهم سازيم تا از تماشاي اين محيط مصنوعي لذت ببريم.، بدليل اينکه ماهي بايد مواد غذايي و اکسيژن مورد نياز خود را از آب آکواريوم تهيه نمايد، لذا بطور پيوسته بايداز تامين غذا وفراهم شدن اکسيژن آب اطمينان حاصل کردو فعاليت در زمينه تکثير و پرورش ماهيان زينتي نيز همانند کار با ساير ماهيان پرورشي داراي ويژگي ها و مسائل خاص خود است،که مي توان ازجمله به تهيه و ساخت يک آکواريوم مناسب، تهيه ماهيان زينتي مناسب ، تغذيه وغذادهي، بهداشت و بيماريهاي ماهيان زينتي اشاره نمود.بعضي اوقات مشاهده شده که علاقمنداني بدون داشتن اطلاعات در زمينه نگهداري و تکثير و پرورش ماهيان زينتي براي خريد ماهي و آکواريوم به فروشگاه هاي ماهيان زينتي مراجعه مينمايند واقدام به خريد گونه هاي مختلف ماهي و آکواريوم نامناسب از نظر ظرفيت نگهداري مي نمايندو پس از راه اندازي آکواريم در منزل يا محل کار خود ،آکواريوم دچار مشکل شده و علاقه خود را از دست مي دهند. اين عزيزان بهتراست قبل از خريد ماهي يا آکواريوم اطلاعات مختصري از گونه هاي آبزي مورد علاقه خود بدست آورند و در ابتداي کار به موارد زير توجه فرمايند:
« اختصاصات ظرفيت آکواريوم »ظرفيت آکواريوم را بايد به نسبت تعداد گونه مورد علاقه خود انتخاب نمود، تراکم بيش از اندازه ماهي در آکواريوم بعلت بوجود آمدن پس ماندههاي غذايي و ازدياد فضولات ماهي موجب کمبود اکسيژن و سريع آلوده شدن آب آکواريوم ميشود. فضولات ماهي در آب آکواريوم توليد آمونيوم نموده و در محيط با فعل و انفعالات شيميايي توليد سم مي نمايد که باعث مرگ ماهيان زينتي درآکواريوم مي شود.با عنايت به ظرفيت هر آکواريوم و توجه به اين نکته که ماهيان از لحاظ رفتاري داراي گونه هاي مختلف صلحجو، پرخاشگرو تهاجمي مي باشند، قرار دادن آنها در يک آکواريوم مشکلات مهمي را براي صاحب آکواريوم بودجود خواهد آورد، لذا رعايت اين نکته توصيه جدي ميشود و بايد توجه داشت که چرخه زندگي درآکواريوم فعاليتي بيولوژيکي محسوب مي شود ، از اينرو رعايت تعادل بين گياهان آبزي و ماهيان زينتي درمحيط آکواريوم ضروري مي نمايد .در زمانيکه محيط آکواريوم بصورت طبيعي يا مصنوعي روشن مي باشد ،گياهان توليد اکسيژن ميکنند و زمانيکه محيط تاريک مي شود، گياهان مصرف کننده اکسيژن ميشوند. بدينترتيب، عدم تعادل تراکم ماهي و گياه آبزي باعث کمبود اکسيژن درآب آکواريوم ميشود که در صورت زياد بودن تراکم گياهان آبزي آکواريوم ، خصوصاً در هنگام تاريکي خطر جدي از جهت کاهش اکسيژن ماهيان آکواريوم را تهديد مي کند. همچنين بايد توجه داشته باشيم که ماهيان زينتي به دو صورت زنده زا و تخم ريز تکثير مي شوند، لذا ممانعت از قرارگيري توام آنها در يک آکواريوم ضروري است .
● لوازم مورد نياز يک آکواريوم:
افرادي که علاقمند به داشتن آکواريوم هستند ، مي توانند يکدستگاه آکواريوم را بصورت آماده خريداري کنند و يا اينکه خود يک آکواريوم مناسب بسازنند. البته در صورت خريد آکواريوم آماده وسايل آنرا هم دريافت ميکنند، اما در صورت حوصله و گذاشتن کمي وقت ميتوانند آکواريوم مورد نظر خود را در ابعاد مختلف بسازند که دراينصورت هم ارزانتر تمام مي شود و هم لذت بيشتري براي سازنده آن دارد. بهتراست آکواريوم بصورت مکعب مستطيل تهيه شود، چون از مزاياي اين نوع آکواريوم سطح تهويه زياد آب درآن است، ماهيها نيز فضاي بيشتري از سطح را در اختيار داشته و تميز کردن آکواريوم بمراتب آسانتر مي باشد .ضخامت شيشه آکواريوم ها با توجه به کوچک يا بزرگي آن مختلف است، در يک آکواريم با حجم ۳۰ ليتر مي توان از شيشه ۴ميليمتري استفاده کرد، ولي براي ساخت آکواريومهاي بزرگتر بايد از شيشه ۶ ميلمتري استفاده کرد . ارتفاع آکواريوم بايستي بين ۳۰ تا ۴۰ سانتي متر و عرض آن بهتر است به اندازه بلندي آن باشد ، طول آکواريوم بستگي به محل قرار گرفتن آکواريوم دارد. بايد بر روي آکواريوم سرپوشي قرار گيرد که اندازه آن حداقل به اندازه طول آکواريوم و عرض آن ۱۵ سانتي متري باشد که در قسمت جلوئي آکواريوم تعبيه مي شود . يکي از ضروريترين وسايل مورد نياز آکواريوم پمپ هوا ميباشد، پمپ ها از طريق لرزش، هوا را به داخل آکواريم ميفرستند البته نوعي از پمپ ها نيز وجود دارند که در داخل آنها موتور مخصوصي براي هوادهي وجود دارد. در موقع تهيه پمپ حتماً بايد ابعاد آکواريم را در نظربگيريد،پمپ درآکواريوم اساسي ترين کار را جهت تهويه آب از طريق جريان دادن حبابهاي هوا بداخل آکواريوم و جريان دادن آب بداخل فيلتر به منظور تميزکردن آب انجام ميدهد.خاستگاه اکثر ماهيان زينتي مناطق گرم و استوايي ميباشد، بنابراين بايد محيط آبي گرم در حدود ۲۳ الي ۲۶ درجه سانتيگراد درآکواريوم براي ماهيها مهيا شود که اين عمل توسط بخاري انجام شود.جنس بخاريها شيشه اي پيرکس (نشکن) و بصورت لوله اي هستند که داخل آنها يک لوله چيني تعبيه شده است و روي آن سيم پيچ بخاري قرار دارد و در قسمت بالايي بخاري ترموستات نصب شده که مي توان با آن درجه حرارت آب آکواريوم را تنظيم کرد، همچنين بايد قدرت بخاري مورد نظر را براي حجم آب موجود در آکواريوم و تعداد ماهي قابل نگهداري در آن ، مورد توجه قرار داد. براي اندازه گيري درجه حرارت و کنترل دماي آکواريوم از گرماسنج استفاده ميشود. آب آکواريوم بعلت وجود موجودات زنده گياهي و جانوري درآن کم کم تيره و کدر مي شود و حالت شفافيت خود را از دست ميدهد. از آنجا که تعويض دائمي آب آکواريوم کاري دشوار است و هر بار تعويض آب موجب بوجود آمدن استرس در ماهيان ميشود، لازم است با بکاربردن فيلتر مرتباً مواد زائد و معلق داخل آب آکواريوم گرفته شود تا آب هميشه براي ماهيان صاف و شفاف باقي بماند.البته بديهي است پس از مدتي در اثر پر شدن حفرات ريزفيلتر، کم کم از قدرت فيلتر کردن آن کاسته خواهد شد و هر چند وقت يکبار بايستي فيلتر تميز شود تميز کردن فيلتر بستگي به حجم آب، نحوهٔ تغذيه ماهيها درآکواريوم دارد، هر چه روش تغذيه صحيحتر باشد و کمتر مواد غذايي اضافي وارد آب شود طبعاً عمر فيلترآکواريوم بيشتر خواهد شد. براي صيد ماهيها بخصوص در هنگام تميز کردن آکواريوم يا بيرون آوردن ماهي بيمار بايستي از تورهاي دستي مخصوص که انواع مختلفي دارند، استفاده نمود. جنس اين تورها بايستي در حد امکان نرم و لطيف باشد تا صدمه اي به بدنماهي وارد نشود.

وقتي که يک آکواريم جديد را نصب مي کنيد، مهمترين مرحله اي که قابل بحث است معروف به چرخه و سيکل آکواريم مي باشد. اولين دوره ( که حدود 4 الي 6 هفته طول م ...

● لوازمي که براي درست کردن يک آکواريم کامل مورد نياز است بدين شرح است: ▪ آکورايم : انتخاب آکواريم بسته به علاقه افراد متفاوت است. حجم آکواريم = ارتفاع ...

● همستر - کوچکتر از سنجاب همستر ( Hamster ) حيواني کوچک و زيبا که موش نيست ! همستر ( Hamster ) حيواني کوچک و بسيار زيبا و جذاب در رنگ هاي گوناگون ازجم ...

گلاس فيش يا ماهيان شيشه اي متعلق به خانواده Chandidae يا Ambassidae شامل همه ماهياني است که داراي بدن شفاف مي باشند . آنها بومي آسيا به خصوص پاکستان ، ...

خانواده ماهي طلايي شامل گلدفيش کاليکو، بلک مور، لاين هد، دم چادري، چشم آسماني، چشم بادبادکي ( بابل آيز ) و انواع ديگر مي باشد. خانواده ماهي طلايي بسيا ...

بعد از ۳ الي ۴ ساعت نرها به داخل قفس گذاشته مي شوند. بهتر است چند شاخه گياه طبيعي يا مصنوعي داخل قفس قرار بگيرد تا براي ماهيها محيط طبيعي تر جلوه کند ...

دانلود نسخه PDF - آکواريم