up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آنژيوگرافي PDF
QR code - آنژيوگرافي

آنژيوگرافي

مراحل انجام يک آزمون آنژيوگرافي

مراحل انجام يک آزمون آنژيوگرافي
هدف از انجام آزمون آنژيوگرافي تهيه تصاوير از شريانها )آرتريوگرافي)و وريدها)ونوگرافي(مي باشد که اين شريانها به طور سلکتيو توسط کاتتر انتخاب ميشوند .مهمترين عمل هم درطي انجام اين آزمون جهت رسيدن به هدف که همانا تهيه آنژيوگرام از شريانها مي باشد،‌‌وارد کردن کاتتر به مدخل شريان مورد نظر مي باشد . براي رسيدن به اين منظور بايستي در ابتدا کاتتر را به نحوي وارد شريان کرد .
چندين راه جهت انجام اين عمل وجود دارد ، که با توجه به شرايط بيمار و برخي شرايط خاص ،‌ يکي از اين روشها را انتخاب مي کنيم . اين روشها عبارتند از :
1- ورود کاتتر از طريق شريان فمورال ( femoral artery )
2- ورود کاتتر از طريق شريان براکيال ( brachial artery )
3- ورود کاتتر از طريق شريان آگزيلاري ( axillary artery )
4- ورود کاتتر از طريق آئورت شکمي ( با توجه به عبور سوزن پونکسيون از کنار مهره هاي کمري به روش Translumbar
معروف است )
بهترين و مطمئن ترين راه جهت هدايت کاتتر ، انجام آنژيوگرافي از طريق پونکسيون شريان فمورال مي باشد که با روش سلدينگر انجام مي شود و از ايمني بالايي در مقايسه با ساير روشها برخوردار است . در اين روش پونکسيون شريان فمورال ،‌ پائين تر از ليگامان اينگوينال انجام مي شود .
نحوه پونکسيون شريان فمورال :
پس از تزريق ليدوکائين در محل پونکسيون جهت ايجاد بي حسي موضعي در اطراف شريان فمورال ، سوزن پونکسيون وارد شريان شده ، پس از اطمينان از اينکه سوزن در داخل شريان قرار دارد ، ماندرن سوزن را خارج کرده و با مشاهده خروج خون از سوزن ، بلافاصله سيم راهنما از داخل سوزن وارد شريان شده و در داخل شريان به اندازه مورد نياز پيش برده مي شود ، سپس سوزن را خارج کرده و شيت شرياني
(vascular sheath) با کمک دايليتور ( dilator ) از روي سيم راهنما وارد شريان مي شود . در اين موقع ، سيم راهنما و دايليتور را خارج کرده و فقط شيت در محل پونکسيون قرار مي گيرد .
*توجه داشته باشيد که تمامي مراحل انجام آزمون بايستي به طريق استريل انجام شود.
قرار گرفتن شيت در داخل شريان اين کمک را مي کند که براي هدايت کاتتر و نيز تعويض کاتترها در موقع لزوم ، مشکلي براي وارد کردن مجدد کاتتر ديگر وجود نداشته باشد . اين در حالي است که در گذشته قبل از ابداع شيت ،‌ از سيم راهنماي بلند استفاده مي شد و جهت تعويض کاتتري که در داخل شريان است با يک کاتتر ديگر ، ابتدا بايستي سيم راهنما از طريق کاتتر وارد شريان شود و سپس کاتتر خارج گردد و مجدداً‌ کاتتر ديگري که قرار است وارد شريان بيمار شود از روي سيم راهنما وارد شريان مي شود .اين روش وقت گير بوده و راحتي کار در هنگام استفاده از شيت را نيز دارا نمي باشد .
پس از قرارگرفتن شيت درشريان بيمار ،‌ راديولوژيست تحت هدايت فلوروسکوپي کاتتر را به سمت شريان مورد نظر هدايت مي کند و با انجام مانورهاي لازم برروي کاتتر آن را وارد مدخل شريان مورد نظر مي کند . در اين هنگام پس از مطمئن شدن از محل قرارگيري کاتتر ( به واسطه تست با ماده حاجب ) ، انژکتور را به سر کاتتر وصل کرده و حجم مورد تزريق و ميزان تزريق در ثانيه براي دستگاه انژکتور مشخص مي شود . همچنين تيوب اشعه xبر روي ناحيه مورد نظر که قرار است از آن آنژيوگرام تهيه شود ، سانترشده و با توجه به نوع آزمون و آنچه قرار است مورد بررسي قرار گيرد ،‌ تعداد اکسپوزها در ثانيه ( ( FPS ) Frames Per Second ) و زمان تأخير براي اکسپوز ( در صورت لزوم ) تعيين شده و اکسپوز انجام مي شود .
پس از تهيه نماهاي مورد نظر و نيز درصورت لزوم ، انتخاب شريانهاي ديگر توسط هدايت کاتتر و تهيه تصاوير آنژيوگرام ، کاتتر از شريان خارج شده و پس از آن شيت نيز از شريان خارج شده و شريان در بالاي محل پونکسيون (proximal نسبت به محل پونکسيون ) توسط هر دو دست به طور صحيح فشار داده مي شود( کمپرس مي شود ) تا اينکه خونريزي از محل پونکسيون قطع شود . پس از اطمينان از قطع خونريزي محل پونکسيون توسط گاز استريل پانسمان شده و کيسه شن ( به مدت 2 الي 4 ساعت ، بسته به شرايط انجام آنژيوگرافي )بالاي محل پونکسيون قرار مي گيرد تا خونريزي کاملاً قطع شود.پس از اتمام آزمون نيز بيمار بايستي به مدت 8-6 ساعت کاملاً استراحت نمايد ( complete bed rest ) تا احتمال خونريزي مجدد بر اثر حرکت بيمار از بين برود .

کاتتريزاسيون و آنژيوگرافي قلب روش قطعي و استاندارد براي بررسي آناتومي و فيزيولوژي قلب و عروق مي‌باشد. تاريخچه آنژيوگرافي اين روش که در ابتدا بر روي حي ...

● تاريخچه آنژيوگرافي: اين آزمايش از همان اوايل کشف اشعه ايکس آغاز گرديد . به طوري که اولين باردرسال ۱۸۹۶ هابيک و ليندنتال با تزريق ماده حاجب امولسيون ...

کاتتر ( catheter ) کاتترتيوب انعطاف پذيرباريک مي باشدکه درقطرهاوطولهاي متفاوت توليدمي گردد.ازاين وسيله به منظورتزريق مستقيم ماده حاجب درشريان مورد نظر ...

از آنجا که روش هاي آنژيوگرافي در تصويربرداري و تشخيص بيماري هاي رگ هاي خوني مغز و قلب کاربرد گسترده اي پيدا کرده اند، روز به روز نيز بر تکنولوژي مورد ...

انرژي هسته اي اگرچه در گذر زمان، زمينه اي براي ساخت سلاح هاي مرگبار بوده، اما نمي توان اثرات مثبت اين انرژي نهفته در دل ذرات را نديد.آن چه در پي مي آي ...

● آلودگي ذره اي هوا و DVT آلودگي ذره اي هوا با افزايش بيش از حد احتمال بروز بيماري قلب و حمله همراه است. طي يک بررسي مورد شاهد که در شمال ايتاليا انجا ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

ديابت مي­تواند روي ديد تاثير بگذارد در صورتيكه شما به بيماري ديابت مبتلا هستيد بدن شما نمي­تواند بدرستي از قند استفاده و آنرا ذخيره كند. ديابت باعث اف ...

دانلود نسخه PDF - آنژيوگرافي