up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آنژيوسکوپي PDF
QR code - آنژيوسکوپي

آنژيوسکوپي

آنژيوسکوپي = آنژيوگرافي + آندوسکوپي

آنژيوسکوپي عروق کرونر قلب، امکان مشاهده مستقيم سطح داخلي يک رگ را فراهم مي کند. اين روش، اطلاعاتي شامل پاتولوژي ضايعات عروقي کرونر و بينشي نو نسبت به پاتوفيزيولوژي سندرم هاي کرونري حاد به دست مي دهد تا تشخيص و درمان بيماران آسان تر صورت گيرد...
در مطالعات جراحي قلب باز اوليه که همراه با آن، آنژيوسکوپي را نيز بررسي کرده اند، از بالون هاي با جنس لاتکس يا پلاستيک شفاف که از سالين براي تميز کردن خون از انتهاي تحتاني کارديوسکوپ ها بهره برده اند، استفاده شده است، اما دقت اين گونه وسايل کمتر از حد ايده آل بود. ۳ دهه بعد، مشاهدات باليني با استفاده از اين وسايل، به طور چشمگيري بهتر شدند، زيرا وسايل پيشرفته تر در دسترس قرار گرفتند، به خصوص اينکه قطر وسيله چشمي و تعداد فايبرها افزايش يافته بود.
● پيشرفت ادامه دارد
در سال ۱۹۸۳، آنژيوسکوپي عروق کرونر از راه پوست، اول بار طي کاتتريزاسيون قلب که از فيبراسکوپ هاي فوق باريک اليمپوس استفاده مي شد، به کار گرفته شد و هر چند که انعطاف لازم را نداشت، مشاهده و تععين دقيق مکان انسداد عروق کرونر راست را امکان پذير ساخت. در سال بعد، اولين آنژيوسکوپي عروق کرونر از راه جراحي انجام شد تا کمکي به بهبود نتا يج جراحي هاي باي پس کرونر باشد و کيفيت پيوند سياهرگ ضامن را ارزيابي نمايد. آخرين پيشرفت در اين تکنيک به سال ۱۹۹۱ پيدا شد، همزمان با توسعه سيستم «Image Cath» که امروزه بهترين خصيصه فني را دارد و با اين آنژيوسکوپ که مرتب روند رو به جلوي کارآمدتر شدن را طي مي کند، مي توان به خوبي و با ايمني کامل، تصاوير عروق کرونر را از راه پوست گرفت و جوابگوي توسعه همه جانبه آنژيوسکوپي کرونر بود.
● روش انجام
آنژيوسکوپ Image Cath، يک کاتتر آنژيوسکوپي کرونر قابل عرضه است. اين کاتتر پلي اتيلن، قطر خارجي معادل ۵ ۱ ميلي متر (۵ ۴ فرنچ) دارد که داخل يک آنژيوپلاست عروق کرونر داخل رگي از راه پوست (PTCA) با اندازه ۸ French (به عنوان کاتتر راهنما) قرار مي گيرد. يک مانع اساسي، محدوديت قابليت تزريق ماده حاجب در قسمت پروگزيمال دستگاه است، زيرا بدنه (Shaft) آنژيوسکوپ، نسبتا بزرگ است.
● معرفي دستگاه
کاتتر، از دو کاتتر هم محور (Coaxial) تشکيل شده که کاتتر داخلي، حاوي فيبرهاي نوري است و يک کانال دوم کوچک هم وجود دارد که اجازه باد شدن (با فشار کم) بالون را براي رفع تنگي ها مي دهد يا يک کاف که در سر کاتتر بيروني قرار مي گيرد. اين کاف مخصوص برداشتن انسداد، از يک ماده بسيار نرم و سبک به نام «Kraton» ساخته شده که مي تواند از مخلوط سالين ماده حاجب به نسبت ۵۰ ۵۰ پر شود و حداکثر فشار باد شدن (يک اتمسفر) و بيشترين قطر (۵ ميلي متر) را ايجاد کند.
در داخل کاتتر دروني که يک دسته نوري سه هزار پيکسلي از آن عبور مي کند، لنزي با قطر ۲۵ ۰ ميلي متر جاسازي شده که ميدان ديدي در حد ۵۵ درجه فراهم مي نمايد و بيش از نيم ميلي متر، عمق دارد. زماني که کاف رفع انسداد باد شده و در جاي خود نگه داشته مي شود، اين کاتتر مي تواند با يک محدوده ۵ سانتي متري، در طول سيم راهنما و داخل کاتتر خارجي، جلو و عقب برود. سيم راهنما به صورت يک لوله نوع دوم «مونوريل» (monorail) در بدنه کاتتر خارجي وارد مي شود و طولي معادل ۲۳ سانتي متر دارد. اين سيستم مونوريل به آنژيوسکوپ اجازه مي دهد که درصورت لزوم، کاتتر آنژيوپلاستي با سرعت خارج يا تعويض شود. از لوله يا حفره اصلي کاتتر خارجي براي شستشو استفاده مي شود که مايع تنها از انتهاي ديستال کاف انسداد خارج مي شود.
راديومارکرها که به فرد انجام دهنده عمل آنژيوسکوپي اجازه مي دهند تا با دقت محل انسداد رگ را تعيين و کنترل کند، در بدنه کاتتر اصلي و پروگزيمال به کاف انسداد، درون گروه لنزهاي سر قرار گرفته اند. تا به امروز، نحوه اداره کاتتر پيشرفت زيادي داشته است. آخرين نوع آن که وارد بازار شده است، يک متصل کننده Y شکل دارد که با مواد خاصي پوشيده شده و مقاومت هموستاتيک آن را کم مي کند. اين تغييرات، پاکسازي هوا را از کاتتر آسان تر و سريع تر مي کند.
از سويي، يک متصل کننده چشمي، دسته تصاوير پروگزيمال را به دوربين و منبع نوري متصل مي کند. در آخرين مدل آن، يک آستين (Sleeve) استريل چين خورده به آنژيوسکوپ اضافه شده تا به راحتي و با سرعت به دوربين و منبع نوراني وصل شود. يک ضبط کننده نوار ويديويي نيز به دوربين متصل است. سيستم Super VHS به دليل آنکه تصاويري با کيفيت بهتر ارايه مي دهد، براي استفاده ترجيح داده مي شوند.
ترکيب خصيصه هاي مختلف مانند ميدان ديد، انعطاف پذيري اسکوپ و حرکت دسته نوري طي مشاهده درون رگ از راه آنژيوسکوپ، تصاويري با کيفيت بالا ايجاد مي کنند و ميزان اطلاعات دريافتي را از شريان هاي هدف بالا مي برند. به هر حال، فقدان دستگاهي براي راهبري نوک لنزها، يک محدوديت اصلي و مهم، به خصوص در عروق با پيچيدگي هاي فراوان و زياد است.
● نحوه انجام آنژيوسکوپ
در ابتدا، يک سيم راهنماي PTCA ۱۴ هزارم اينچي، درون کاتتر راهنماي ۸ French دستگاه قرار مي گيرد و به سمت شريان هدف به جلو رانده مي شود. براي اينکه نوک لنزها به طور کامل و صحيح هدايت شوند و سيم ها در عروق پر پيچ وخم، به دام نيفتند، بهتر است از سيستم هاي قلبي عروقي پيشرفته، به جاي سيم هاي نرم (floppy) استفاده کرد. آنژيوسکوپ در زير فلوروسکوپي به طرف عروق کرونر هدف هدايت مي شود و کاف انسداد در محل تعيين شده قرار مي گيرد.

از آنجا که بيماري هاي عروق کرونري و به ويژه پلاک هاي آترواسکلروتيک يکي از مهم ترين موضوعات مرتبط با سلامت انسان هستند در اين مقاله به بررسي روش هاي مو ...

اگر چه آنژيوگرافي کرونري روش رايجي براي تصويربرداري و ارزيابي پلاک هاي آترواسکلروتيک است، ولي تنها توانايي ثبت تصاوير را به صورت دوبعدي دارد، بنابراين ...

دانلود نسخه PDF - آنژيوسکوپي