up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آنتي بيوتيک PDF
QR code - آنتي بيوتيک

آنتي بيوتيک

آيا آنتي بادي ها زرده تخم مرغ جايگزيني براي آنتي بيوتيک ها هستند؟

در بررسي براي يافتن جايگزيني براي آنتي بيوتيک ها در صنعت طيور نبايد فراموش کنيم که طيور قادرند آنتي بادي هايي عليه برخي از بيماري ها توليد کنند . آيا اين آنتي بادي ها را مي توان براي طيور ديگر تجويز کرد؟
مطلب زير مروري بر يک تحقيق علمي است که جنبه هاي مختلف آن را نشان مي دهد. ساليان درازي است که آنتي بيوتيک ها براي افزايش رشد ( در دزهاي کمتر از دز درماني) پيشگيري از بيماري ها (دز پروفيلاکسي) و براي درمان عفونت ها در صنعت طيور استفاده مي شوند. سال ها تحقيق و تجربيات علمي نشان مي دهد که استفاده از آنتي بيوتيک ها باعث بهبود مشخص در عملکرد توليد و وضعيت سلامت حيوانات مي شود. بنابراين حذف اين مواد از جيره غذايي طيور تغييري است که پيامدهاي بسيار دارد. در مقابل شواهد زيادي دال بر افزايش سود به خاطر اضافه کردن آنتي بيوتيک ها به جيره غذايي طيور وجود دارد.
اخيراً گروهي از محققان دانشگاه جان هاپکينز (بالتيمور دانشکده پزشکي ايالت متحده) اثرات اقتصادي حذف آنتي بيوتيک ها مورد استفاده در طيور تجاري گوشتي مورد بررسي قرار دادند. اين آناليز اقتصادي با استفاده از داده هاي تجربي در مقياس وسيع توسط صنعت طيور ايالت متحده جمع آوري شدند، صورت گرفت. داده هاي اين تحقيق نشان دادند که استفاده از افزاينده هاي رشد آنتي بيوتيکي در توليد اوليه طيور با ضررهاي اقتصادي براي توليد کنندگان همراه است، و نتايج نشان داد که افزايش وزن حاصل از افزاينده هاي رشد آنتي بيوتيکي به اندازه اي نيست که هزينه هاي آنتي بيوتيک ها را جبران کند .
همچنين برخي از آنتي بيوتيک ها براي کنترل بيماري در پزشکي انساني استفاده مي شوند. شواهد کلينيکي و ميکروبيولوژي نشان مي دهد که مقاومت باکتري ها از حيوانات ممکن است به انسان منتقل شود، که در نتيجه باعث خواهد شد که درمان بيماري ها بسيار مشکل تر شود. اين وضعيت فشار زيادي بر صنعت طيور تحميل کرده است تا آنتي بيوتيک را در تغذيه حيوانات استفاده نکنند. يا آن را محدود نمايند و در جستجوي جايگزين هاي مناسب باشند.
اگر چه استفاده از آنتي بيوتيک ها در دز کمتر از دز درماني در اتحاديه اروپا از ژانويه ۲۰۰۶ ممنوع شده است اما هنوز در بسياري از کشورها در اقصي نقاط جهان آنتي بيوتيک بطور وسيع در جيره طيور استفاده مي شود. بنابراين ارزيابي ميزان موفقيت تلاش هاي جاري در ارائه روش هاي علمي به عنوان جايگزين هاي مناسب براي آنتي بيوتيک ها به صورت جهاني بسيار مشکل است.
صنعت طيور بايد قادر باشد با تبعات حذف آنتي بيوتيک ها سازگار شود و براي حفظ يا بهبود عملکرد توليد بر اساس تقاضاي مصرف کننده تلاش کند. به نظر مي رسد که موفقيت يک جايگزين منفرد و مناسب براي آنتي بيوتيک ها غير محتمل باشد. به وضوح روشن است که يک روش چند فاکتوري براي مقابله با چالش هاي عملکرد صنعت تجاري طيور ضروري خواهد بود. اثرات سودمند احتمالي يک جايگزين که تحت شرايط آزمايشگاهي بررسي شده باشد، ممکن است هميشه در سطح فارم قابل تکرار نباشد. يک جايگزين مناسب براي آنتي بيوتيک هاي تغذيه اي بايد: داراي اثرات مشخص و مفيد بر روي سلامت و عملکرد توليد طيور باشد؛ هم براي انسان و هم براي طيور بي خطر باشد؛ کاربرد و ذخيره کردن آن آسان باشد؛ و يک بازگشت اساسي سرمايه گذاري را مهيا کند.

سن گندم - سن مادر در اواخر اسفند تا اوايل فروردين موقعي که دماي هوا به حدود 10 درجه برسد از مخفيگاههاي زمستانه خود که عمدتا در زير گياهان چند ساله از ...

آنتي هيستامين موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ بهبود موقت‌احتقان‌بيني‌ و سينوس‌ها، عطسه‌ وآبريزش‌ از بيني‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌ ورينيت‌ آلرژيك‌ مصرف‌ مي‌ش ...

ترکيباتي هستند که خطر ابتلا به انواع سرطان و بيماري هاي مختلف را کاهش مي دهند. اين ترکيبات در برخي ميوه ها فراوان ترند. حتما نام آنتي اکسيدان ها را با ...

اين روزها رسانه هاي گروهي از بيماري آنفلوآنزاي خوکي زياد مي گويند (که البته جاي گفتن هم دارد، اما درست و دقيق بايد گفت) و باعث شده که مطب پزشکان از رو ...

هيستامين يكي از مواد شيميايي است كه هنگام واكنش پادتن ها (آنتي بادي ها) با مواد آلرژي زا آزاد مي شود و مسئول بسياري از علايمي است كه در التهاب بيني نا ...

بي قراري و سايکوز، از جمله شايع ترين علايم در سالمندان مبتلا به دمانس است که موجب مشکلات باليني جدي در اين گروه از بيماران مي شوند. پس از به بازار آمد ...

● تعريف رينيت آلرژيک (ورم غشاءمخاطي بيني) ، مجموعه اي از علائم است که بيشتر در بيني و چشم ها ديده مي شود، زماني که شما چيزهايي از قبيل گرد و غبار، شور ...

براي اين آزمايش بايد ناشتا باشيد... آن آزمايش، آمادگي خاصي لازم ندارد... نتيجه اين آزمايش مثبت کاذب است... آن آزمايش بايد تکرار شود... اين حرف ها و حر ...

دانلود نسخه PDF - آنتي بيوتيک