up
Search      menu
داروها :: مقاله آلکالوئيدها PDF
QR code - آلکالوئيدها

آلکالوئيدها

قرص هاي خنده

در قرون وسطي بيماري خطرناکي به نام آتش حضرت آنتوان تعداد زيادي از مردم را به هلاکت مي رساند. مبتلايان به اين بيماري ابتدا انگشتان و سپس دستها و بعد پاهاي خود را مي جويدند و آنها را از دست مي دادند. هيچکس علت اين بيماري وحشتناک را نمي دانست کساني که جهت زيارت قبر حضرت آنتوان به مصر مسافرت مي کردند به اين بيماري مبتلا مي شدند.
اين بيماري در اثر استشمام نوعي قارچ پارازيت در فضاهاي آلوده ي استراحتگاهي بين راه به وجود مي آمد و باعث آلودگي و ديوانگي مسافران بين راه مي شد.
حتماً خواهيد پرسيد که اين بيماري و راه ابتلاچه ربطي به قرص خنده دارد؟ شيميداني به نام آلبرت موفن رئيس آزمايشگاه کارخانه هاي ساندوز در شهر بال پس از ده سال آزمايش روي آلکالوئيدهاي ارگو موفق شد با متد نيمه صناعي ارگوبازين را با استفاده از ارگوتوليد کند سپس کارخانه ي ساندوز توانست از طريق اسيد لي سرژيک داروهاي زيادي را که داراي ساختمان اساسي آلکالوئيدها هستند توليد نمايد.
مدتي بعد درسال ۱۹۳۸ هوفمن موفق شد از گردآوري اسيدهاي ديتيل آميديک و اسيد لي سرژيک ماده يي توليد کند که روي ضمير انسان اثر مي گذاشت ليکن خود او از اين موضوع بي اطلاع بود تا اينکه ۵ سال بعد خود او اثر اين ماده را برحسب اتفاق کشف کرد و آن زماني بود که هوفمن در سال ۱۹۴۳ در آزمايشگاه مشغول ساختن ترکيبي از تترا اسيدلي سرژيک و ديتيل آميديک بود که ناگهاني احساس سستي سبکي به او دست داد.
در ابتدا فکر کرد که مسموميت خفيفي به علت گازهاي توليد شده در آزمايشگاه باعث اين امر شده است. هوفمن طي يادداشتي مي نويسد ناگهان خود را عصبي حس کرده و سرم گيج مي رفت. آزمايشگاه را ترک کرده به خانه باز مي گردد و روي تخت دراز مي کشد ليکن ديري نمي گذرد که در توهماتي فرو مي رود و با مجسم شدن صحنه يي در جلوي چشمانش توهمات حاصله قطع مي گردد پس ازآن او در حالتي خلسه مانند وارد مي شود و بالاجبار چشمانش را مي بندد زيرا ديگر طاقت ديدن نوري که از پنجره به اتاقش مي تابد را ندارد اما توهمات و صحنه هاي مختلف بينايي همچنان ادامه مي يابد. تصاوير دائماً در حال تغييرند و رنگهاي زنده با شدت توجه او را به خود جلب مي کنند و بالاخره پس از دو ساعت حالت او به صورت عادي برمي گردد.
هوفمن دوباره به آزمايشگاه مي رود وسعي در پيدا کردن عامل توليد اين حالت مي کند و متوجه مي شود که موفق به توليد مقداري اسيد لي سرژيک ديتيل آميديک به صورت کريستال شده است. او آزمايش را با مقدار ۲۵۰ گاما ازاين ماده انجام مي دهد پس از اين آزمايش هموفمن نام ماده را ال اس دي (LSD) مي گذارد.
امروزه اين ماده به عنوان سر دسته ي مواد توهم زا و هذيان آور شناخته مي شود. مصرف مقدار کمي از ال اس دي داراي قدرت تغيير حالت عميق در ضمير انسان است. ال اس دي به اشکال مختلف مانند قرص نقره يي خاکستري رنگ، پودر سفيد، کپسول و مايع صاف و روشن و بدون رنگ و بو يافت مي شود و معمولاً گرد يا مايع آن را روي حبه ي قند مي ريزند و يا به همراه آب نبات، قند و بيسکويت مورد استفاده قرار مي دهند.
محلول آن چه از راه خوراکي و چه تزريقي به ندرت مصرف مي گردد. اثرات اين ماده در صورت مصرف خوراکي تقريباً پس از يک ساعت و در صورت تزريق تقريباً آني پديدار مي گردد. شدت و قدرت اثر بستگي به ميزان مصرف و شخص مصرف کننده دارد اما اثرات آن در شخص عادي به طور متوسط بين ۸ تا ۱۲ ساعت ادامه مي يابد و بازگشت به حالت عادي تدريجاً انجام مي شود.
تجربه ي توهمات حاصله را اصطلاحاً سفر مي نامند اما تشريح کليه ي تغييرات رواني دراين سفر بسيارمشکل است زيرا نه تنها اين اختلالات در هر لحظه ممکن است تغيير يابد بلکه در افراد مختلف و در سفرهاي گوناگون به طور يکسان ظاهر نمي گردد به همين علت هر سفر تجربه يي منحصر در بر دارد. فردي که براي دومين مرتبه در شرايط مساوي از اين ماده استفاده مي کند تجربه يي کاملاً متفاوت نسبت به تجربه اش احساس مي کند.
اثرات عمده ي اين ماده که گاهي به عنوان قرص هاي خنده در اختيار قربانيان قرار مي گيرد خنده هاي بسيارشديد منتهي به مرگ و اختلالات خلق و خو و واکنش هاي نامساعد غير پسيکوزي معروف به سفر بد مي باشد. گاهي تغيير حس بينايي ايجاد مي شود به نحوي که چيزهاي عادي بسيار زشت و دهشت آور به نظر مي رسند.
اين مواد حس انتقادگري را در انسان از بين برده و اعتقادي هذياني را توليد مي کنند و باعث بروز توهمات حقيقي در ضمير آگاهي که خود در حالتي نزديک به اغتشاش به سر مي برد مي گردد و در نهايت اگر مصرف کننده ي اين قرص هاي خنده خيلي خوش شانس باشد با خنده ي شديد منتهي به مرگ و دارفاني را وداع مي گويد و گرنه به بيماري رواني مبدل مي گردد که ديگر درماني ندارد و هرگز حالت عادي خود را باز نمي يابد.

صمغ ها و آلکالوئيد ها صمغ ها گروه بزرگي از پلي ساکاريد هايي هستند که بوسيله توانايي شان در توليد محصولاتي با ويسکوزيته بالا در غلظت هاي پايين مشخص مي ...

دانلود نسخه PDF - آلکالوئيدها