آلودگی شدید هوا در مشهد

میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۷۱ و شاخص کنونی کیفیت هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت اخیر با عدد ۳37 هر ۲ از وضعیت اضطرار نشان دارد.

آلودگی شدید هوا در مشهد

دیدگاهتان را بنویسید