up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آلودگي هوا PDF
QR code - آلودگي هوا

آلودگي هوا

تاريخچه آلودگي هوا

آلودگي هوا عبارت است از حضور يک و يا بيش از يک آلاينده در هواي آزاد مانند گرد و خاک ، دود غليظ ، گاز مه آلود ، بوي نامطبوع به مقدار کافي ، با خواص مشخص و تداوم که ميتواند حمايت انسان ، گياه و جانوران و اصول انساني را به مخاطره اندازد.
مقدمه
اولين آلايندههاي هوا احتمالا داراي منشأ طبيعي بودهاند. دود ، بخار بدبو ، خاکستر و گازهاي متصاعد شده از آتشفشانها و آتش سوزي جنگلها ، گرد و غبار ناشي از توفانها در نواحي خشک ، در نواحي کم ارتفاع مرطوب و مههاي رقيق شامل ذرات حاصل از درختهاي کاج و صنوبر در نواحي کوهستاني ، پيش از آنکه مشکلات مربوط به سلامت انسانها و مشکلات ناشي از فعاليتهاي انساني محسوس باشند، کلا جزئي از محيط زيست ما به شمار ميرفتهاند. به استثناي موارد حاد ، نظير فوران آتشفشان.
آلودگيهاي ناشي از منابع طبيعي معمولا ايجاد چنان مشکلات جدي براي حيات جانوران و يا اموال انسانها نميکنند. اين در حالي است که فعاليتهاي انساني ايجاد چنان مشکلاتي از نظر آلودگي مينمايند که بيم آن ميرود، بخشهايي از اتمسفر زمين تبديل به محيطي مضر براي سلامت انسانها گردد.
تاريخچه آلودگي هوا
دود يکي از قديميترين آلايندههاي هوا است که براي سلامت بشر مضر است. زماني که دود ناشي از آتش حاصله از سوختن چوب توسط ساکنين اوليه غارها جاي خود را به دود ناشي از کورههاي زغال سوز در شهرهاي پر جمعيت داد، آلودگي هوا ، بقدري افزايش يافت که زنگ خظر براي برخي از ساکنان آن شهرها وجود به صدا در آمد. در سال 61 بعد از ميلاد سنکا (Seneca) فيلسوف رومي از هواي روم بعنوان هواي سنگين و از دودکشهاي هود با عنوان توليد کننده بوي بد نام برد. در سال 1273 ميلادي ادوارد اول پادشاه انگلستان ميگويد هواي لندن به حدي با دود و مه آلوده و آزار دهنده است که از سوختن زغال سنگ دريايي جلوگيري خواهد کرد.
عليرغم هشدار پادشاه مذکور ، نابودي گسترده جنگلها ، چوب را تبديل به يک کالاي کمياب نمود و ساکنان لندن را وادار ساخت تا بجاي کم کردن مصرف زغال سنگ به ميزان بيشتري از آن استفاده کنند. تا سال 1661 ميلادي يعني بيش از يک قرن بعد ، تغيير قابل ملاحظهاي در آلودگي هوا بوجود نيامد. چاره جويي و پيشنهادات عبارت بودند از برچيدن تمامي کارخانههاي دو را از شهر لندن و بوجود آمدن کمربند سبز در اطراف شهر و بالاخره اين چاره جوييها کارساز شد.
مشکلات آلودگي هوا
شواهدي دال بر علاقمندي جوامع انساني در غلبه بر مشکل آلودگي هوا وجود دارند که از جمله آنها ميتوان از تصويب و اجراي قوانين کنترل دود در شيگاگو سينسنياتي به سال 1881 نام برد. ولي اجراي اين قوانين و قوانين مشابه آنها با دشواريهايي مواجه گرديد و براي تميز نمودن هوا يا جلوگيري از آلودگي بيشتر آن تقريبا کاري انجام نشد. در سال 1930 در دره بسيار صنعتي ميوز در کشور بلژيک در اثر پديده وارونگي مه دود در يک فضاي معين محبوس گرديد. در نتيجه 63 تن جان خود را از دست داده و چندين هزار تن ديگر بيمار شدند. حدود 18 سال بعد در شرايط مشابهي در ايالات متحده آمريکا يکي از اولين و بزرگترين فاجعههاي زائيده آلودگيها رخ داد، يعني 17 نفر جان خود را باختند و 43 درصد جمعيت نورا ، پنسلوانيا بيمار شدند.
درست سه سال بعد از فاجعه مه دود لندن در سال 1952 ، که ناديده گرفتن عواقب جدي آلودگي هوا غير ممکن گرديد، روز سه شنبه 4 دسامبر سال 1952 حجم عظيمي از هواي گرم به طرف قسمت جنوبي انگلستان حرکت کرده با ايجاد يک وارونگي دمايي سبب نشست يک مه سفيد در لندن شد و اين مه دود به دستگاه تنفسي انسان سخت آسيب رسانده بود و بيشتر مردم بزودي با مشکلاتي از قبيل قرمز شدن چشمها ، سوزش گلو و سرفههاي زياد مواجه شدند و پيش از آنکه در 9 دسامبر از سطح شهر دور شوند 400 مورد مرگ مربوط به آلودگي هوا گزارش کردند. اين تعداد تلفات براي متوجه ساختن افکار بريتانياييها جهت تصويب قانون هواي تميز در سال 1956 کافي بود.
قانون کنترل آلودگي هوا
اين قانون در ايالات متحده امريکا قانون کنترل آلودگي هوا (قانون عمومي 159_84) به تصويب رسيد. اما اين مصوبه تنها موجب به تصويب رسيدن يک قانون مؤثرتر گرديد. اين قانون يکبار در سال 1960 و بار ديگر در سال 1962 بازنگري شد و به قانون هواي تميز سال 1963 (قانون عمومي 206_88) که برنامههاي ناحيهاي محلي و ايالتي را براي کنترل هوا تشويق ميکرد و در عين حال حق مداخله را براي دولت فدرال در صورت به خطر افتادن سلامت و رفاه اهالي ايالت در اثر آلودگي ناشي از ايالات ديگر محفوظ نگه ميداشت، الحاق گرديد. اين قانون معيارهايي براي کيفيت هوا وضع کرد که بر اساس آنها استانداردهاي کيفيت هوا و گازهاي متصاعد شده در دهه 1960 ميلادي پي ريزي شد.
اجراي قانون هواي تميز
اجراي قانون هواي تميز در سال 1970 به آژانس نو بنياد حفاظت محيط زيست (EPA) محول گريديد. قانون به وضع استانداردهاي درجه اول و دوم کيفيت هواي محيط زيست پرداخت. استانداردهاي اوليه متکي بر معيارهاي کيفيت هوا ، براي حفظ سلامت عموم مردم ، دامنه وسيعي از ايمني را در نظر ميگيرد. در حالي که استانداردهاي ثانوي که آنها نيز متکي بر معيارهاي کيفيت هوا باشند براي حفظ رفاه عموم انسانها ، به علاوه گياهان ، جانوران ، اموال و دارائي هستند.
اصطلاحات قانون هواي تميز به سال 1977 به تقويت باز هم بيشتر قوانين موجود پرداخته است و ملتها را به تميز نگهداشتن مورد ارزيابي و اصلاح دوباره قرار گرفتند. اگر چه اين امکان وجود دارد که تغييرات بيشتري نيز انجام شود، کاملا متحمل است که کنترل آلودگي هوا براي ايجاد شرايطي که تحت آن هوا براي نسلهاي آينده تميزتر و سالمتر نگاهداشته شود، از حمايت بيشتر عامه مردم برخوردار شود.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي هوا