up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آلودگي هوا PDF
QR code - آلودگي هوا

آلودگي هوا

آلودگي هوا و گياهان (Pollution and plants)

نگاهي دوباره به مساله آلودگي هوا و اثرات آن بر روي گياهان
هوا لازمه حيات است و نياز به آن بيش از آب و غذاست، در اهميت هوا همين بس که آدمي مي تواند بدون غذا چند روز يا چند هفته زندگي کند ولي بدون هوا چند دقيقه بيشتر نمي تواند زنده بماند. کره زمين بوسيله قشري از هوا که جوّ ناميده مي شود احاطه گرديده، وجود اين قشراز هوا براي انسان، حيوان و گياه شرط لازم زندگي است.هواي اطراف زمين علاوه بر اينکه به منزله پوششي است که از سرد و گرم شدن بيش از اندازه و سريع زمين جلوگيري مي کند، موجودات زنده زمين را از اشعهٔ مستقيم سوزان خورشيد، اشعهٔ کشندهٔ فرابنفش، اشعه ايکس و اشعهٔ کيهاني محافظت مي کند.ترکيبات اصلي هوا شامل گاز هاي ازت، اکسيژن، آرگون، آنيدريک کربنيک (دي اکسيد کربن) مي باشد که مجمو عاً ۹۹ ۹۹ درصد هوا را تشکيل مي دهند.طبيعت همه چيز خود را با نظم خاصي بوجود آورده است و بدون دخالت انسان اين نظم و ثبات پايدار خواهد ماند، اما انسان با دخالت خود اين ثبات و خود تنظيمي را به هم مي زند. طبيعت خود به خود تا حدي مي تواند آلودگي هوا را تصفيه کند، ولي اگر آلودگي به حدي رسيد که قادر به هضم و يا بازيابي آن نشد آلودگي پيش خواهد آمد.
تعريف آلودگي هوا:
آلودگي هوا به اين صورت تعريف شده است که هر جسم خارجي که وارد هوا شود و هر عاملي که نسبت معمولي مواد تشکيل دهندهٔ هوا را تغيير دهد به طوري که مقدار آنها در طي زمان باعث خسارت به حيات انسان، حيوان و گياه گردد. مواد آلوده کنندهٔ هوا ممکن است مقدارشان در هوا به اندازه اي نباشد که محسوس گردد و يا تأثيري بر جا بگذارد، از اين رو سازمانهاي محيط زيست و بهداشت کشور هاي مختلف تعاريفي براي آلودگي هوا در ارتباط با تأثيرشان بر انسان، حيوان، گياه و بلاخره آثار و ابنيه وضع کرده اند.
مواد آلوده کننده هوا:
مواد آلوده کننده هوا نيز عبارتند از هر نوع مادهٔ گازي، مايع، جامد و يا آميخته اي از آنها که در هواي آزاد پخش مي گردد و باعث آلودگي هوا مي گردد، مانند دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسيد هاي گوگرد، اکسيد هاي نيتروژن، اکسيدهاي کربن، اکسيدکننده ها، اسيدها، اوزون، مواد راديو اکتيو، آمونياک و باران هاي اسيدي.
منشاء مواد آلوده کننده هوا:
مواد آلوده کنندهٔ هوا ممکن است منشأ طبيعي داشته باشند مثل دود حاصل از آتشفشانها که شامل دي اکسيد کربن و دي اکسيد سولفور مي باشد و همچنين دود حاصل از آتش سوزي در جنگل ها و علفزارها. ولي اکثر مواد آلوده کنندهٔ خطرناک ناشي از فعاليت هاي انسان است، همانند نيروگاه هاي توليد برق، کارخانه ها، پالايشگاها، اتومبيل ها و سوخت هاي فسيلي که در محل هاي ديگري مثل منازل مسکوني استفاده مي شود.
انسان و آلودگي هوا:
انسان با دخالت هاي خود در نظم طبيعت قدرت رفع آلودگي را از او گرفته است و نمي تواند در مقابل اين همه آلودگيهائي که در خاک، آب و هوا پيش مي آيد مقاومت کند و روز به روز منابع بيشتري آلوده و يا از بين مي روند. با توجه به اينکه محيط زندگي انسان به کرهٔ زمين محدود مي شود و اين کره نيز گنجايش آن محدود است و انسان نيز قادر نخواهد بود براي رفع نياز هاي خود منابع را از جاي ديگري بياورد، بنابر اين بايد در حفظ آن کوشا باشد.زندگي انسان و انواع حيوانات روي زمين مستقيماً و به طور غير مستقيم به گياهان وابسته هستند و غذاي خود را از گياهان مي گيرند، اکسيژني که در اتمسفر زمين و جود دارد نيز حاصل فعاليت گياهان است، گياهان از نظر اکولوژيکي توليد کنندگان روي زمين هستند و اولين سطح زنجيرهٔ غذائي را تشکيل مي دهند، گياهان خود تصفيه کنندگان هوا محسوب مي گردند، حال اگر خود مورد تهديد آلودگي توسط انسان قرار گيرند چه بايد کرد؟ اگر روزي گياهان در اثر آلودگي از بين بروند آيا حياتي و جود خواهد داشت؟ البته در حال حاضر مسئله خيلي خطر ساز نيست ولي به هر حال آلودگي اثرات زيادي روي گياهان داشته و عملکرد گياهان را محدود کرده است. بنابراين بايد اثرات اين آلودگيها را بر روي گياهان بشناسيم و در آينده که آلودگي بيشتر هوا حتمي است بايد بتوانيم گياهان مقاومي از طريق اصلاح نباتات ايجاد کرد.نحوهٔ تأثير آلوده کننده هاي هوا بر گياهان:
الف) اثر مستقيم
آلودگي هوا روي گياهان ممکن است شديد، مزمن و يا نامرئي باشد. اگر تراکم مواد آلوده کننده زيادتر از قدرت تحمل گياه باشد، با توجه به سن و وضعيت گياه و ساير عوامل اکولوژيکي محيط زيست و مدت زمان تماس، اثرات مختلفي بر جاي مي گذارد. در صورتي که تراکم مواد آلوده کننده کم و زمان طولاني باشد اثر قوي ولي مزمن است و در نتيجهٔ آن اندام گياه کوچک مي ماند، قدرت نشو و نماي گياهان چند ساله کم مي شود، تعادل جامعه گياهي بهم مي خورد و ترکيب فلور و توزيع گونه ها دگرگون مي شود. در سطح سلولي نيز آثاري ظاهر مي شود که شامل تغيير آنابوليسم و کاتابوليسم و کند شدن اعمال آنزيمي و تغيير رنگدانه ها مي باشد.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي هوا