up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آلودگي هوا PDF
QR code - آلودگي هوا

آلودگي هوا

ازن که جز اصلي مه دود است، گازي است که از ترکيب اکسيد نيتروژن و هيدروکربنها در حضور نور آفتاب بوجود مي آيد. در اتمسفر ، ازن بطور طبيعي به صورت لايه اي که ما را از اشعه ماوراي بنفش محافظت مي کند، وجود دارد. ولي زماني که در سطح زمين توليد شود، کشنده است.
اتومبيلها ، کاميونها و ... يکي از اصلي ترين منابع ازن هستند. در سال ۱۹۸۶ مقدار حيرت انگيز ۶.۵ ميليون تن هيدروکربنهاي مختلف و ۸.۵ ميليون تن اکسيدهاي نيتروژن توسط خودروهاي موتوري وارد هوا شدند. نيروگاهها ، کارخانه هاي شيميايي و پالايشگاههاي نفت نيز سهم بزرگي در همين مساله دارند و نيمي از انتشار هيدروکربنها و نيتروژن در کشور آمريکا مربوط به آنهاست.
● خطر مه دود
صدمات ريوي ناشي از هواي آلوده به ازن ، خطري است که هر ۳ نفر از ۵ نفر با آن روبرو هستند. اکثر مردم نمي دانند که مه دود به غير از انسان به ساير موجودات زنده هم آسيب مي رساند. مه دود ازني مسئول صدمات زياد به درختان کاج و نابودي محصولات کشاورزي در بسياري از مناطق کشاورزي است.
هواي آلوده چيست؟
هر ماده اي که وارد هوا شود ، خواص فيزيکي ، شيميايي و زيستي آن را تغيير مي دهد و به چنين هواي تغيير يافته هواي آلوده گويند.
● زباله هاي موجود در هوا
هواي شهرها داراي يک ترکيب از گازهاي آلوده کننده مي باشد .گازهاي کشنده ناشي از کارخانجات با دوده ، اکسيد نيتروژن ،مونوکسيد کربن و سرب اگزوز ماشينها ترکيب مي شود.
● عوامل آلوده کننده هوا
▪ عوامل طبيعي :
فوران هاي شديد آتشفشان , وزش توفان , بادهاي شديد و … گازها و ذراتي را وارد مي کنند و سبب آلايش آن مي شوند.
▪ فعاليت انسان :
کارخانجات صنعتي ، کشاورزي ، شهرسازي ، وسايل گرمازا ، نيروگاهها ، وسايل نقليه و ... از عوامل آلوده کننده هوا هستند.
● مواد آلوده کننده هوا
▪ مونوکسيد کربن :
گاز سمي مونوکسيد کربن بطور عمده مربوط به خودروهايي است که مصرف سوخت آنها بنزين مي باشد. اين خودروها مقدار زيادي گاز CO را از طريق لوله اگزوز وارد هوا مي کنند.
▪ دي اکسيد گوگرد :
عمدتا مربوط به نفت کوره (نفت سياه) است که در بعضي صنايع و تاسيسات حرارت مرکزي و توليد نيرو مورد استفاده قرار مي گيرد.
اکسيدهاي نيتروژن دار:
بطور عمده مربوط به نفت کوره ، گازوئيل و مقدار کمتري مربوط به مصرف بنزين و نفت سفيد است.
هيدروکربن هاي سوخته نشده :
عمدتا مربوط به خودروهايي است که بنزين مصرف مي کنند. نفت کوره و گازوئيل در اين مورد سهم کمتري دارند.
ذرات ريز معلق :
به طور عمده از سوختن نفت کوره حاصل مي شود.
برميد سرب :
در نتيجه مصرف بنزين در موتور اتومبيل ها حاصل مي شود.
ساير ترکيبات سربي :
بنزين خودروها اغلب داراي ماده اي به نام تترا اتيل سرب است، که به منظور روان کردن کار سوپاپ ها و بهسوزي بنزين به آن اضافه مي شود. اين ماده هنگام سوختن بنزين باعث پراکنده شدن ذره هاي جامد و معلق ترکيبات سرب در هوا مي شود که هم سمي اند و هم به صورت رسوب هاي جامد وارد دستگاه تنفسي مي شوند.
● فلوئوريد سرب
در جايي دور ، بالاي سر ما ، لايه نامرئي و ظريفي از ازن وجود دارد که ما از تشعشعات خطرناک ماوراي بنفش خورشيدي محافظت مي کنند. لايه ازن قرنهاست که آنجا بوده است. ولي اکنون انسان اين سپر محافظ را از بين مي برد. کلرو فلوئورو کربنها (CFCS) ، هالونها (halons) ) و ساير مواد شيميايي مصنوعي ، در ۱۰ تا ۵۰ کيلومتري بالاي سر ما شناورند. آنها تجزيه شده و ملکولهايي آزاد مي کنند که ازن را از بين مي برد.
● کلروفلوئوروکربن
▪ CFC ها چه چيزهايي هستند؟
CFC ها موادي هستند که صدها مصرف گوناگون دارند. زيرا آنها تقريبا غير سمي و مقاوم در برابر شعله بوده و به راحتي تجزيه نمي شوند. به خاطر چنين پايداري ، آنها تا ۱۵۰ سال باقي خواهند ماند. گازهاي CFC به آرامي تا ارتفاعات ۴۰ کيلومتري صعود کرده و در آنجا تحت نيروي عظيم تشعشعات ماوراي بنفش خورشيد شکسته شده و عنصر شيميايي کلر را آزاد مي کنند. بعد از آزادي هر اتم کلر قبل از برگشت به زمين که سالها طول مي کشد، حدود صد هزار مولکول ازن را از بين مي برد. سه و شايد پنج درصد لايه ازن در سطح جهان تاکنون توسط گازهاي CFC تخريب شده است.
با تخريب ازن در لايه هاي بالاي اتمسفر ، کره زمين اشعه ماوراي بنفش دريافت مي کند که موجب بروز سرطان پوست ، بيماري آب مرواريد چشم و تضعيف سيستم دفاعي بدن مي شود. با نفوذ بيشتر اشعه ماوراي بنفش از لايه هاي اتمسفر ، اثرات آن روي سلامتي بدتر شده ، بهره دهي محصولات کشاورزي و جمعيت ماهيها کاهش خواهد يافت و آسايش هر فرد روي اين سياره تحت تاثير قرار خواهد گرفت.
اثرات زيست محيطي مقادير عظيمي از مواد زايد خطرناک که هر ساله توليد مي شود، موجب نگراني بيش از پيش شده است. در سال ۱۹۸۳ ، ۲۶۶ ميليون تن مواد زايد خطرناک توليد شده است.
کشورهاي پيشرفته بيش از هفتاد هزار ماده شيميايي مختلف توليد مي کنند که بيشتر آنها بطور کامل از نظر ايمني آزمايش نشده اند. استفاده نامحتاطانه از اين مواد ، مواد غذايي و آب و هواي ما را آلوده کرده و اکوسيستمهايي را که ما به آنها متکي هستيم، شديدا تهديد مي کند.
● اکوسيستم
مواد شيميايي به بخش جدا نشدني از زندگي روزانه ما تبديل گشته اند. ما از وسايل رفاهي مانند پلاستيکها ، پودرهاي رختشويي و آروزولها که از مواد شيميايي ساخته شده اند، استفاده مي کنيم. ولي اغلب از هزينه پنهاني که ناشي از آنهاست بي خبريم. نهايتا آنها از طريق محلهاي دفن زباله ، زهکشيها و فاضلابها به آب و يا زمين راه پيدا مي کنند.
مصرف کنندگان به ندرت محصولات پلاستيکي که روزانه ساخته مي شود و بسته بندي که در آن خريد مي کنند، را به مساله آلودگي سمي ربط مي دهند. بايد دانست که اکثر مواد شيميايي که در توليد و ساخت پلاستيکها مورد استفاده قرار مي گيرند، بسيارند. برحسب درجه بندي EPA ۲۰ ماده شيميايي که تهيه آنها موجب توليد بيشترين مقدار کل مواد زايد خطرناک مي شود، پنج ماده شيميايي از شش مورد اولي ، موادي هستند که بطور مستمر از صنايع پلاستيک سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.
آلودگي هوا و باران اسيدي
▪ باران اسيدي چيست ؟
يکي از آثار و نتايج آلودگي هوا باران اسيدي است. در دو دهه اخير و در برخي نواحي صنعتي و بر اثر فعاليت هاي کارخانه ها ميزان دي اکسيد گوگرد و دي اکسيد ازت در هوا افزايش يافته است. اين دو ماده در اتمسفر با اکسيژن و بخار آب واکنش شيميايي ايجاد مي کند و به صورت اسيد نيتريک و اسيد سولفوريک در مي آيد. اين ذرات اسيدي مسافت هاي طولاني را بوسيله باد طي مي کنند و به صورت باران اسيدي بر سطح زمين فرو مي ريزند. چنين بارش هايي ممکن است به صورت برف يا باران يا مه نيز در بيايد.
▪ فرايند تشکيل باران اسيدي
باران اسيدي باعث از بين رفتن بناها و آثار تاريخي بخصوص در ساختمان هايي که از سنگ مرمر يا آهک ساخته شده باشند ، مي شود.
باران اسيدي ميزان حاصلخيزي خاک را کاهش مي دهد و حتي ممکن است مواد سمي را وارد خاک ها کند .
باران اسيدي موجب نابودي درختان ، کاهش مقاومت آنها بخصوص در برابر سرما مي شود.

● انواع هوازدگي هوازدگي را با توجه به نوع تغييراتي که در سنگ صورت مي گيرد به انواع مکانيکي و شيميايي تقسيم مي کنند. ▪ هوازدگي مکانيکي در هوازدگي مکاني ...

جابجايي: هنگامي که آب ها در داخل خاک به سمت پايين حرکت مي کنند، باعث انتقال شيميايي و مکانيکي مواد مي شوند. فرايند انتقال مواد بوسيله باد و باران، ذرا ...

هوازدگي به زبان ساده عبارت است از پاسخي که مواد سطح زمين در مقابل تغيير محيط از خود بروز مي‌دهند و شامل از هم پاشيدن سنگها و تجزيه آنها در سطح زمين و ...

از نظر بسياري از افراد، بزرگترين جاذبه يک پارک تفريحي ترن هوايي يا roller coaster آن است. عده اي آنرا ماشين جيغ مينامند و براي اين نامگذاري دليلي خوبي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

اندازه گيري انرژي گرمايي است كه در خاك و هوا قابل سنجش مي باشد. ● آنومالي دمايي : در صورت مقايسه ميانگين درجه حرارت يك نقطه با ميانگين درجه حرارت تمام ...

هواي شهر تهران به علت انباشته شدن انواع آلودگي هاي ناشي از سوخت هاي فسيلي جزو آلوده ترين شهر هاي دنيا است. غلظت سرب، منوكسيد كربن و ساير آلاينده هاي م ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي هوا