up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله آلودگي صوتي PDF
QR code - آلودگي صوتي

آلودگي صوتي

عامل صدا ، انسان و ساير موجودات زنده را از بين نمي‌برد بلکه باعث ضعف شنوايي ، ناشنوايي و ناراحتي‌هاي عصبي مي‌گردد. معمولا شدت صدا را با واحدي به نام دسي بل نشان مي‌ دهند براي سنجش صداها نسبت log آنرا تعين مي‌کنند. تحقيقات نشان مي‌دهد که از دست دادن شنوايي با سن افراد در جوامع صنعتي ديده مي‌شود.صدا‌هاي شديد کوتاه مدت در انسان باعث ناشنوايي موقت مي‌شود.
اگر انسان در معرض صداهاي بلند ، براي مدت طولاني تري قرار گيرد ناشنوايي دائم پيش مي‌آيد. صدايي برابر ۹۰ دسي‌بل روي سيستم عصبي تاثير مي‌گذارد. در ممالک پيشرفته قدرت شنوايي زنان بهتر از مردان است. زيرا از نظر مشاغل صداهاي کمتري را تحمل مي‌کنند.
آلودگي‌هاي صوتي که در اطراف مناطق مسکوني موجب ناراحتي مي‌گردند عبارتند از :
کارخانجات
کار‌هاي ساختماني
صدا‌هاي ناشي از سيستم تهويه منازل
صداي ناشي از حمل و نقل (صداي موتور هواپيما ، بوق اتومبيل).
اثرات آلودگي صوتي
آزمايشات نشان مي‌دهند که صداي به شدت ۱۶۰-۱۵۰ دسي‌بل براي بعضي حيوانات کشنده و مرگبار است. اين حيوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعي ، فلج و رعشه دچار مي‌گردند. در انسانها رنگ‌پريدگي و بالارفتن فشارخون از اثرات آلودگي‌هاي صوتي است. درجه حرارت بدن نيز کاهش مي‌يابد. صدا‌هاي مداوم عکس العملهايي را در بدن ايجاد مي‌نمايد. از جمله انقباض رگها بيشتر مي‌گردد . درجه حرارت بدن نيز کاهش مي‌يابد. صدا‌هاي مداوم عکس‌العملهايي را در بدن ايجاد مي‌نمايد از جمله انقباض رگها بيشتر مي‌گردد و اين حالت پس از قطع صدا هنوز ادامه مي‌يابد. بدن انسان در خواب نيز يه محرکهاي صوتي پاسخ مي‌دهد بدون اينکه فرد از خواب بيدار شود. (ضربان قلب و حالات ماهيچه‌ها تغيير مي‌کند.)
بيماري رينال Rahnauld
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که کارگران کارخانجات چوب بري که با اره کار مي‌کنند و صداي ۱۲۵ دسي بل را تحمل مي‌نمايند شبها وقتي به خانه برمي‌گردند انگشتان آنها سبز رنگ بعد سفيد مي‌گردد که علائم بيماري وازواسپاستيک مي‌باشد که در نتيجه انقباض رگها و نارسايي در جريان خون عارض مي‌گردد. که اين ناراحتي به نام بيماري رينال يا انگشتان مرده معروف است.
نتايج حاصل از آزمايشات روي حيوانات
۱) موشهاي آزمايشگاهي که در معرض صداي شديد قرار مي‌گيرند به بيماريهاي ويروسي حساستر مي‌گردند.
۲) صداي فوق ا لعاده شديد در فعاليتها و عملکرد کبد حيوانات تغير ايجاد مي‌کند.
۳) صداي بلند بيش از ۱۱۵ دسي‌بل باشد فساد دندانهاي موشها را سبب مي‌گردد.
۴) کلسترول و چربي خون نيز افزايش مي‌يابد. مقدار اسياسکوربيک کاهش و مقدار گلبولهاي سفيد تا %۵۰ تقليل مي‌يابد.
تاثير صدا به چه عواملي بستگي دارد؟
۱) طبيعت و شدت صدا
۲) نزديکي شخص به منبع اصلي صدا
۳) ادامه و مداومت صدا
۴) وضع و موقعيت فيزيکي فرد
روشهاي جلوگيري از آلودگي‌هاي صوتي
با توجه به اينکه معمولا صدا‌ها از توليد کننده‌اي پخش ، توسط گيرنده‌اي دريافت مي‌شوند بنابراين جهت کنترل اين آلودگي ، کاهش شدت صدا جلوگيري از انتشار و نفوذ صدا و محافظت از گيرنده (سيستم شنوايي) مي‌تواند موثر باشد.
بنابراين در جهت جلوگيري ار آلودگي شديد صوتي :
۱) ميزان صدا در محيط هايي که کارگران بطور مداوم در معرض فعاليتهاي مغزي قرار دارند نبايد از ۱۰ دسي‌بل تجاوز نمايد.
۲) سعي شود از ورود ماشين آلات که بيش از حد معين آلودگي صوتي توليد مي‌کنند جلوگيري شود.
۳) صداي ماشين‌آلات کارخانه‌ها نبايد به بيرون ازکارخانه‌ها برسد.
منشا آلودگي صوتي را بايد از بين برد.
۱) سعي شود از ايجاد واحدهاي مسکوني در مجاورت فرودگاهها جلوگيري شود.
۲) ضد صدا کردن ساختمانها و واحدهاي مسکوني.
۳) مضاعف يا دو لايه کردن شيشه پنجره‌ها در جهت جلوگيري از نفوذ صداي بيرون به داخل ساختمان.
۴) محدود و ممنوع کردن عبور کاميونها و وسائط نقليه پر صدا.
۵) ايجاد نوارهاي عريضي از درختان و پوششهاي گياهي که به ميزان ۱۰ دسي‌بل از شدت صوت مي‌کاهد.
شدت صوت
احساس بلندي و کوتاهي صدا مربوط به انرژي حمل شده با امواج صوتي است و بر حسب واحد دسي بل مي‌باشد که يک واحد مقايسه‌اي است و عبارت است از ده برابر log نسبت شدت صداي مورد نظر «I» به شدت يک سطح مقايسه‌اي (۰I)= بطور قراردادي صدايي است که داراي ۰۰۰۲ ۰ ميکرو بار فشار بوده و به عنوان آستانه شنوايي در انسان در نظر گرفته مي‌شود.
(dB=۱۰log(۱۰ ۱۰ بنابراين ۱۰ برابر افزايش در شدت يک صداي خالص فقط ۱۰ دسي بل به مقياس شدت اضافه مي‌کند يا اينکه مي‌توان گفت مثلا صداي ۵۰ دسي‌بل ۱۰ برابر بلندتر از صداي ۴۰ دسي‌بل و ۱۰۰ برابر بلندتر از صداي ۳۰ دسي‌بل است. فرکانس شنوايي انسان بين۲۰۰۰۰ - ۲۰ سيکل در ثانيه انجام مي‌شود که داراي شدتي برابرا ۶۰ - ۳۰ دسي بل مي‌باشد.
‌پيامدهاي منفي و زيانبار ناشي از آلودگي صوتي بطور کلي در انسانها به قرار زير است:
۱) نگراني و ناراحتي عصبي
۲) نگراني همراه با خستگي و کاهش راندمان کار
۳) دگرگونيهاي دائم يا موقت در رفتار زيستي از قبيل انقباض نايژکها و تغيير ضربان قلب .
۴) ضايعه در دستگاه شنوايي و ديگر دستگاههاي بدن.

امواج صوتي ، امواج مکانيکي طولي هستند. اين فيزيک امواج مي توانند در جامدات ، مايعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادي منتقل کننده اين فيزيک امواج ، در راس ...

امواج صوتي ، امواج مکانيکي طولي هستند. اين فيزيک امواج مي‌توانند در جامدات ، مايعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادي منتقل کننده اين فيزيک امواج ، در راس ...

امواج صوتي ، امواج مکانيکي طولي هستند. اين فيزيک امواج مي‌توانند در جامدات ، مايعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادي منتقل کننده اين فيزيک امواج ، در راس ...

موج صوتي امواج صوتي ، امواج مکانيکي طولي هستند. اين فيزيک امواج مي‌توانند در جامدات ، مايعات و گازها منتشر شوند. ذرات مادي منتقل کننده اين فيزيک امواج ...

از ميان آزمايش هاي گوناگوني که براي غربالگري و تشخيص بيماري ها انجام مي دهيم، آزمايش خون حس ديگري دارد. از درد ناچيز وارد شدن سوزن به دست مان که بگذري ...

اخلاق پزشکي به عنوان نخستين و مهم ترين مؤلفه حکمت، با سابقه ديرينه چهارقرن قبل از ميلاد مسيح (ع)، به تعاليم بقراط حکيم باز مي گردد. بقراط با اعتقاد به ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

بارها از صداي بوق خودرو يا سر و صداي بيش از اندازه يک موتورسيکلت که با سرعت از کنارمان رد مي شود، از جا پريده ايم. انگار ديگر شنيدن تمام اين صداهاي نا ...

دانلود نسخه PDF - آلودگي صوتي