up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله آكاليفا مارجيناتا PDF
QR code - آكاليفا مارجيناتا

آكاليفا مارجيناتا

خانواده فرفيون ها

خانواده فرفيون‌ها Euphorbiacea
آكاليفا مارجيناتا Acalypha marginata
آکاليفا مارجيناتا يا آكاليفاي برگي گياهي است که برگ‌هاي سبز تيره مايل به قهوه‌اي، شاتون‌هاي صورتي کوتاه و يک ساقه چوبي و ايستاده دارد. در شرايط کشور ما بعنوان يک گياه آپارتماني داخل منزل قابل نگهداري است.
آكاليفا هيزپيدا Acalypha hispida
گونه ديگر از خانواده فرفيون‌ها آکاليفا هيزپيدا است که برگ‌هاي سبز درخشان و شاتون‌هاي رنگي بلند و ساقه چوبي دارد. آکاليفا‌ها بوسيله قلمه ساقه از نوع نيمه خشبي قابل تکثير هستند. زمان برداشت اين قلمه‌ها در اواسط بهار است يعني زماني که درجه حرارت محيط ريشه زايي حدود 20 تا 24 درجه سانتي‌گراد و رطوبت نسبي 80 % باشد. بعد از 15 روز ريشه‌زايي اتفاق مي‌افتد و بعد از ريشه زايي،گياه به محل اصلي خود در گلدان‌هايي که حاوي خاک مرغوب زراعي هستند انتقال مي‌يابد. ترکيب خاكي آکاليفا، مخلوطي از دو قسمت خاک برگ و پيت، يک قسمت ماسه و يك قسمت كود دامي پوسيده است. در نگهداري گياهان جنس آکاليفا، رطوبت نسبي محيط اثر مثبتي روي حفظ برگ‌ها دارد بههمين دليل رطوبت نسبي منزل بايد 65 تا 70 % باشد.
معمولاً آکاليفاي سبز قابليت نگهداري بهتري دارد، و مقاومتش نسبت به شرايط نامساعد محيطي بهتر است. از آنجا که ريزش برگ در آکاليفا مارجيناتا يا آكاليفاي برگ رنگي زياد بوده و فقط يک ساقه سخت از گياه باقي مي‌ماند بنابراين آکاليفا هيزپيدا براي نگهداري در منزل سفارش مي‌شود.
كوروتون
گياه ديگر اين خانواده کوروتون است که داراي تنوع شکلي برگ و بريدگي‌هاي برگي زيادي است. کوروتون يک گياه گلداني بوده و در شرايط طبيعي خود يک درختچه مخصوص گلخانه‌هاي گرم و مرطوب است که شرايط گرم در زمستان را مي‌پسندد و در تابستان بهتر است که آن را در جايي با نور متوسط و با درجه حرارت معتدل نگهداري کنيد.
کوروتون بومي مناطق گرم و مرطوب است. براي نگهداري آن در منزل، بايد رطوبت نسبي محيط در حد نياز گياه باشد. براي جلوگيري از ريزش برگ، 3 تا 4 بار در روز بايد اسپري آب شوند. هم‌چنين بعضي از آفات مثل شپشك‌هاي آردآلود باعث ريزش برگي مي‌شوند. تکثير کوروتون بوسيله قلمه‌هاي سبز ساقه در اوايل بهار صورت مي‌گيرد.
افوربيا Euphorbia
گروه ديگر از گياهان خانواده فرفيون‌ها تحت نام عمومي افوربيا Euphorbia وجود دارند . افوربيا اسپلندس گياهي است که برگ‌هاي سبز براق با خارهاي سفيد و گل‌هاي رنگين قرمزي دارد و جزء رشته گياهان NDP است (گياهاني كه حساسيتي به طول روز ندارند).
تكثير افوربيا به وسيله قلمه ساقه مي‌باشد.
نوعي از گياه افوربيا وجود دارد که برگ‌هاي آن با رنگ‌هاي متنوع ديده مي‌شود و يک ساقه زيگزاكي به حالت شکسته دارد که در نوع خود تقريباً بي نظير است. اين افوربيا نسبت به شرايط محيطي بسيار حساس است و تابستان‌ها را به حالت استراحت يا رکود بسر مي‌برد. براي گلخانه‌هاي نسبتاً گرم و خاک‌هايي با PH اسيدي بسيار مناسب است.
افوربيا تريگونال Euphorbia trigonal
اين نوع افوربيا در نگاه اول کاملاً شبيه به کاکتوس بنظر مي‌رسد. ساقه‌هاي سه گوش دارد که جوانه‌ها يا انشعابات روي ساقه آن خيلي زياد است و تکثيرش بوسيله همين جوانه‌ها است.
افوربياي مدادي
افوربياي تيرو کالي يا مدادي منظره جالب و منحصر به فردي دارد. ساقه‌هاي آن به حالت انشعاب‌هاي متعدد، فاقد هر گونه برگ با ظاهر مشخص است. در هر شرايطي قابل نگهداري بوده و بوسيله قلمه‌هاي ساقه تکثير مي‌شود.
افوربيا پُلكريما Euphorbia pulcherrima
افوربيا پُلکريما در سطح دنيا بسيار متداول و معروف است و نام مصطلح انگليسي آن پانستيا و نام فارسي اين گياه بنت قنسول است و اخيراً فرهنگستان نام سرخ برگه به آن داده است. اين گياه زيبا داراي نام ديگر انگليسي است کريسمس دي پلنت Christmas day plant که فصل گل دهي آن در روزهاي عيد کشورهاي اروپايي است.
در بين اقلام تجارتي گل در ايالت متحده آمريکا 27% فروش مربوط به اين گياه بوده است. اين گياه از نظر اقتصادي جايگاه ويژه‌اي دارد و موقعيت کشور ما براي پرورش و صادرات آن به کشورهاي طالب و خريدار اين گياه بسيار ايده‌آل و مطلوب است.
سرخ برگه يک پات پلنت زمستاني است. تكثير آن با قلمه‌هاي انتهايي و مياني در سيستم ميس صورت مي‌گيرد. معمولاً قلمه‌هاي انتهايي سريع‌تر ريشه‌دار مي‌شوند.
اين گياه شيرابه‌هاي فراواني توليد مي‌کند که بعد از قطع شدن شيرابه‌ها، قلمه‌ها به محل ريشه زايي منتقل مي‌شوند. پس از ريشه دار شدن قلمه‌ها، گياه را در يک خاک سبک باPH 5 6 کشت مي‌کنند. زماني که گياه با شرايط جديد محيط سازگاري پيدا کرد روي تغذيه آن کنترل و دقت بيشتري انجام دهيد. دوره داشت گياه براي دوره گل دهي و پس از گل دهي ارزش و اهميت ويژه‌اي دارد، بنابراين تغذيه در اين دوره اهميت خاصي دارد. بعد از طي دوره رويشي و احياناً سر برداري، گياه به طول 20 1 - 1 متر رشد مي‌کند. از آنجا كه اين اندازه براي داشتن يک گل خوب و قابل قبول در بازارهاي دنيا مناسب نيست، براي جلوگيري از اين وضعيت بايد در اواخر مرداد ماه يک سر برداري ديگر از گياه انجام گيرد، البته بدون هيچ نيازي به مصرف بازدارنده‌هاي رشد، در فصل زمستان گياهان پا کوتاه خواهيم داشت. چون فاصله زماني سر برداري تا وقتي که گياه وارد مرحله گل دهي مي‌شود زياد نيست لذا رشد رويشي گياه سرعت خيلي زيادي ندارد و گياه در اندازه کوتاه و قابل قبول به بازار عرضه مي‌شود.
کار ديگري که در سطوح تجارتي انجام مي‌گيرد استفاده از هورمون‌هاي بازدارنده است.
هورمون‌هاي بازدارنده
-B-9
- سايكوسل CCC
بعد از استقرار گياه در خاک، برگ‌هاي جديد شروع به جوانه زدن مي‌کنند. با استفاده از مواد بازدارنده، گياه داراي ساقه‌هاي قطور و کوتاه مي‌شود. بنا به نوع هورمون بازدارنده، روش استفاده از آن متفاوت است. استفاده از B-9 با غلظت ppm 2000 و مدت سه بار و هر بار با فاصله 15 روز انجام مي‌شود. سايكوسل CCC با غلظت ppm 2000 و 3 يا 4 بار به صورت محلول پاشي روي گياه و با فاصله 15 روز قابل استفاده است
اصول ترويج کشاورزي اصول آموزش کشاورزي نقش کمباينها در افزايش ضايعات برنج زراعت عمومي خواب بذر يا دور مانسي dormancy گروه بندي گياهان زراعي رده بندي تک لپه ايهاMonocotyledon زراعت غلات برنج گندم جو ذرت و سورگوم و يولاف زعفران سيب زميني آفتابگردان روغن کلزا كنجد Sesame گلرنگ Catthamus tinctorius L نيشکر آفتابگردان چغندر قند نحوه کاشت کلزا تيپ‌هاي مختلف چغندرقند: ارزيابي تحمل به خشکي ارقام بهاره کلزا (.Brassica sp): يونجه Medicago sativa مقاله و تحقيق زراعت کياهان علوفه اي زراعت بقولات نخود کشت لوبيا زراعت باقلا (Vicia faba) زرشك ماش معرفي و توضيحاتي در مورد لوبيا سبز Snap beans 1 تيره بادنجانيان كدو خيار اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوجه فرنگي هندوانه پول و بانكداري نوين - وضعيت اقتصاد ايران - تبعات جهاني معضل بيکاري : تشكيل بانك خصوصي ارز يعني چه ؟ بورس اقتصاد سنجي اقتصاد باز منابع کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي: اقتصاد خرد اقتصاد كلان تعريف کارآفريني توسعه اقتصادي پول نقدينگي و ارزش افزوده طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي سياست غذاي ارزان کشاورزي زير سايه نفت: گاوداري بيماري ورم پستان: تشخيص به موقع فحلي و آبستني اصطلاحات و ضوابط دامپروري: شتر مرغ شتر گوسفند وبز شيلات استخوان بندي ماهيها پرورش ماهي ماهي قزل آلا ماهي‌هاي سفره هفت‌سين زنبور داري زنبور عسل مرغداري کيفيت تخم مرغ کبک چوکر (Alectoris Chukar)کبک صخره اي (Alectoris graeca)کبک پاقرمز اروپايي (Alectoris rufa) بوقلمون انواع جفت گيري در پرندگان: ابريشم ايراني (شب خسب) اسب دريايي شتر توليد پشم شترصفحه اول شتر مرغ و پرورش شترمرغ جيره دام بز نژاد هاي گوسفند كاربرد بيو تكنولوژي در ژنتيك واصلاح دام گاو آهن برگردان دار معرفي تكنولوژي هاي پيشرفته در تراكتورهاي جديد 2 ( آشنايي با ادوات کشاورزي ) تراکتور نگرشي بر تاريخچه و سوابق عملکرد فعاليتهاي مروجين کشاورزي در ايران (2) gricultural extensionترويج کشاورزي ترويج و آموزش زنان روستايي پوستر ترويجي آفات گندم اهداف ترويج ترويج وآموزش و روانشناسي پرورشي و آموزش بزرگسالان و کشاورزي پايدار رواشناسي يادگيري گواوا شويد ناترك عروسك پشت پرده بابونه شاه تره خرزهره اشنان البنج بذر پيچک سنا آويشن صبر زرد (آلئه ورا ختمي دارويي آقطي مرزه زوفا گل انگشتانه نعناع فلفلي سنبل الطيب افسنطين وانيل سبز زيره آنغوزه گل کاغذي نخل روغني آرتيشو كدوي كاغذي تخم منداب آكاسيا باريجه هندوانه اسپند كرچك شلغم گل قاصد اسفرزه افسنطين سپستان گرمك رزماري سينه پاسيو خشخاش گل ميخک آقطي تمشك ازگيل عرقيات گياهي مريم گلي گل گاوزبان سير بابونه سياهدانه سريش کاسني ليمو ترش نعناييان زنبق تيره چمنز بارهنگ زرد چوبه آ«جلينا جولي آيشواريا هديه تهراني ينبوت زغال اخته علف ‌چاي قدومه كافور سويا زعفران جين سنگ شبدر بادرنجبويه سُماق بنه گز کوهنگ گل ختمي ريواس جلبک دريايي رازيانه آناناس گاوآهن ديسک سيکلوتيلر رتيواتور استارت سوئيچ کلتيواتر چيزل پيلر موتورسيکلت جوشکاري GIS CNC احتراق رساني سوخت انتقال قدرت پمپ آماده كردن زمين ادوات مکانيزاسيون کشاورزي درو دستگاه افت كود پاش نگهداري چمن پيوند لوازم وسايل نيشکر مکانيزاسيون فرمان تراش هيدروليک ماهواره هواشناسي جوشكاري زهکشي كود پاش سيستم تعليق کشت مکانيزه جهاد کشاورزي نانو سلولهاي خورشيدي بذرپاشي چرخدنده عصر فضا ادوات کولتيواتور و کودکار و بذرکار کشت گلخانه اي سيستم گرمايشي گلخانه پوشش گلخانه ساختار گلخانه انواع کلخانه رابطه بين ارتفاع و عرض گلخانه ها کشت هايدرو پونيک گلخانه هاي صنعتي شاسي سرد شاسي گرم تكثير گياهان آموزش کاشت خيار در گلخانه گلخانه فلفل رنگي کشت قارچ صدفي كشت قارچ دكمه اي پرورش قارچ خوراکي برآورد هزينه هاي جاري توليد قارچ دکمه اي زنگ نواري برگي زرد ويروس موزائيک هندوانه گموز سياه زگيل نخل خرما بيماري هاي فيزيو لوژيک باکتريائي جرب معمولي بوته پژمردگي لکه موجي پوسيدگي خشک ريشه زنگ سياه ساقه گندم انتراگنوز گياه پزشکي آفات بيماري مهم گلخانه خيار برگي لكه پيچيدگي برگ هلو Peach Leaf Curl - سفيدک کرکي شانكر باكتريايي سفيدك پودري فايتوفتورايي ريشه آتشک زرد زنگ نماتدها گال سفيدک کرکي (دروغين) آفتاب گردان sunflower downy mildew لكه قهوه اي حلقوي مارانتا تاجي يولاف زنگ کوتولگي رايزوکتونيا ميكوريز قهوه‌اي بيماري سفيدک کرکي سفيدک پودري پسورز مرکبات برق زدگي کپک خاکستري نخل مرداب يا پنجه کلاغي هيپرپارازيت زنگ Rust hyperparasite سياهک جزيي سرطان گالي ساقه ريشه حلقه گل جاليز Broom rape لهيدگي باكتريائي موزائيك ويروس فيلودي مغزي مگس سفيد زنجرک قارچکشها ضدقارچي فرموني تله هاي شناسي سم سموم حشرات در علفکش تناوب گلوگاه زراعي فناوري نانو در کشاورزي فناوري هسته اي در کشاورزيتوسعه پايدار کشاورزي ارگانيک - مفهوم كشاورزي پايدار: عرضه مستقيم محصولات ارگانيك پايداري محيط زيست از ديدگاه اسلام حشره شناسي و آفات خسارت مستقيم مورچه کرم سفيد مگس جاليز خوشه خوار آفت حشرات مضر كنه ها زنبورها يا بال غشائيان پروانه ها دوبالان سوسك برگخوار غلات کنه حنايي كرم گلوگاه انار زنبور ساقه‌خوار کفشدوزک شپشک شته سبز سن تريپس سرشاخه سن مگس گزش جوندگان زيان آور مگس زنجرک ناقل جوربالان نا روزه‌ها طياره‌ها سوسَري‌ها راست‌بالان گوش‌خيزک‌ها زنجرک کنه کرم‌هاي شاخدار مو خرما قوزه گرده کرم کرم خوشه‌خوار کرم کرم سرخ پنبه کرم غوزه پنبه سوسک سياه زنجره سرخرطومي كفشدوزك بند پايان شب پره گزش‌ و نيش‌ سوسک شاخک بلند زنبور مغزخوار قرمز تريپس پسيل پسته شته روسي گندم بزرگترين سنجاقک تريكوگراما بيولوژيك علل پيدايش آفات سوسک قالي مبلمان ملخ آسيايي مهاجرAcrididae خارجي علف کش ها ، آفت کش ها و قارچ کش ها مبارزه گليسين آفتكشها معرفي حشره كش ديازينون آميتراز (ميتاك ) دلتا مترين ( دسيس ) کود ديازينون (بازودين – دياكاپ) فوزالن(زلن ) فن پرو پاترين ( دانيتول ) فلومترين ( باي تيكول )پايرتروئيد مصنوعي پروپارژيت ( امايت )ارگانو سولفاتها بوتاكلر ( ماچتي) آنتي اکسيدان چيست ؟! ليست سموم رايج در ايران و مقدار مصرف آنها طبقه بندي سموم طبقه‌بندى علف‌کش‌ها سموم فسفره قارچ هاي سمي سموم کشاورزي(آفت کشها) کاربرد و خطرات علفکش هاي پيش رويشي براي كنترل بيماري زردي از كشت اسفناج در مناطق چغندركاري خودداري كنيد - علف هاي هرز خارشتر گندواش گل جاليز مرغ علف هفت بند برگ بو شمشاد وحشي جنگلي تاج خروس .تيره علف چاي آبزي گندواش کاتوس پنيرک مرداب پيچ کانگورو چچم توق جاليز Orobanche SP ي تي راخ آزولا سس انگلي چچم توق و ترنجبين پنيرک صحرايي هويج وحشي علف گندمي بيدگياه پيچيدن پيچک کشيش کيسه هميشه بهار صحرايي برگ بيدي - جاروب نخل مرداب خروس تاج وحشي خارشتر راعي گل خروس سياه خارشتر نخل مرداب اثرآللوپاتيک اويارسلام خرفه کلروفيتوم سلمه تره گياه ترشک مزايا و معايب علفهاي هرز درختکاري انگور پيوند ميوه ليموترش بادام انار بادام چغاله پرتقال ونارنج کشمش زردآلو پسته کيوي انگور گلابي اوکادو آناناس پاپايه عنبه هندي موز تمبر هندي توت شاه معمولي توت توت سفيد زيتون persimmonخرمالو انجير انار قاشي پيوند پلي پيوند شکافي جانبي پيوند پيوندک كاكائو زيتون استراليا گلابي پسته ضايعات کيوي ‌‌فرنگي توت مرکبات زدن قلمه گردو علمي انگليسي اسم و کُوِر يا کَهور سيب آلبالواست ريواس تيره نعناييان:Labiees= Labiateae شبدر قرمز Red Clover جعفري دارچين Cinnamon تره گشنيز - گشنيز ترخون اسفناج توضيحاتي در مورد کاهو - گشنيز سبزيکاري و صيفي جات فضاي سبز – چمن کاري – گل هاي زينتي اصول طراحي مينا چمني شمشاد آذين گل اُركيده كاكتوس ميمون ابري رازقي کاکتوس سوسن ابري رازقي استفانوتيس کاسني دائمي علفي برگ بو مريم قلب افراي لسترومريا رز بگونياسه گل ياس کراويه قاصدک ياس زرد تاتوره ديفن باخيا سانسوريا خرگوش سيب فاتشه نعمان شقايق لاله سلوي ساکسي سانريلا سينگونيوم واژگون لاله لادن اقاقيا روانشناسي پرورشي تکنولوژي آموزشي اصول مديريت برنامه ريزي مقاله نويسي اصول آموزش بزرگسالان ارتباطات و نوآوري آشنايي بافرهنگ بلوچستان اس ام اس سرکاري ..... عکس ها و فيلم هاي لورفته از بازيگران و ورزشکاران ايراني زيباترين عکس بازيگران ايران با بيوگرافي آنها عکس هاي عاشقانه با آخرين کيفيت چند عكس منظره اس ام اس خنده دار اس ام اس خنده دار اس ام اس خنده دار اس ام اس خنده دار دانلود فونت نستعليق مکانهاي ديدني شهرستانهاي بلوچستان اس ام اس و آفلاين هاي زيبا و عاشقانه کششي روغن موتور دروگر تست طراحي كاليبراسيون کلاج کمباين چغندر قند فاروير كولتيواتور كودكار تاندم آماده کردن زمين و کاشت داشت و برداشت آبياري شيرين آکواريم PH تنظيم تعرق اطلاحات لغات انگليسي و پسروي پيشروي و مديريت شويي اسيد قطره آبياري اي باراني آبياري مزاياي فشار تحت آبياري سطحي آبياري خانه رود پساب شهري آلايندگي سيلاب‌ آلودگي سد هاي معروف فارس هاي اسيدي دوربين مخفي اس ام اس خفن بازيگران زن هاليوود و باليوود عکس کليپ جنسي آنجلينا جولي مذهبي کتب الکترونيکي فيلم کامل ايراني هندي آمريکايي شو موزيک آيدي ترفند مقام معظم رهبري دختر پسر زن مرد + 18 – 18 تم موبايل بازي موبايل زنگ خور داريوش ايرندگان سيستان و بلوچستان فيزيک شيمي رياضي نتايج فوتسال فوتبال عروسي تلاق سراوان خاش چابهار بلوچ فارس ترک لر عرب خامنه اي احمدي نژاد کامپيوتر رايانه بازي نرم افزار کد جاوا لينکدوني آموزش بيا زندگينامه خلفا امامان دانشکده کشاورزي سراوان مرگ بر آمريکا اسرائيل منافق خنده جک هواپيما باران باغچه تصفيه هاشمي محلي رقم برنج خاکشناسي سبزيجات مساحي نقشه و برداري آماده سازي خاک فلزات سنگين كبالت كبريت فلزي بيابانها آزمايشات غرقابي شناور و پرورش کرم خاکي خاکورزي ترميم خاک تنش شوري آذرين سنگهاي دگرگوني سنگهاي فرسايش آبي هواديدگي آلي مواد منگنز سولفات روي کود سولفات سبز کود نيتروژن خاک گوگردي پوشش اوره كود نمک نيترات پتاسيم تثبيت نيتروژن ورمي کمپوست انواع کود پتاسيم تغذيه گياه K ( آهن‌(Fe) آهن در گياه : کمپوست ورمي کمپوست رايس تي كمپوست كردن كمپوست كاليبراسيون اکولوژي گونه هاي گياهي قم تيپ هاي بومي ببر سيبري &039; بقولات زراعت نخود لوبيا باقلا ماش عمومي زراعت خزانه هواي آزاد تک لپه كدو بادمجان خيار هندوانه ژنتيک و اصلاح نباتات و نانو ضايعات کشت بساک و دانه گرده بافت کشت گياهان دارويي ملكه نخستين فيزيولوژي گياهي ويتامين E هورمن اکسين اقليمي نانوجراحي کود ديازينون (بازودين – دياكاپ) - فوزالن(زلن ) - فن پرو پاترين ( دانيتول ) - پروپارژيت ( امايت )-ارگانو سولفاتها - فلومترين ( باي تيكول )-پايرتروئيد مصنوعي - بوتاكلر ( ماچتي) - سموم فسفره : پروتئين هاي حشره کشB.t و نحوه ي عمل آنها نانو علف کش ها انواع مارکرها (Phyllitis) سرخس زنگي دارو تري فلورالين (ترفلان) آلکالوئيدها تنش شوري - کود آميتراز (ميتاك ) - کود دلتا مترين ( دسيس ) - سمپاشي مزارع برنج گياهشناسي بازدانگان و نهان دانگان رايحه درماني حرکات سريع گياهي گياهان گوشتخوار غير جنسي اهميت اسانسها ي گياهي سوزني برگها پروتئين هاي G : تنفس در گياهان : نفخ پنجه گرگيان تنومند ترين درخت جهان بونساي چيست؟ ديانتوم Adiantum جدول نام علمي کاربرد هورمون سايتوکيتين در باغباني اکسين چيست ؟ ماهيت اکسين انواع هورمونهاي گياهي

دانلود نسخه PDF - آكاليفا مارجيناتا