up
Search      menu
داروها :: مقاله آسيب هاي ناشي از دارو PDF
QR code - آسيب هاي ناشي از دارو

آسيب هاي ناشي از دارو

فراموشي کار دست تان ندهد!

آمارها نشان مي دهد تاخير در انجام دستورات دارويي بيماران يا فراموش کردن آنها، دومين علت عمده آسيب هاي ناشي از دارو در بيمارستان ها است، اما به راستي اين فراموشي به چه دليلي رخ مي دهد؟
تجويز داروها به بيماران در بيمارستان به دلايل گوناگوني ممکن است با تاخير همراه باشد يا فراموش شود. خوشبختانه تنها درصد کمي از اين موارد به آسيب هاي جدي منتهي مي شوند. شايان ذکر است که بدانيم اين آسيب ها ممکن است در نتيجه تاخير يا غفلت داروهاي ضروري بيمار باشد. اين موارد مي تواند ناشي از اشتباه در خلال تجويز دارو يا توزيع آن، نحوه ذخيره يا نحوه اجراي دستورات دارويي در بيمارستان ها باشد.
● مروري بر آسيب هاي ناشي از دارو
نتايج حاصل از تحقيقات متعدد بيمارستاني نشان مي دهد تاخير و عدم اجراي دستورات پزشکان در مورد برخي از داروهاي خاص مي تواند نتايج بسيار جدي و حتي کشنده اي در بر داشته باشد. در اين باره به ترتيب خطرزا بودن مي توان به آنتي بيوتيک ها و ضدقارچ ها، ضدانعقادها، داروهاي احيا، انسولين، داروهاي قلبي عروقي، ضدپلاکت ها، ضد تشنج ها، داروهاي مهارکننده پمپ پروتوني، برونکوديلاتورها، داروهاي کموتراپي و داروهاي پارکينسون اشاره کرد.
داروهاي تزريقي
بيشتر از ۶۰ درصد کل آسيب هاي دارويي، در نتيجه تاخير يا فراموش کردن اجراي دستورات مربوط به داروهاي تزريقي اتفاق مي افتد. کاهش ريسک ناشي از غفلت در اجراي دستورات داروهاي تزريقي بسيار مهم است. نتايج تحقيق در يک بيمارستان در انگلستان نشان مي دهد معمول ترين اشتباهات مرتبط با داروهاي تزريقي در اثر غفلت در اجراي آن است. نويسنده توصيه مي کند که چارت داروهاي بيماران با دقت بيشتري خوانده شود تا موارد تزريقي يک داروي جديدا تجويز شده از قلم نيفتد. معمولا داروهاي تزريقي در انتهاي راند اجراي دستورات پزشکان، به بيماران تزريق مي شوند که اين موضوع مي تواند باعث تاخير طولاني در زمان مناسب تجويز آن شود. لازم است به دستورات داروهاي تزريقي توجه خاصي مبذول شود و تزريق آنها در ابتداي راندها و قبل از داروهاي خوراکي و ساير موارد اجرا شود.
● نحوه مديريت داروها
روش هاي عملي در مديريت داروها بايد سرفصل هاي زير را شامل شود:
▪ اجراي صحيح دستورات دارويي در بيمارستان، در نقل و انتقال بيمار به قسمت هاي مختلف و هنگام ترخيص بيمار از بيمارستان
▪ نحوه اجراي دستورات داروهاي معمول
▪ نحوه اجراي دستورات داروهاي جديد و دوزهاي فوري تک دوز (Stat)
▪ دسترسي داشتن کليه بخش هاي بيمارستان به داروهايي که ممکن است در موارد اورژانس به آنها نياز پيدا کنند،
▪ موجود بودن داروهاي معمول و مورد استفاده در انبارها و بخش هاي ذخيره دارويي
▪ موجود بودن ذخيره داروهاي اورژانسي در هر زمان از شبانه روز،
▪ نحوه تجويز و تعويض داروها هنگام ترخيص بيمار
▪ استفاده از داروهاي مربوط به خود بيمار
▪ نحوه اجراي دستورات داروهاي معمول و داروهاي ضروري
▪ نحوه اجراي داروهاي تزريقي و انفوزيون ها
▪ اجراي به موقع دستورات دارويي
داشتن دستور العمل هاي لازم در مواردي که اجراي دستور دارويي فراموش شده يا به تاخير افتاده است.
● تجويز به موقع داروها
نتايج حاصل از تحقيقات نشان مي دهند قسمت اعظم داروها بايد در عرض کمتر از ۲ ساعت از زمان دستور پزشک به بيمار داده شود. همچنين لازم به ذکر است بعضي از داروها هستند که زمان اجراي آنها بايد بسيار نزديک تر به زمان تجويز شده و دستور پزشک باشد. اين داروها به دو گروه تقسيم بندي مي شوند.
● گروه اول:
داروهاي احيا شامل مايعات وريدي کلوييد يا کريستالوييد،
▪ اولين دوز تزريقي آنتي بيوتيک ها،
▪ اولين دوز تزريقي ضدانعقادها يا ترومبوليتيک ها،
▪ اولين دوز تزريقي ضدتشنج ها شامل بنزوديازپين ها،
▪ دوز فوري هر نوع دارويي که پزشک براي شروع اجراي نوبت بعدي دارو به تجويز آن احتياج دارد.
● گروه دوم:
▪ انسولين، در زماني که بيمار به زودي غذا خواهد خورد،
▪ آنالژزيک قوي،
▪ برونکوديلاتورها،
▪ گليسيرين تري نيترات،
داروهاي پارکينسون.
در بعضي از داروهاي گروه دوم تشويق بيمار به خوردن داروهاي معمول خود در بهترين زمان ممکن مي تواند يک روش عملي و کمک کننده باشد، اما ممکن است براي تمام بيماران مناسب نباشد.
داروهاي لازم هنگام ترخيص
در صورتي که بيماران با داروهاي مورد نياز خود هنگام ترخيص مرخص نشوند، ممکن است ريسک تاخير و نخوردن داروهاي لازم قبل از تهيه سري جديد بالاتر رود. اين موارد اکثرا زماني اتفاق مي افتند که بيمار يا همراهان وي براي تهيه داروها به بيمارستان باز نمي گردند يا زنجيره تهيه دارو از رساندن دارو به دست بيماران ممانعت مي ورزند و همکاري لازم را نمي کنند. همچنين در تعيين اينکه کدام بيماران و با چه شرايطي قابل ترخيص هستند، بايد مديريت صحيحي اعمال شود.

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

کليات گياه شناسي درخت هلو از قديم‌الايام در چين وجود داشته و از آنجا به نقاط ديگر جهان راه يافته است. در قرون وسطي از آن به صورت يک داروي گياهي استفاد ...

● تعريف حساسيت هاي دارويي ، گروهي از علائمي هستند که بواسطه واکنش آلرژيک به يک دارو ايجاد مي شوند. ● علائم ▪ آنافيلاکسيس ، يا واکنش حساسيتي شديد ▪ کهي ...

مقدمه: با کشف سولفاناميدها و پني سيلين ها بشر متصور شد که به زودي عوامل عفونت زاي ميکروبي را ريشه کن نموده و انسان را از شر آنها رهايي خواهد داد اما ب ...

دانلود نسخه PDF - آسيب هاي ناشي از دارو