up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله آسمانخراش PDF
QR code - آسمانخراش

آسمانخراش

حرکت مواج در قلب آسمان

آسمانخراش Aqua معماري نويني را معرفي کرده است
آسمانخراشي با ۸۲ طبقه و با يک مشخصه منحصربه فرد: در ميان انبوهي از ايوان ها نمي توان دو ايوان مشابه هم پيدا کرد و اين همه تنها به لطف بهره گيري از تازه ترين فناوري هاي مربوط به عرصه طراحي و ساخت ايوان هاي موجي شکل صورت گرفته است. اينجا صحبت از آسمانخراشي است که بتازگي پروژه ساخت آن به پايان رسيده و عنوان آسمانخراش سال ۲۰۰۹ را نيز از آن خود کرده است.
گرچه دنيا با پس لرزه هاي شديد بحران فراگير اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند، اما هنوز بسياري از صنايع به توسعه خود آن هم با تکيه بر تازه ترين دستاوردهاي فناورانه ادامه مي دهند. صنعت ساختمان سازي و مهم تر از آن آسمانخراش سازي از جمله آنهاست و اکنون کار به جايي رسيده که رقابتي ديدني ميان سرمايه گذاران در اين زمينه ايجاد شده است.
برگزاري رقابت بين المللي بهترين آسمانخراش ها بستر جذابي بر مقايسه و ارزشگذاري اين سازه هاي عظيم است که در تازه ترين دور برگزاري آن آسمانخراش Aqua در ميان بيش از ۳۰۰ رقيب از گوشه و کنار دنيا عنوان برترين آسمانخراش جهان را به دست آورده است. کار ساخت اين برج بتازگي در شيکاگو به پايان رسيده است و گفته مي شود يکي از فاکتورهاي جديد در زيباسازي اين شهر به شمار مي آيد. فاکتوري که بيش از هر نکته اي در کسب اين عنوان براي سازندگان و طراحان اين برج به چشم مي آيد، ايوان هاي مواج و بتوني آن است که هيچ يک از آنها شبيه ديگري نيست و در حقيقت هر يک شکل خاص خود را دارد. همين مشخصه ظاهري گوياي آن است که نگاهي به عمق اين سازه، فاش کننده انبوه فناوري هاي به کار گرفته شده در آن خواهد بود.
اين سازه ۸۲ طبقه دارد و در نگاه نخست اين گونه به نظر مي رسد که تمامي طبقات آن با سرعت هاي مختلفي در حال تکان خوردن هستند.
گرچه ظاهر امر نشان از يک سازه زيبا دارد، با اين حال محققان طرح به اين نکته اعتراف مي کنند که با چالش هاي متعددي در فرآيند ساخت پروژه روبه رو بوده اند.
محلي که براي ساخت آسمانخراش در نظر گرفته شده به درياچه ميشيگان و رودخانه شيکاگو نزديک است و اين يعني يک خطر بزرگ ناشي از بستر مرطوب براي پي و کل سازه. از همان ابتداي پروژه ضروري بود تا بستر آبي زير محل در نظر گرفته شده براي ساخت سازه از آب تخليه شود.
براي اين منظور و فراهم آوردن شالوده اي مطمئن محققان گزينه هاي مختلفي را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت انتقال آب موجود در بسترهاي آبي زير سازه به نقاط ديگر و پر کردن کانال هاي آبي با ترکيباتي مشابه بتون به عنوان بهترين انتخاب در نظر گرفته شد.
● ايوان هايي که چالش برانگيز مي شوند
زماني که طراحان به دنبال ارائه سازه اي متفاوت هستند بايد روي يک سري فاکتورهاي مشخص پافشاري کرده و آنها را مبناي کار خود قرار دهند. در آسمانخراش Aqua اصلي ترين وجه متمايزکننده سازه، ايوان هاي موجي شکل آن هستند. طراحان پروژه به آنها به عنوان چالشي بزرگ نگاه مي کرده اند. اما چرا چالش؟ در حالي که هر يک از اين ايوان ها شکل خاص خود را دارد محدوديت زماني اصلي ترين مانع براي سازندگان سازه بوده است. بر اساس برنامه ريزي هايي که از پيش صورت گرفته بود هر ايوان بايد تنها در مدت ۴ روز بتون ريزي مي شده است.
قالب هايي که براي اين ايوان ها در نظر گرفته شده بود از جنس فولاد سبک و البته مستحکمي بوده است که به همراه صفحات فلزي انعطاف پذير در مجموع قالبي قابل انعطاف با لبه هاي قابل تغيير را در اختيار سازندگان آسمانخراش قرار داده است.
اين ايوان ها از حيث ارتفاع نيز متفاوت از هم هستند که بيشترين آنها نزديک به ۵ ۲ متر است. ظاهر موجي شکل اين ايوان ها تأثير قابل توجهي نيز در کاهش مصرف انرژي دارد به طوري که با ايجاد سايه در قسمت هاي زيادي از واحدهاي مسکوني سازه نياز به استفاده از سيستم هاي تهويه هواي مطبوع کاهش پيدا مي کند و بدين ترتيب استفاده از انرژي و سوخت مورد نياز کاهش قابل توجهي مي يابد. در حقيقت طراحان پروژه تلاش کرده اند تا با تقليد از طبيعت و بهره گيري از مشخصه هاي عوارض موج دار مصرف انرژي را تا حد امکان کاهش دهند.
آسمانخراش Aqua از سوي سازمان دفاع حيوانات موسوم به PETA نيز جايزه اي دريافت کرده است. اين جايزه صرفا به دليل ظاهر بي نظم و قائده سازه اعطا شده است اما چه نکته اي در پشت ماجراي اعطاي اين جايزه وجود داشته است؟ تحقيقات نشان مي دهد ظاهر نامنظم سازه موجب مي شود پرندگان مهاجر تمايلي به سکنا گزيدن در آن نداشته و به نوعي از چنين سازه هايي هراس داشته باشند و در نتيجه حيات آنها حداقل از سوي فاکتوري به نام انسان و سازه هاي شهري چندان در معرض خطر قرار نمي گيرد.
البته در اين سازه ردپاي ساير ايده هاي فناوري سبز نيز ديده مي شود. به عنوان نمونه بخش هاي مختلفي از اين آسمانخراش از مصالح ساختماني دوستدار محيط زيست ساخته شده و در عين حال ايستگاه هاي مخصوصي نيز براي شارژ باتري خودروهاي الکتريکي در آن احداث شده است. رانندگان در اين ايستگاه ها مي توانند خودروهاي الکتريکي خود را در اندک زماني شارژ کنند. از آن گذشته ايوان طبقه هشتم سازه نيز متحرک بوده و در نقش يک سقف سبز عمل مي کند.
کارشناساني که اين آسمانخراش را بدقت مورد بررسي قرار داده اند، مي گويند مي توان درس هاي زيادي از اين پروژه گرفت. اين ابتکار عمل که بتوان با جريان بتون مايع بازي کرد و آن را به شيوه هاي مختلفي در سطح پهن کرد نشان از آن دارد که مي توان از مصالح ساختماني فعلي مطابق با گرايش هاي حامي محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي استفاده کرد.
اين آسمانخراش ۲۶۵ متر ارتفاع دارد و نکته جالب توجه اين است که بخش قابل توجهي از آن در حقيقت يک هتل بزرگ با ۳۳۴ اتاق کوچک و بزرگ و مجهز به تازه ترين فناوري هاي الکترونيکي و تصويري است. بيش از ۱۱ کيلومتر نرده کشي در سراسر ايوان هاي سازه نيز نشان از استفاده از حجم قابل توجهي از انواع فلزات و البته نوع سبک آنها دارد.
آسمانخراش Aqua گرچه در زمره مرتفع ترين سازه هاي جهان قرار نمي گيرد و حتي مقايسه ها نشان مي دهند چهلمين آسمانخراش مرتفع در آمريکاست اما مرتفع ترين سازه جهان به شمار مي آيد که طراح آن يک زن بوده است.

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

دانلود نسخه PDF - آسمانخراش