up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آسفالت PDF
QR code - آسفالت

آسفالت

آسفالت بطور کلي مخلوطي است از مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته و يک ماده چسباننده که معمولا قير است. آسفالت با توجه به کاربرد آن به صورتهاي گوناکون ساخته مي شود. آشناترين نوع آسفالت همان آسفالت گرم يا بتن آسفالتي گرم است. مصالح سنگي معمولا بيش از 90 درصد مخلوط آسفالت را تشکيل مي‌دهند. از اينرو مصالح سنگي تاثير بسزايي در کيفيت آسفالت حاصله دارد.
بتن آسفالتي
بتن آسفالتي ، پوسته متراکم و سياهرنگي است که قسمت عمده و بطور کلي استخوان بندي آن را مصالح سنگي داراي دانه بندي پيوسته (با کمترين فضاي خالي) تشکيل مي‌دهد و ذرات آن به توسط قير به هم چسبيده‌اند. بتن آسفالتي جسم همگن و توپري است که خود بار مي‌برد، مقاومت برشي نسبتا زياد دارد، در برابر عوامل جوي و چرخ وسايل نقليه پايداري مي‌کند و نياز به تعمير هميشگي ندارد.
به عبارت ديگر بتني است که در آن ، به جاي دوغاب سيمان ، قير بکار رفته است و براي پر کردن هر چه بيشتر فضاهاي خالي آن از گرد سنگ استفاده شده است. بتن آسفالتي را به روش گرم و معمولا در ماشينهاي خودکار ساخته و مخلوط مي‌کنند و سپس در سطح راه پخش نموده و مي‌کوبند. آسفالت را تا 4 يا 5 سانتيمتر در يک قشر و کلفت تر از آن را در بيش از يک قشر مي‌سازند.
ويژگيهاي آسفالت در قسمتهاي مختلف راه
معمولا قشرها از رويه و آستر تشکيل مي‌شود. لايه رويي که تحت تاثير عوامل جوي و چرخ وسايل نقليه است، بايد از جنس ممتاز ساخته شود. يکي از وظايف اصلي لايه زيرين که در روي پي (زيرسازي) راه قرار مي‌گيرد و ممکن است خود از يک يا چند لايه درست شده باشد، انتقال بار از رويه به زيرسازي راه است. قشر آستر معمولا با دانه بندي درشت تر و قير کمتر و قشر رويه با دانه بندي ريزتر و قير بيشتر ساخته مي‌شود.
در زمان تهيه آسفالت ، علاوه بر نوع مصرفي که خواهد داشت به حمل مصرف آن توجه مي‌شود. از آن جمله است: آفتابي يا سايه بودن محل ، روباز بودن يا قرار گرفتن درون تونل ، خشکي و نمناکي محل کار ، تغييرات دمايي که بايد تحمل کند، فصل ساختن راه و مانند آن.
انواع مصالح سنگي آسفالت
مصالح سنگي درشت
شامل ذرات درشت تر از الک شماره 8 (يا 10) است. اين مصالح که معمولا از شن طبيعي و سنگ يا قلوه سنگ شکسته است، بايد عاري از مواد پوشاننده سطح دانه‌ها (مانند لاي يا رس) يا هر نوع ماده مضر ديگر که مانع چسبيدن قير به ذرات مي‌شود ذرات سست و کلوخه‌هاي گلي و سنگهاي تجزيه شده باشد. ساييدگي اين مصالح در 500 دور چرخش ماشين لوس آنجلس نبايد از 40 براي آستر و از 30 براي رويه تجاوز کند. همچنين بايد لااقل 60 درصد وزني دانه‌هاي درشت ، حداقل در دو چشمه شکسته باشند. مقاومت اينگونه مصالح در مقابل عوامل جوي پس از 5 چرخه آزمايش با سولفات سديم نبايد از 8 درصد بيشتر باشد.
مصالح سنگي ريز
به مصالحي اطلاق مي‌گردد که از الک شماره 8 مي‌گذرند، ولي روي الک شماره 200 باقي مي‌مانند. اين مصالح از شکستن سنگ يا شن يا از ماسه طبيعي يا مخلوطي از آنها بدست مي‌آيند. مصالح سنگي ريز ، بايد تميز و سخت و بادوام و تا حد امکان گوشه‌دار و عاري از پوشش رسي ، لاي يا هرگونه مواد مضر ديگر ، که مانع چسبيدن قير به ذرات مي‌گردد، باشند. علاوه بر آن بايد عاري از کلوخه‌هاي رسي و دانه‌هاي سست سنگهاي تجزيه شده باشند. مقاومت اين مصالح در مقابل عوامل جوي پس از 5 چرخه آزمايش با سولفات سديم بايد کمتر از 8 درصد باشد (افت وزني کمتر از 8 درصد).
مصالح سنگي فيلر (پرکننده)
فيلر به دانه‌هاي ريزي از مصالح سنگي اطلاق مي‌شود که از الک شماره 200 مي‌گذرند. اين ذرات بايد عاري از مواد آلي و رس باشند. فيلر را مي‌توان از شکستن و خرد کردن سنگهاي مناسب بدست آورد. هرگاه فيلر موجود (حاصل از شکستن سنگ يا قلوه سنگ و شن) کافي يا مرغوب نباشد، مي‌توان از گرد سنگهاي آهکي ، آهک شکفته ، سيمان پرتلند يا ساير موارد معدني مشابه که خميرسان نباشند و با استاندارد کار وفق دهند، استفاده کرد.
فيلر مصرفي در آسفالت ، چه به صورت فيلر موجود در مصالح سنگي درشت و ريز و چه به صورت فيلري که احيانا جداگانه تهيه و به مخلوط اضافه مي‌شود، بايد به اندازه‌اي باشد که دانه بندي مصالح سنگي و فيلر به روي هم در حدود فرمول کارگاهي شود.
ويژگيهاي مصالح سنگي بتن آسفالتي
مصالح سنگي بتن آسفالتي بايد داراي دانه بندي پيوسته باشد. به نحوي که ذرات ريز فضاهاي بين ذرات درشت تر را پر نمايد. دانه بندي مصالح سنگي و فضاي خالي آن فوق العاده در کيفيت آسفالت حاصله تاثير دارد. مصالح سنگي پس از آن که بر طبق فرمول کارگاهي مخلوط شدند، بايد آزمون ارزش ماسه‌اي بر روي آنها انجام شود. نتيجه اين آزمون بايد لااقل 50 باشد. قير مصنوعي در آسفالت گرم معمولا 70 60 است. البته ممکن است، با توجه به وضع آب و هوا و نوع ترافيک ، از انواع ديگر قير نيز استفاده شود. مقدار قير مصرفي در مخلوط آسفالت بيشتر به صورت درصد قير نسبت به مخلوط آسفالت نشان داده مي‌شود.
کميت و کيفيت مصالح سنگي و قير و نحوه اختلاط آنها معمولا بر طبق بررسيهايي که در مورد همان کار مخصوص انجام گرفته و به طرح آسفالت موسوم است، انجام مي‌شود. آسفالتها انواع ديگري نيز دارند که از آن ميان مي‌توان از آسفالت نفوذناپذير نام برد که براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل جسم راه اجرا مي‌شود يا آسفالت سرد که در آن به عنوان ماده چسبنده از مخلوط قير و قطران ، که در سرما نيز مايع است، استفاده مي‌شود. آسفالت سرد را بيشتر بطور برجا مي‌سازند.

آسفالت آسفالت بطور کلي مخلوطي است از مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته و يک ماده چسباننده که معمولا قير است. آسفالت با توجه به کاربرد آن به صورتهاي گوناک ...

سيل كت: به نوعي آسفالت حفاظتي با ضخامت كم اطلاق مي گردد كه به منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم يا آسفالت سطحي يا انواع ديگر آسفالت) و نيز غير ...

آسفالت گوگردي به دليل ضعفهاي ذاتي قير و لزوم افزايش محدوده کاربري آن ، امروزه بيشتر قيرهاي راهسازي در دنيا با کمک مواد افزودني مانند پليمرها اصلاح مي ...

مقدمه: با توجه به افزايش سطح توليد سيمان در کشور و روند رو به افزايش آن و توجه به اينکه امکان صادرات کامل محصول مازاد سيمان کشور به سهولت ميسر نيست، ل ...

1 – 1 – آسفالتين به طور كلي آسفالتين به جامدات رسوب كرده حاصل از افزودن هيدروكربنهاي سبك نظير نرمال پنتان و نرمال هپتان به نفت اطلاق مي شود . به عبارت ...

تعاريف اساسي روسازي و راهسازي * آبرو هر سازه اي، غير از پل، که براي تخليه آب از زير راه ساخته مي شود. * آسفالت حفاظتي پخش قير در راههاي خاکي شني، آسفا ...

با شنيدن نام سراب معمولا اولين تصاويري که به ذهن خطور مي کند ، همان صحنه هاي خيال انگيز ويژه ازآب و تاب کارتوني هستندکه همگي کمابيش با آنها آشنا هستيم ...

● سدها سازه هايي هستند که براي به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث مي شوند. سدها براي مقاصد مختلفي چون ذخيره کردن آب براي مصارف شهري يا کشاورزي، تول ...

دانلود نسخه PDF - آسفالت