up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله آسفالت PDF
QR code - آسفالت

آسفالت

روکش آسفالت خيابان ها

روکش آسفالت خيابان ها
عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چيست؟
نوع روکش و آسفالت را مي توان به سادگي با توجه به حجم ترافيک شهري در خيابان و نوع خاک انتخاب نمود اما گاهي انتخاب روکش آسفالت آنقدر پيچيده مي شود که بايد با توجه به تحقيقات و پژوهش هاي سنگين صورت گرفته و فاکتور هاي مهم و وزين مانند چرخه هزينه زندگي انتخاب کرد. هر گاه که در انتخاب از متدولوژي استفاده شود بايد سبک انتخاب شده عيني، منطقي، علني، قابل توضيح و مهم تر از همه اين که بهترين معيار براي پرداخت کننده ماليات را در بر داشته باشد
بسياري از آژانس هاي سازنده بزرگراه هاي ايالات متحده امريکا درصددند تا روند روکش کردن خيابان ها را مورد بررسي و بازبيني قرار دهند تا نسب به رعايت اصول و الگوهاي آسفالت کاري مطمئن شوند. در برخي از ايالات تصميم گيري در اين خصوص فقط بر عهده سازمان مرکزي است و در برخي ديگر به سازمان ها و ادارات زير مجموعه نيز تفيذ اختيار شده است.
روکش کردن خيابان ها کاري بسيار دشوارتر از آسفالت کردن مسير درب منزل تا پارکينگ اتومبيلتان است. اما آسفالت کردن خيابان ها با اين نوع آسفالت بسيار متفاوت است چرا که آسفالت مطلوب مي بايست در برابر ترافيک و عبور و مرور سنگين اتومبيل ها و بدي شرايط آب و هوايي بسيار مقاوم بوده و از نظر همواري به گونه اي باشد که بتوان بر روي آن هاکي بازي کرد.
همچنين اگر عمل آسفالت کردن خيابان ها به خوبي صورت گرفته و از آن به خوبي محافظت شود جذابيت خاصي را به خيابان ها و خانه ها ومغازه ها مي بخشد. به همين جهت است که طراحان و مهندسين با استفاده از خلاقيت خود تغييرات جالبي را در رنگ و الگوي آسفالت کاري پديد آورده اند. بايد از آسفالت خيابان ها طوري محافظت شود که در زمستان ها در اثر برف و يخبندان آسيبي نبيند و در تابستان هم آلودگي و کثيفي بر آن تاثير گذار نباشد. اگر آسفالت اين گونه باشد بديعي است که مقرون به صرفه، بادوام و دائمي خواهد بود و همچنين نگهداري از آن نيزراحت تر مي باشد.
براي تحقق اين امر سه فاکتور اساسي وجود دارد که عبارتند از:
1. طراحي مناسب
2. استفاده از مصالح و مواد مرغوب
3. اجراي صحيح عمليات ساخت و زيرسازي ومهمتر از آن نظارت صحيح
تاثيرطراحي مناسب چيست؟
اگر طراحي دقيق و مناسب باشد مي توان گفت که خيابان آسفالت شده تا 20 سال به همان صورت اوليه و بدون مشکل باقي مي ماند.
شالوده
جاده از زمين و خاک درست شده است پس مي بايست کار زيرسازي آن را با استفاده از مواد جامد شروع کرد.
* زيرسازي خيابان مي بايست هموار، قرص و محکم باشد و در بستر حمل و نقل شهري واقع شود. به هيچ عنوان استفاده از تن مايه هاي گياهي و حيواني و خاک هاي سطحي در زيرسازي تجويز نمي گردد.
* حدود 6 تا 8 ميليمتر از سطح بالايي زيرسازي بايد با سنگ ريزه هاي زبر و در عين حال متراکم پر شود.
* براي عريض سازي و زيرسازي دوباره خيابان بايد مجددا عمليات زيرسازي با سنگ ريزه ها صورت گيرد تا زه کشي محل اجرا با اطمينان بيشتري انجام شود.
روکش کردن
آنچه مي بينيم و به نظر مناسب مي آيد ملزوما مطلوب نيست. به عنوان مثال اگر روکش خيابان در نظر صاف و هموار مي آيد دليل بر مطلوب بودن و مناسب بودن آن نيست. در واقع آنچه فاکتور اصلي در مطلوب بودن آسفالت مد نظر است تراکم و ضخامت آسفالت اجرايي است.
* راههاي ورودي و اختصاصي به کمترين تراکم ضخامت يعني چيز در حدود 50 ميليمتر آسفالت مخلوط گرم نيازمند است.
* ضخامت هر لايه آسفالت معمولا سه چهارم ضخامت آسفالت نرم و مخلوط و گرم است. پيمانکار مي بايست در قراردادش ميزان ضخامت و تراکم روکش را بطور دقيق ذکر کند تا ابهامات در اين مورد از بين رفته و از هر گونه کارشکني ممانعت به عمل آيد.
* براي اينکه دوام آسفالت بيشتر شود بهتر است که 50 ميليمتر به زيرسازي و 40 ميليمتر به لايه هاي رويي و سطح خيابان اختصاص يابد.
زهکشي
هنگاميکه آب بر آسفالت ها جاري مي شوند و از مسير خانه ها روان شده و از زير سازي آسفالت عبور مي کنند، تهديد کننده است.
* روکش خيابان ها بايد داراي شيب باشد_در شيب گذاري گذاشتن شيب يک چهارم اينچ در هر 5 30 معمول است. (2 سانتيمتر متر براي هر يک متر عرض)
* زه کشي زير زميني لزومي ندارد.
* براي هر 30 متر از خيابان ارتفاع شيب مي بايست 460 ميليمتر باشد.
* زه کشي بايد از ساختمان ها فاصله داشته باشد و نبايد اجازه داد تا آب در لبه آسفالت خيابان جمع شود.
چرا استفاده از مواد و مصالح مرغوب؟
در خيابان ها که نيروي زيادي بر آن وارد نمي شود همان آسفالت HMA سنتي مناسب است. در بيشتر موارد HL-8 مخلوط براي زيرسازي (به اندازه 19 ميل متر) اين قبيل خيابان ها استعمال مي شود. در زيرسازي جاده هاي خارج از شهر و پارکينگ ها مي توان از HL-3 (به اندازه 5 12 ميليمتر) براي بخش هاي سطحي استفاده نمود. برخي عقيده دارند که استفاده از HL-3 و يا HL-3A (به اندازه 5 12 ميليمتر) به روکش و آسفالت دوام بيشتري مي بخشد.
مطمئن شويد که پيمانکار پروژه آسفالت را از توليد کنندگان مجاز و معتبر تهيه کرده است تا از کيفيت پروژه کاسته نشود.
اجراي صحيح عمليات اجرايي
* زيرسازي مي بايست هموار و محکم باشد. پيمانکار بايد مناطقي که خاک سست و نرم دارند را با مواد متراکم و چگال جايگزين سازد اين مورد نقش تعيين کننده اي دارد.
* در مناطقي که خانه هاي جديدي ساخته شده اول مطمئن شويد که ديگر زمين نشست نمي کند شايد لازم باشد براي اطمينان از اين امر چندين ماه منتظر بمانيد.
* سنگ ريزه هايي که در شالوده به کار مي رود بايد طوري ريخته شود که ضخامت در همه جا يکسان باشد.
* در بخش زيرين آسفالت از گياه کش ها استفاده کنيد تا اگر احيانا آسفالت در آينده ترک برداشت در آنجا گياه روئيده نشود و آسفالت متلاشي نگردد.
* بايد آسفالت در درجه حرارت مناسب قرار گيرد. اگر حرارت داده شده بيش از حد باشد (که در اين حالت دود آبي رنگي از روي آسفالت متصاعد مي شود) سطح آسفالت پس از مدت کوتاهي ترک بر مي دارد و آسفالت زودتر از مدت مقرر سخت و سفت مي شود. ( بنابر اين يکي از مواردي که بايد مد نظر قرار داد و نظارت صحيحي بر آن داشت کنترل درجه حرارت آسفالت ميباشد)
* پيمانکار نبايد در يک برجستگي بيش از 5 سانتي متر آسفالت مخلوط گرم بريزد.
* پيمانکار نبايد بصورت دستي خيابان را آسفالت کند.
* استفاده از غلتک و عمليات متراکم سازي آسفالت بايد از همان ابتداي کار صورت گيرد تا آسفالت در جاي خود قرار گرفته و متراکم شود و تا زماني که تمامي نقاط ناهموار پوشانده شود ادامه مي يابد

آسفالت آسفالت بطور کلي مخلوطي است از مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته و يک ماده چسباننده که معمولا قير است. آسفالت با توجه به کاربرد آن به صورتهاي گوناک ...

آسفالت بطور کلي مخلوطي است از مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته و يک ماده چسباننده که معمولا قير است. آسفالت با توجه به کاربرد آن به صورتهاي گوناکون ساخت ...

سيل كت: به نوعي آسفالت حفاظتي با ضخامت كم اطلاق مي گردد كه به منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم يا آسفالت سطحي يا انواع ديگر آسفالت) و نيز غير ...

آسفالت گوگردي به دليل ضعفهاي ذاتي قير و لزوم افزايش محدوده کاربري آن ، امروزه بيشتر قيرهاي راهسازي در دنيا با کمک مواد افزودني مانند پليمرها اصلاح مي ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

فرآورده هاي نفتي از پرمصرف ترين مواد شيميايي در دنياي مدرن امروز محسوب مي شوند. با توجه به حجم عظيم سوختي که براي توليد نيرو در اتومبيل ها و ايجاد حرا ...

● نگاه کلي شيميدان آلي باتجربه به ندرت واکنش هايي را مي يابد که فقط محصول (يا محصولات)مورد نظرش را توليد کند.علت اين عمل آن است که در مخلوط واکنش همرا ...

مواد آلي در درون سنگ منشأ تبديل به کروژن (Kerogen) مي شوند؛ کروژن به مواد آلي درشت دانه اي گفته مي شود که توانايي انحلال در اسيدهاي آلي را ندارند. نفت ...

دانلود نسخه PDF - آسفالت