up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله آزولا PDF
QR code - آزولا

آزولا

آزولا فوايد و مضررات

● گونههاي آزولا:
در جنس آزولا چند گونه وجود دارد که بهترين انها عبارتاند از :
۱) آزولا کاروليانا A.caroliana مرکز اوليه آن مناطق غربي آمريکاي شمالي،امريکاي جنوبي، و امريکاي مرکزي است و در استراليا،اسپانيا فرانسه نيز وجد دارد.
۲) آزولا فيليکولوئيدس A.filiculoides مرکز اصلي اين گونه امريکاست ولي در استراليا،نيوزلند انگلستان،آلمان،چک و اسلواکي و ژاپن نيز وجود دارد. اين گياه در برابر سرما مقاومتر از ساير گونههاست بهترين دما براي رشد آن ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتيگراد ميباشد ولي دماي ۵ درجه سانتيگراد از نيز تحمل ميکند
۳) آزولا ميکروفيلا A.micro phylla بيشتر در آمريکاي مرکزي پراکنده است و در جنوب هندوستان نيز وجود دارد، اين گونه گياهي در محيطهاي گرم و نيمه گرمسيري بهتر رشد ميکند.
۴) آزولا مکزيکانا A.menicana مناطق پراکندگي است گياه آمريکاست ولي مرکز اوليه آن مکزيک ميباشد اين گونه گياهي در مناطق گرم رشد بهتري دارد.
۵) آزولا نيلوتيکا در افريقاي مرکزي،سودان و کناره هاي رود نيل وجود دراد ولي مرکز اصلي آن شمال افريقا به خصوص کنارههاي رود نيل است اين گياه در مناطق گرم و مرطوب رشد بهتري دارد.
۶) آزولا پيناتا A.pinanata بيشتر در قاره آسيا پراکنده است بيشترين مناطق پراکندگي آن در کشورهاي فيليپين،چين،تايوان،هندوستان،ويتنام و اندونزي است. اين نوع آزولا که در استراليا و بعضي از مناطق افريقايي نيز ديده شده است. در مناطق معتدل رشد بهتري دارد و در برخي از کشورها مانند ويتنام در سراسر سال به رشد خود ادامه ميدهد.
● فوايد کاربردهاي آزولا:
به منظور انجام تحقيقات کشاورزي گياه سرشار از پروتئين آزولا توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي از کشور فيليپين وارد ايران شد مطالعات اوليه روي اين گياه نيز از تير ماه سال ۱۳۶۵ در ايستگاههاي برنج رشت آمل و تنکابن آغاز گرديد که نتايج جالبي از نيز در بر گرفت در اين تحقيقات مشخص شد محصول برنج در کشت توأم با آزولا ۱۴۷۴ کيلوگرم در هکتار افزايش يافت يا به عبارتي ۶۷% افزايش محصول اين گياه جزو گياهان نادري است که با جذب ازت هوا و انتقال آن به خاک، باعث غني سازي خاکهاي زراعي فقير مي شود. آزولا گياهي است سرشار از پروتئين به طوري که تا حدود ۲۴% از ماده خشک آن را پروتئين تشکيل ميدهد. ذرت سيلوشده شش درصد پروتئين دارد در حالي که پروتوئين سيلو شده آزولا ۱۲ درصد است بتا کاراتن آن از هويج بيشتر بوده املاح کم مصرف و پر مصرف در اين گياه يافت ميشود بيشترين مصرف کود از ته در شاليزارها از نوع کود اوره است که راندمان مصرف اين کود پايين بوده و حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ازت آن جذب گياه گرديده و بقيه به نحوي از بين ميرود زيادي کود از ته در خاک؟ فراواني به فعاليتهاي ميکروبي خاک دارد مي آورد به طور غير مستقيم نيز به عنوان يک ماده شيميايي اثرات سوئي بر تغذيه انسان دارد اين موضوع پژوهشگران را به فکر استفاده از منبع غني و رايگان ازت اتمسفر که از طريق گياه آزولا در مزارع تثبيت ميشود. انداخت. اگر به موقع از اين گياه استفاده شود از رشد گياهان هرز در شاليزار جلوگيري ميکند و هزينه وجين را کاهش دهد از مهمترين کاربردهاي گياه آزولا براي تقويت شاليزارها (به علت تثبيت نيتروژن) جلوگيير از رشد علفهاي هرز ميشود چون با پوششي که در سطح آب به وجود ميآورد مانع از رسيدن نور کافي به علفهاي هرز مزرعه برنج شده و آنها را از بين ميبرد تقويت خاک شاليزارها جلوگيري از تبخير آب شاليزارها و در نتيجه صرفه جويي در مصرف آب،جلوگيري از رشد و نمو حشرات زيان آور مثل پشه مالاريا و اصلاح خاک علاوه بر موارد فوق در استخرهاي پرورش ماهي از اين رو در تغذيه دامهاي گوشتي و شيري به ويژه به گوسفند و گاو تغذيه مرغ گوشتي و تخم گذار و ر تغذيه انسان ميتواند به کار ميرود. قابليت ارائه ازت اين گياه به هر هکتار زمين روزانه ۲ تا ۴ کيلوگرم است يعني معادل ۱۰ تا ۲۰ کيلوگرم سولفات آمونيوم که نوعي کود شيميايي از ته محسوب ميشود. آزولا علوفه اي است که هر چه از آن بيشتر برداشته شود بيشتر رشد ميکند و در طول ۲۴ ساعت از هر هکتار در منطقه آبگير ميتوان يک تن برداشت کرد که اين برداشت تا شش ماه به طور مداوم ميتواند ادامه داشته باشد. مطالعات بر روي اين سرخس در کشور ما نشان داده که جانشين کردن آزولا به ميزان يک سوم در جيره غذايي گاوهاي پيري باعث بالا رفتن مقدار شير پروتئين هاي وجود در آن شده است. هم اکنون سطح زير کشت اين گياه در ويتنام ۸۰۰ هزار هکتار و در جين ¾ ميليون هکتار تخمين زده شده است.
آزولا تثبيت نيتروژن:
در زير لب فوقاني برگچههاي آزولا،حفره اي تشکيل مي شد که جلبک سبز- آبي آنابينا آزولي Anabaena azolli در آن زندگي کند سلولهاي آن در سراسر مراحل زندگي آزولا از مرحله گامتوفيتي تا مرحله اسپور فيتي، همراه آزولا هستند. نيتروژن تثبيت شده به وسيله آنابينا به شکل آمونيوم به آزولا منتقل و از آن آمينو اسيد ساخته ميشود. نيتروژن حاصل از طريق برداشتهاي مکرر آزولا در سال ۵۰۰ کيلوگرم در هکتار براي آزولا پيناتا ۱۲۰۰ کيلوگرم در هکتار براي آزولا فيليکولوئيدس بوده است.
● روشهاي استفاده از آزولا در برنجکاري:
ازولا در شاليزارها به دو صورت استفاده ميشود يکي همزمان کاشت برنج کاري هر هکتار شاليزار نزديک ۵۰۰ کيلوگرم از بافت آزولا تقريباً يک هفته بعد از نشاکاري در مزرعه پخش ميکنند ديگري بعد از برداشت برنج که اين گياه را به عنوان کود سبز کشت داده قبل از کاشت برنج در بهار سال بعد زير خاک ميکنند.
● تخريب زيستگاههاي آبي توسط آزولا:
هر اکوسيستم حاصل تجربه ميليونها عملکرد طبيعت است هر گونه، رقيب و دشمناني دارد که در واقع کنترل کند جمعيت آن گونه هسند و از سوي ديگر خود گونه هم در برابر ديگر گونهها همين وضعيت را دارد. آزولا گونه غير بومي است که از کشور فيليپين به ايران آورده شده گونه اي غير متعارف که اکوسيسم منطقه،هيچگونه آشنايي با آن را نداشت. يک گونه وارداتي بدون رقيب و شرايط زيستي بسيار مناسب اين طور بود که آزولا شتابان ر به تکثير گذاشت آزولا داراي خصوصياي منحصر به فرد بوده،به طوري که توانايي سازگاري آن با محيط بسيار اعجاب آور است و به راحتي با سرعت زياد با ه محيطي مانوس مي شود ريشه هاي آويزان و معلق در آب اين گياه، به راحتي اين امکان رابه آن ميدهد که تغيير مکان داده و با جريان آب به سهولت جابهجا شود که يکي از علل پراکندگي سريع آن نيز همين موضوع است،آزولا به مجرد ثابت شدن در يک مکان شروع به تکثير ميکند و ظرف مدت کوتاهي، تمام سطح آب را ميپوشاند، به طوري که هيچ روزنه اي براي ورود نور خورشيد به درون آب وجود نخواهد داشت، ريشههاي معلق آزولا، تمام و يا اکثر املاح آب را جذب و صرف رشد و تکثير خود ميکند. طبيعي است وقتي نور به درون آب نفوذ نکند و مواد مغذي هم که نباشد (يا کم باشد) از رشد گياهان آبزي ديگر مثل فيتوپلانکتونها و … خبري نيست. به طور خلاصه مي توان گفت فرآيند کشت و نمو آزولا زماني صورت مشکل به خود گرفت که اين سرخس کوچک به تدريج از راه رودخانه ها و کانالهاي آبياري به قسمتهاي مختلفي از شمال انزلي به تثبيت رساند، سرعت رشد آزولا به حدي است که يک توده کوچک آن در عرض ۳ تا ۵ روز به دو برابر افزايش مييابد به اين ترتيب آزولا موفق شد در مدت زمان اندکي پوشش يکپارچهاي را بر روي منابع آبي مناطق مورد تهاجم خود تشکيل دهد و زيستبوم اين مناطق را دستخوش دگرگونيهاي نمايد. توده متراکم آزولا ب کاهش دادن نفوذ نور خورشيد در آب به شکل محسوسي درجه حرارت آب را کاهش ميدهد. اين کاهش در مورد اکسيژن محلل و مواد غذايي معلق در آب نيز مشاهده ميگردد. همچنين پوشش يکپارچه آزولا با افزايش درجه سميت و اسيدي نمودن مناطق آبي موجودات مرگ ماهيان و ارگانيسم هاي ديگر اين محدود را باعث شده است و در عوض سيستمهاي غير هوازي شروع به فعاليت کرده و مرداب يا برکه را تدريجاً به سياه چالههاي بدبو و غير قابل زيست تبديل ميکند. هم اکنون ۹۰ درصد تالاب انزلي از گياهان آبزي پوشيده شده و سالانه ميليونها ماهي و بچه ماهي در اين تالاب تلف ميشوند در حال حاضر بخش شرقي و مياني تالاب ارزش شيلاتي خود را از دست داده است. از هفت گونه آزولاي شناخته شده دو گونه نسبت به آب و هوايي ايران سازگاري نشان دادهاند و با توليد اسپور فراوان که ديگر از بين رفتتني نيستند موجبات تکثير و گسترش سريع اين گونه را فراهم آورده است.

ريشه كلمه آزولا يوناني است به معني «در خشكي مردن». وجه تسميه آن هم شايد به خاطر محل زندگي اين گياه باشد چرا كه آزولا وابسته به آب است و به طور كلي مرط ...

● گونه هاي آزولا: در جنس آزولا چند گونه وجود دارد که بهترين انها عبارت اند از : ۱) آزولا کاروليانا A.caroliana مرکز اوليه آن مناطق غربي آمريکاي شمالي، ...

همكاري اردك ها در كشت برنج علف هاي هرز در طول فصل زراعي رقيب محصولات كشاورزي بويژه برنج هستند و كشاورزان براي كنترل آنها از سموم علفكش استفاده مي كنند ...

آزولا بطور ناخواسته در چند سال گذشته وارد اكوسيستم هاي آبي شمال كشور شد و به سرعت پراكنش پيدا كرد. آزولا داراي مزايا و معايبي است كه در اين نوع فعاليت ...

خانواده فرفيون‌ها Euphorbiacea آكاليفا مارجيناتا Acalypha marginata آکاليفا مارجيناتا يا آكاليفاي برگي گياهي است که برگ‌هاي سبز تيره مايل به قهوه‌اي، ...

در مزارع برنج بخصوص در برنج زارهاي شمال ايران، علاوه بر آفات و بيماريها ، علفهاي هرز نيز خسارت زيادي به اين گياه وارد مي کنند. اين گياهان با استفاده ا ...

دانلود نسخه PDF - آزولا