up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آزبست PDF
QR code - آزبست

آزبست

آزبست يا پنبه کوهي

آزبست واژه اي است کلي که براي تمام کانيهاي سيليکاته با خاصيت جدا شدن به صورت رشته هاي قابل انعطاف به کار مي رود. به علت داشتن ويژگيهاي نسوز بودن و قابليت انعطاف بصورت يک ماده صنعتي با ارزش در آمده است که براي آن بيش از ۳۰۰۰ مورد استفاده شناخته شده است مانند لنت ترمز ، پارچه هاي نسوز ، عايق هاي حرارتي. آزبست ها را مي توان به دو گروه عمده
۱) سرپانتين
۲) آمفيبول
تقسيم کرد. کريزوتيل که يک هيدروسيليکات منيزيم با فرمول شيميايي Mg۳Si۲ O۵ (OH)۴ است.
نوعي آزبست سرپانتين و با ارزش ترين نوع مي باشد که تمام آزبست هاي تجاري از آن مشتق مي گردند ، رشته هاي محکم و ابريشمي کريزوتيل به آساني ريسيده شده و تا حرارت ۲۷۵ درجه سانتيگراد را تحمل مي کنند گسترش آنها بيشتر در سرپانتين که نوعي سنگ حاصل از تجزيه سنگهاي فوق قليايي نظير پريدوتيت تحت شرايط دگرگوني درجه پايين و متوسط مي باشد بنظر مي رسد سرپانتين از تجزيه شدن اليوين توسط محلولهاي گرم حاصل از سرد شدن ماگما که از نظر شيميايي نيز فعال هستند به وجود آمده باشد.
کريزوتيلها رگه هايي از رشته ها را داخل سرپانتين ايجاد مي کنند که ممکن است ۲۰% سنگ را در بر گيرد. حداقل پنج نوع آزبست آمفيبولي شناخته شده اند. ولي کرسيدوليت که يک آمفيبول آهن سديم دار با فرمول شيميايي Na۲ ( Fe۳+ )۲ ( Fe۲+ )۳ Si۸ O۲۲ (OH)۲ مي باشد. معموليترين نوع آن و بيشتر به نام آزبست آبي يا پنبه کوهي آبي معروف است. کرسيدوليت که رشته هاي ضخيم و طويلي است نسبت به کريزوتيل استحکام بيشتر و دوام کمتري دارد. همچنين مقاومت آن در برابر حرارت کمتر مي باشد. ساير انواع آزبست آمفيبولي کاربرد کمتري دارند و مهمترين کاربردشان در تهيه مواد عايق است. کرسيدوليت که بيشتر در سنگهاي دگرگوني نظير اسليت و شيست يافت مي شود بنظر مي رسد از دگرگوني ساير کانيها تحت دما وفشار بالاي محيطي ، حاصل از عمق تدفين به وجود مي آيد. عليرغم کاربرد گسترده آزبست دفتر حفاظت از محيط فدرال (EPA) منعي تدريجي را براي توليدات جديد آزبستي قرار داد و اين ممنوعيت اعمال گرديد.
زيرا برخي از فرمهاي آزبست چنانچه توسط استنشاق وارد ريه ها شوند مي توانند به ان آسيب رسانده و منجر به سرطان ريه شوند. هنگامي که قوانين (EPA) بصورت قانوني درآمد توجه کمي را به موضوع خطرات آزبست مبذول داشت و در سال ۱۹۹۱ پنج حوزه قضايي در خواست لغو ممنوعيت مصرف آزبست توسط EPA را داشتند خط مشي EPA بر اين اساس بود که تمام فرمهاي آزبست خطرناک هستند در حاليکه مطالعات نشان مي دهند تنها فرم آمفيبولي آن خطرناک است. کريزوتيل که رشته هاي مجعدي هستند در ريه ها جاي گيري نمي کنند بعلاوه رشته هاي آن معمولا در بافتها محلول و ناپديد مي شوند. در مقابل کرسيدوليت که رشته هاي نازک و صافي هستند به ريه ها وارد شده و آنجا باقي مي مانند. اين رشته ها به بافت ريه آسيب رسانده و در دراز مدت منجر به سرطان ريه مي گردد. بنابراين آزبست هايي که باعث سزطان ريه مي شود مربوط به کرسيدوليت هستند نه کريزوتيل ، از آنجايي که حدود ۹۵% آزبست هاي استفاده شده در امريکا از نوع کرسيدوليت مي باشد. مردم مي پرسند آيا خطر آزبست ها بطور اغراق آميزي بيان شده است؟
خارج ساختن آزبست ها از ساختمانهايي که در آنها آزبست به کار رفته ممکن است ۱۰۰ بيليون دلار هزينه داشته باشد برخي مطالعات اخير نشان مي دهند هواي داخل چنين ساختمانهايي داراي مقداري از رشته هاي آزبستي هستند که به همان مقدار در هواي خارج از ساختمان وجود دارد. بعلاوه خارج ساختن نامناسب ميزان رشته هاي آزبستي که مي توانند آلودگي ايجاد کند ، در بيشتر موارد در اثر اين خارج کردن هاي نامناسب ميزان رشته هاي آزبستي که مي توانند توسط هوا جابجا شوند ، مقدارش به مراتب بيشتر از مواقعي مي شود که آزبست ها به همان صورت در محل باقي مي ماند. مشکل آلودگي آزبست ها ، نمونه خوب تاثير زمين شناسي بر زندگي ما و اينکه چرا اطلاعات علوم پايه مهم هستند، مي باشد .

به کانيهايي که داراي بافت اليافي هستند اصطلاحا آزبست گفته مي‌شود. آزبستها به دو گروه تقسيم مي‌شوند: خانواده سرپانتينها که کاني مهم اين گروه کريزوتيل ( ...

کاني شناسي ريشه لغوي لغت مينرال (کاني) که از قرون وسطي مورد استعمال قرار گرفته از لغت يوناني Mna (متشابه لاتيني آن Mina است) به معني کاني يا گردال ...

آشنايي پرکننده‌ها (Fillers) به موادي گفته مي‌شود که به مايعات و يا جامدات اضافه مي‌شوند تا يک يا چند تغيير بدين شرح در آنها صورت گيرد. افزايش مقاومت م ...

کاني ماده ي طبيعي، غيرآلي، بلوري و جامد است که در ترکيب سنگ هاي پوسته ي زمين يافت مي شود. برخي کاني ها از يک عنصر خالص و بسياري از آن ها از دو يا چند ...

اسكارن (Skarn) يك واژه سوئدي است كه معدنچيان سوئدي براي ناميدن مخلوطي از سيليكاتهاي كلسيم درشت بلور كه همراه كانه هاي آهن در معادن آهن اين كشور يافت م ...

کاني مادهي طبيعي، غيرآلي، بلوري و جامد است که در ترکيب سنگهاي پوستهي زمين يافت ميشود. برخي کانيها از يک عنصر خالص و بسياري از آنها از دو يا چند عنصر د ...

دانلود نسخه PDF - آزبست