up
Search      menu
هنر :: مقاله آثار ادبي PDF
QR code - آثار ادبي

آثار ادبي

مقدمه‌اي درباره‌ ادبيات

در هر هنري پديده‌اي خاص به عنوان مادّة خام براي آفرينش به كار گرفته مي‌شود. نقّاش از خطّ و رنگ بهره مي‌گيرد، و موسيقي دان به صوت هماهنگي مي‌بخشد، و پيكرتراش با خمير و گچ و سنگ و چوب به كار آفرينش مي‌پردازد. در رقص و باله از حركات اندام، و در تئاتر از بازيگري و تقليد استفاده مي‌شود، و در هنر سينما همة اين هنرها با هم به كار گرفته مي‌شود.
براي آفرينش آثار ادبي هم، زبان را به عنوان مادّة خام به كار مي‌برند، و با آن مفاهيمي والاتر و فراتر از آن چه در كاربرد معمولي و سادة خود دارد، بيان مي‌دارند. موضوع ادبيّات مطالب معمولي روزمرّه يا مباحث علمي و تاريخي نيست، بلكه انديشه‌اي است والا كه هر چند از طبيعت و زندگي الهام گرفته ولي با جادوي خيال به صورت شعري زيبا يا داستاني دل انگيز در آمده و چنان طراحي و ساخته و پرداخته شده، و چنان از رواني و وحدت و هماهنگي و تناسب و شيوايي و درخشش برخوردار گشته كه از هر واقعيتي زيباتر و مؤثّرتر و دلفريب تر شده است.
در زبان ادبيّات واژه‌هاي زبده و خوشاهنگ و درخشان و فاخر به ياري تشبيه و استعاره در قالب‌هايي هنري و خيال انگيز ريخته مي‌شوند. نويسنده و شاعر كه انديشه‌اي والا در سر و آرزويي خيال انگيز در دل دارد، با تصويرسازي و صحنه پردازي مي‌كوشد تا انديشه و احساس خود را به زيباترين و رساترين صورت ممكن به خوانندة خود القا كند، و خوانند را بدون آن كه خود آگاه شود، به راهي كه مي‌خواهد بكشاند.
پس كسي كه مي‌خواهد شاعر يا نويسنده شود، بايد هم انديشه‌اي بزرگ و والا داشته باشد و هم احساس و تخيّلي نيرومند و هم قدرت خلاقيتي شگرف و علاوه بر اين ها بايد از قدرت بيان و توان استفاده از فنون هنري برخوردار، و به رموز ادبيّات آگاه باشد، تا بتواند انديشه و احساس خود را به گونه‌اي هنرمندانه سازمان بخشد و به رشتة كلام بكشد.
محتواي ادبيات
ادبيّات ناب از نظر مطالب و مفاهيمي كه در بردارد به گونه‌اي مشخصي به شرح زير تقسيم مي‌شود:
ادبيّات غنايي: محتواي ادبيّات گاهي عاشقانه و غنايي و بزمي است. شاعر و نويسنده به توصيف مجالس بزم و عيش و نوش مي‌پردازد، و از شور و حال و سوز و گداز و راز و نياز عاشقانه سخن مي‌گويد، و در غم و شادي و كاميابي و ناكامي خود يا اشخاص داستان داد سخن مي‌دهد.
ادبيّات عرفاني: گاهي شاعر عارف به شرح شور و حال و سوز و گداز و راز و نياز خود در نشيب و فراز سير و سلوك به مرحلة كمال، مي‌پردازد. در شعر كهن فارسي نمونه‌هاي برجسته از اين گونه شعر مي‌توان يافت.
ادبيات حماسي: گاهي موضوع شعر يا داستان شرح حماسه‌ها و قهرماني‌هاي يك ملت در طول تاريخ خويش است كه به گونه‌اي افسانه‌اي و شگفت انگيز بيان شده مانند حنگ‌هاي رستم و افراسياب و داستان كاوة آهنگر و آرش كمانگيز.
ادبيّات تعليمي: گاهي گوينده و يا نويسنده به قصد تعليم و آموزش به آفرينش اثري مي‌پردازد و هنر را براي ترويج اخلاق و فكر و انديشه و هدف خود به كار مي‌گيرد. بوستان و گلستان سعدي از نمونه‌هاي برجسته ادبيات تعليمي هستند.
ادبيّات سياسي: در دورة مشروطيت شاعراني مانند عشقي و عارف و بهار و دهخدا و نسيم شمال و فرخي يزدي ادبيات را در خدمت سياسي به كار گرفته و به ترويج افكار آزاديخواهانه پرداختند. در ادبيّات سياسي غالباً موضوع، شاعرانه نيست و فقط شاعر در پروردن آن به گونه اي كه تأثير بخش باشد، از بيان شاعرانه بهره مي جويد.
از ديدگاه شاد يا غم انگيز بودن، داستان هاي تاريخي و اجتماعي را به سه گونه تقسيم كرده اند: تراژدي ( غم انگيز ) كه در آن واقعة هولناكي بين خويشان و بستگان نزديك رخ مي‌دهد مانند كشته شدن پسر به دست پدر يا برادر به دست برادر كمدي (خنده انگيز ) كه اجتماعي و انتقادي است. آميخته (درام ) كه هم مي‌خنداند و هم مي‌گرياند.

زبان عربي گذشته از پيوند هزارو چند ساله اش با زبان فارسي ، زبان دين ماست و لذا براي بررسي آن حتما لازم است که ادبيات عرب و تاريخ ادبيات عرب برسي شود . ...

آثار زلزله: هنگامي که زلزله اتفاق مي افتد از خود آثاري به جا مي گذارد ،اين آثار به شرح زير است : لرزش زمين وتخريب ساختمانها : در اثر زلزله زمين به ارت ...

● آثار ذکر «ياد خداوند» آثار و برکات فراواني دارد که در آيات و روايات به آن اشاره شده است. در اين جا به برخي از آنها اشاره مي کنيم: ۱) مورد ياد خدا قر ...

آثار و عوارض ديابت بر بدن ما يکي دوتا نيست؛ از فرق سر (مغز و چشم) تا نوک پاي مان (زخم هاي پوستي کف پا) ممکن است با اين بيماري درگير شود. اما مسئله اين ...

شرک که به معناي نوعي همتايي و مشارکت است در کلام اسلامي و اصطلاحات قرآني به معناي پذيرش شريک و همتا براي خدا در حوزه ربوبيت و الوهيت است. به سخني ساده ...

طلاق به عنوان يک مسئله اجتماعي که در برگيرنده انحلال قانوني ازدواج و جدايي زن و شوهر مي باشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگون ...

گالري‌ها ساختار عمومي گالري‌ها : فضاي نمايشگاه بخش مهمي در اين مجموعه به شمار مي‌رود كه خصوصيات آن بر مجموعه تاثير مي‌گذارد. تجربه فرد از فضاي سه بعدي ...

● تعريف غزل و تغزل چيست و لوازم ذاتي غزل چيستند؟ اگر دويست سال پيش اين سوال را مي‌پرسيدند اغلب جواب‌هايي يکسان مي‌يافتند، اما امروز مي‌پرسيم زيرا يقين ...

دانلود نسخه PDF - آثار ادبي