up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله آتشفشان PDF
QR code - آتشفشان

آتشفشان

آتشفشان در منظومه شمسي

روش مقايسه از مشخصات اختر شناسي جديد است. براي مطالعه قوانين حاکم بر تکامل و ساختمان يک جسم فضايي ، پيدا کردن يک يا چند جسم مشابه آن در فضا و يافتن وجه اشتراک و تفاوت آنها مفيد مي باشد. با تعيين عللي که منجر به تشابه يا اختلاف مي شوند، پرداختن به کار اصلي را آسانتر مي کند. تشابهات ، جنبه هاي مشترکي را که بر تکامل اجسام مورد علاقه تأثير مي گذارد نشان مي دهد و عدم تشابه مشخص کننده عواملي مي باشد که مسير هاي مختلف تکامل آنها را تعيين مي نمايد.
حتي انتزاعي ترين تحقيقات علمي بايد طبيعتا به کاربرد علمي دانش جديد منتهي شود. اين جهت يابي کارهاي علمي ، از ماهيت اجتماعي علم به عنوان نوعي از فعاليتهاي انسان سرچشمه مي گيرد. اختر شناسي نيز از اين مسئله مستثني نيست. اخترشناسان در ضمن بررسي رويدادهايي که در فضا به وقوع مي پيوندند. بويژه هنگام مطالعه سيارات منظومه شمسي ابتدا درباره زمين فکر مي کنند. زيرا اين مسئله به آنها کمک مي کند که درباره خانه خود در جهان بيشتر بدانند. از اين نظر در مطالعه فعاليت آتشفشان ما بسيار باارزش است.
آتشفشان در زمين
مراحل آتشفشاني از تظاهرات جالب فعاليت دروني سياره ما است که اثرات زيادي بر روي بسياري از فرآيند ژئوفيزيکي دارد. مي توان به کمک اين واقعيت که حدود ۵۴۰ آتشفشان فعال در دنيا وجود دارد. يعني آتشفشانهايي که حداقل يک بار در طي تاريخ ثبت شده دستخوش انفجار شده اند. درباره ميزان آتشفشان زمين تصوري پيدا نمود. از اين تعداد ۳۶۰ آتشفشان در «حلقه آتش» رشته کوههاي آتشفشاني که اقيانوس آرام را احاطه کرده اند، واقع شده اند و ۶۸ آتشفشان در کامچاتکاپنينولا و جزاير کوريل قرار گرفته اند. در سالهاي اخير مشخص شده که تعداد بسيار زيادتري از آتشفشان در کف اقيانوس وجود دارند و فقط در ناحيه مرکزي اقيانوس آرام ، حداقل ۲۰۰۰۰۰ آتشفشان يافت مي شود.
● انرژي انفجار آتشفشان
مقدار انرژي که در ضمن يک انفجار عادي آزاد مي شود. با انرژي ۴۰۰۰۰۰ تن از سوخت معادل آن قابل قياس است. انرژي که در يک انفجار عظيم ايجاد مي گردد تقريبا معادل انرژي است که از سوختن ۵۰۰۰۰۰۰ تن ذغال سنگ حاصل مي شود.
● پيدايش آتشفشان در سطح ماه
ذرات جامد زيادي که در ضمن انفجار به فضا رانده مي شوند و پراکنده شدن پرتوهاي خورشيدي ، اثر قابل توجهي بر مقدار گرمايي که به زمين مي رسد دارند. برخي از اطلاعات موجود نشان مي دهند که در تاريخ سياره ما پيش از دوره يخبندان طولاني فعاليت شديد آتشفشاني صورت گرفته است. اطلاعات کنوني علمي نشان مي دهند که فعاليت آتشفشاني همچنين در اجسام سياره اي ديگري که از نظر ماهيت و ساختمان به زمين شباهت دارند رخ مي دهد.
ماه که نزديک ترين همسايه زمين است. از نظر تکاملي شباهت زيادي با سياره زمين دارد. بنابراين ، مقايسه ها و مطالعات ماهواره اي بايد آشکار کننده بسياري از مسائل باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از دستگاههاي اکتشاف ماه ، بيشتر دهانه هاي حلقه اي شکل سطح ماه در اثر تصادم پديد آمده اند. از سوي ديگر ، اثرات واضحي از فعاليت آتشفشاني در سطح آن کشف شده است.
به عنوان مثال سنگهاي سياه آتشفشاني مانند گدازه هاي منجمد از مشخصات برجسته سطح ماه هستند. به علاوه دلايلي براي قبول اين مسئله وجود دارد که ما سکون ها يا تجمع ماده که به وسيله ماهواره هاي مصنوعي ماه در زير ماريا (درياي ماه)کشف شده اند. چيزي جز حفره هاي گدازه هاي منجمد نيستند. احتمالا مشخصات ديگر سطح ماه وجود ارتباط نزديکي را با فعاليت آتشفشاني نشان مي دهند.
● اثرات آتشفشان در ماه
در سطح ماه نواحي برآمده يا مناطق دايره شکل کم ارتفاع وجود دارد و بر روي برخي از آنها علائمي مانند دهانه هاي آتشفشان ها (مناطق صخره اي تخريب شده اطراف دهانه ها) بوضوح ديده مي شود. ساختمانهاي مشابهي که لاکوليت ناميده مي شوند نيز در زمين وجود دارند. آنها برآمدگيهاي پوسته زمين هستند که در نتيجه آتشفشان پديد آمده اند. برخي از تپه هاي قفقاز شمالي يعني ماشوک ، بشتاف ، و زيميکا به اين گروه تعلق دارند. دانشمندان عقيده دارند که فعاليتهاي آتشفشاني شديد بيشتر در طي نخستين ، يک و نيم ميليون سال تاريخ پيدايش ماه بوجود آمده اند. اين نظريه بوسيله سنجش عمر صخره هاي ماه که داراي مواد آتشفشان مي باشد تأييد گرديد عمر صخره ها حداقل سه بيليون سال است.
آتشفشان در سياره تير
اثرات واضحي از فعاليت آتشفشاني در عکس هاي تهيه شده از تير نزديک ترين سياره به خورشيد ديده مي شود. سطح اين سياره به وسيله تعداد زيادي حفره ، سوراخ شده است. با آنکه حفره ها در اثر تصادم پديد آمده اند. اثرات جاري شدن گدازه ها در ته برخي از آنها قابل تشخيص است.
آتشفشان در سياره زهره
برخي از اطلاعات حاکي از آن است که فعاليت هاي آتشفشاني هم اکنون نيز در سياره زهره ادامه دارند. همانطور که مي دانيد درجه حرارت سطح زهره حدود ۵۰۰ درجه سلسيوس است که در نتيجه اثر گلخانه اي معين تجمع گرماي خورشيد در ناحيه پايين جو زهره به علت وجود لايه ابري در اطراف سياره مي باشد. کاملا امکان دارد که آتشفشانها و به ويژه جريان گدازه هاي داغ عامل کمک کننده ديگري باشد.
ممکن است ذرات جامد فراواني که بر اساس برخي از اطلاعات در جو زهره يافت مي شوند. داراي منشا آتشفشان باشند. به علاوه بايد گفت که ۱۷ درصد جو از دي اکسيد کربن ، گازي که در ضمن فوران آتشفشان آزاد مي گردد تشکيل يافته است.

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي ا ...

آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره‌ها، با ...

آتشفشان آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره ...

بمبها قطعاتي از گدازه هستند که داراي اشکال خاصي مي‌باشند و اين شکل احتمالا بر اثر چرخش آنها هنگامي که به هوا پرت مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. اندازه بمبها ب ...

ماه تنها قمر طبيعي زمين و تنها جرم آسمانيست که انسان بر روي آن حضور داشته است. ماه روشن ترين جرم در آسمان شب است اما نوري از خود توليد نمي کند در عوض ...

مريخ چهارمين سياره از سمت خورشيد در منظومه شمسي است. اين سياره يکي از همسايه هاي نزديک زمين در فضا مي باشد. مانند بقيه اجرام موجود در منظومه شمسي عمر ...

▪ آتشفشانها مريخ بزرگترين کوه هاي آتشفشاني موجود در منظومه شمسي را در خود جاي داده است. بلندترين آنها اليمپوس(Olympus)، ارتفاعي معادل ۲۷ کيلومتر و قطر ...

● ليبراسيون يا رخگرد ما در زمين گاهي شاهد بخشي از قسمت پنهان ماه هستيم. نمايان شدن بخشي از قسمت پنهان به دليل ليبراسيون يا رخگرد ماه مي باشد. در ماه س ...

دانلود نسخه PDF - آتشفشان