up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آتشفشان PDF
QR code - آتشفشان

آتشفشان

آتشفشان ها در فضا

● اطلاعات اوليه
روش مقايسه از مشخصات اختر شناسي جديد است.براي مطالعه قوانين حاکم بر تکامل و ساختمان يک جسم فضايي ، پيدا کردن يک يا چند جسم مشابه آن در فضا و يافتن وجه اشتراک و تفاوت آنها مفيد مي باشد. با تعيين عللي که منجر به تشابه يا اختلاف مي شوند، پرداختن به کار اصلي آسان تر است. تشابهات ، جنبه هاي مشترکي را که بر تکامل اجسام مورد علاقه تاثير مي گذارد نشان مي دهد و عدم تشابه مشخص کننده عواملي مي باشد که مسير هاي مختلف تکامل آنها را تعيين مي نمايد.
حتي انتزاعي ترين تحقيقات علمي بايد طبيعتا به کاربرد علمي دانش جديد منتهي شود. اين جهت يابي کارهاي علمي ، از ماهيت اجتماعي علم به عنوان نوعي از فعاليت هاي انسان سرچشمه مي گيرد. اختر شناسي نيز از اين مسئله مستثني نيست. اخترشناسان در ضمن بررسي رويدادهايي که در فضا به وقوع مي پيوندند. به ويژه هنگام مطالعه سيارات منظومه شمسي ابتدا درباره زمين فکر مي کنند. زيرا اين مسئله به آنها کمک مي کند که درباره خانه خود در جهان بيشتر بدانند. از اين نظر در مطالعه فعاليت آتشفشان ما بسيار باارزش است.
آتشفشان در زمين
مراحل آتشفشاني از تظاهرات جالب فعاليت دروني سياره ما است که اثرات زيادي بر روي بسياري از فرآيند ژئوفيزيکي دارد. مي توان به کمک اين واقعيت که حدود ۵۴۰ آتشفشان فعال در دنيا وجود دارد. يعني آتشفشان هايي که حداقل يک بار در طي تاريخ ثبت شده دستخوش انفجار شده اند. درباره ميزان آتشفشان زمين تصوري پيدا نمود. از اين تعداد ۳۶۰ آتشفشان در «حلقه آتش» رشته کوههاي آتشفشاني که اقيانوس آرام را احاطه کرده اند، واقع شده اند و ۶۸ آتشفشان در کامچاتکاپنينولا و جزاير کوريل قرار گرفته اند. در سالهاي اخير مشخص شده که تعداد بسيار زيادتري از آتشفشان در کف اقيانوس وجود دارند. و فقط در ناحيه مرکزي اقيانوس آرام ، حداقل ۲۰۰۰۰۰ آتشفشان يافت مي شود.
● انرژي انفجار آتشفشان
مقدار انرژي که در ضمن يک انفجار عادي آزاد مي شود. با انرژي ۴۰۰۰۰۰ تن از سوخت معادل آن قابل قياس است. انرژي که در يک انفجار عظيم ايجاد مي گردد تقريبا معادل انرژي است که از سوختن ۵۰۰۰۰۰۰ تن ذغال سنگ حاصل مي شود.
● پيدايش آتشفشان در سطح ماه
ذرات جامد زيادي که در ضمن انفجار به فضا رانده مي شوند و پراکنده شدن پرتوهاي خورشيدي ، اثر قابل توجهي بر مقدار گرمايي که به زمين مي رسد دارند. برخي از اطلاعات موجود نشان مي دهند که در تاريخ سياره ما پيش از دوره يخبندان طولاني فعاليت شديد آتشفشاني صورت گرفته است. اطلاعات کنوني علمي نشان مي دهند که فعاليت آتشفشاني همچنين در اجسام سياره اي ديگري که از نظر ماهيت و ساختمان به زمين شباهت دارند رخ مي دهد.
آتشفشان ها و حفره هاي سطح ماه
ماه که نزديک ترين همسايه زمين است. از نظر تکاملي شباهت زيادي با سياره زمين دارد. بنابراين ، مقايسه ها و مطالعات ماهواره اي بايد آشکار کننده بسياري از مسائل باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از دستگاههاي اکتشاف ماه ، بيشتر دهانه هاي حلقه اي شکل سطح ماه در اثر تصادم پديد آمده اند. از سوي ديگر ، اثرات واضحي از فعاليت آتشفشاني در سطح آن کشف شده است. به عنوان مثال سنگ هاي سياه آتشفشاني مانند گدازه هاي منجمد از مشخصات برجسته سطح ماه هستند. به علاوه دلايلي براي قبول اين مسئله وجود دارد که ما سکون ها يا تجمع ماده که به وسيله ماهواره هاي مصنوعي ماه در زير ماريا (درياي ماه )کشف شده اند. چيزي جز حفره هاي گدازه هاي منجمد نيستند. احتمالا مشخصات ديگر سطح ماه وجود ارتباط نزديکي را با فعاليت آتشفشاني نشان مي دهند.
● اثرات آتشفشان در ماه
در سطح ماه نواحي برآمده يا مناطق دايره شکل که ارتفاع وجود دارد. و بر روي برخي از آنها علائمي مانند دهانه هاي آتشفشان ها (مناطق صخره اي تخريب شده اطراف دهانه ها) به وضوح ديده مي شود. ساختمان هاي مشابهي که لاکوليت ناميده مي شوند نيز در زمين وجود دارند. آنها برآمدگي هاي پوسته زمين هستند که در نتيجه آتشفشان پديد آمده اند. برخي از تپه هاي قفقاز شمالي يعني ماشوک ، بشتاف ، و زيميکا به اين گروه تعلق دارند. دانشمندان عقيده دارند که فعاليتهاي آتشفشاني شديد بيشتر در طي نخستين ، يک و نيم ميليون سال تاريخ پيدايش ماه بوجود آمده اند. اين نظريه به وسيله سنجش عمر صخره هاي ماه که داراي مواد آتشفشان مي باشد تاييد گرديد عمر صخره ها حداقل سه بيليون سال است.
آتشفشان در سياره تير
اثرات واضحي از فعاليت آتشفشاني در عکس هاي تهيه شده از تير نزديک ترين سياره به خورشيد ديده مي شود. سطح اين سياره به وسيله تعداد زيادي حفره ، سوراخ شده است. با آنکه حفره ها در اثر تصادم پديد آمده اند. اثرات جاري شدن گدازه ها در ته برخي از آنها قابل تشخيص است.
آتشفشان در سياره زهره
برخي از اطلاعات حاکي از آن است که فعاليت هاي آتشفشاني هم اکنون نيز در سياره زهره ادامه دارند. همانطور که مي دانيد درجه حرارت سطح زهره حدود ۵۰۰ درجه سلسيوس است که در نتيجه اثر گلخانه اي معين تجمع گرماي خورشيد در ناحيه پايين جو زهره به علت وجود لايه ابري در اطراف سياره مي باشد. کاملا امکان دارد که آتشفشان ها و به ويژه جريان گدازه هاي داغ عامل کمک کننده ديگري باشد. ممکن است ذرات جامد فراواني که بر اساس برخي از اطلاعات در جو زهره يافت مي شوند. داراي منشا آتشفشان باشند. به علاوه بايد گفت که ۱۷ درصد جو از دي اکسيد کربن ، گازي که در ضمن فوران آتشفشان آزاد مي گردد تشکيل يافته است.

آتشفشان يک ساختمان زمين شناسي است که به وسيله آن مواد آتشفشاني (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد ياهر ۳)از درون زمين به سطح آن راه مي يابند. انباشتگي ا ...

آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره‌ها، با ...

آتشفشان آتشفشان روزنه‌اي در سطح زمين است که سنگ‌هاي گداخته، خاکستر و گازهاي درون زمين از آن به بيرون فوران مي‌کنند. فعاليت آتشفشاني با برون‌افکني صخره ...

بمبها قطعاتي از گدازه هستند که داراي اشکال خاصي مي‌باشند و اين شکل احتمالا بر اثر چرخش آنها هنگامي که به هوا پرت مي‌شوند، بوجود مي‌آيد. اندازه بمبها ب ...

معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر (Richter) صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يک زلزله ارائه مي شود. زلزله اي که در تابستان سال ۱۹۹۸ قسمتي از افغانس ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

وجود ۱۵۰۰ آتشفشان در کره زمين فوران توده هاي بزرگي از خاکستر در ايسلند در اثر فعال شدن يکي از آتشفشان هاي خفته اين منطقه باعث شده است نشريه علمي لايو ...

شناخت زلزله تعريف زلزله مردم عامي درکلامي ساده زلزله راحرکت ناگهاني زمين ناشي ازخشم نيروهاي ماوراء الطبيعه وخدايان مي دانند که بر بندگان عاصي وعصيانگر ...

دانلود نسخه PDF - آتشفشان