up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله آب PDF
QR code - آب

آب

پديده سرخ شدن آب ها

الف) در اين آيه از طوفان و ملخ و شپش و وزغ و خون نام مي برد و آنها را مايه عذاب مي داند و در آيه بعد از بلا، نام مي برد يعني تمام اين عوامل مثل خون و ملخ و ... يک بلا هستند.
ب) خون، بعد از اسامي چند حيوان آورده مي شود که نشان دهنده ارتباط آنها با يکديگر است.
ج) رابطه بين عامل طوفان و پديده Redtide (قرمز شدن آب) را به خوبي بيان مي کند و جالبتر اين که اين عامل طوفان با افزايش ملخ ها و شپشک ها و وزغ ها رابطه مستقيم دارد. اين پديده، در مورد رود نيل - که در کنار اين رود قوم بني اسرائيل زندگي مي کردند- مي تواند صادق باشد. چنان که تا به حال چندين مورد از قرمز شدن آب و پديده Redtide در مورد رود نيل گزارش شده است. و در رود نيل به دليل اين که محيط رودخانه اي است بيشترعامل Redtide در اثر استرس محيطي چون طوفان رخ مي دهد.
اما مسئله قابل ذکر آن که اين خون به دلايلي چند مي تواند مايه عذاب براي قوم بني اسرائيل باشد:
۱) قرمز شدن آب باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم مي شود. (به علت غيرطبيعي بودن اين امر).
۲) مرگ و مير ماهي ها و موجودات دريايي و همچنين انسان ها که از آنان تغذيه مي کنند.
۳) ايجاد بوي متعفن حاصل از مرگ ماهي ها و بقيه موجودات دريايي.
۴) خود اين پديده ايجاد بوي نامطبوع مي کند که باعث ايجاد ناراحتي هاي تنفسي مي شود.
۵) وجود اين سم در آب باعث ايجاد بيماري اسهال خوني و همچنين ايجاد سموم عصبي مي کند که بر روي سيستم اعصاب و سيستم هاي تنفسي اثر مي کند.
۶) خساراتي که به صنعت توريستي و ماهيگيري وارد مي کنند. سوالي که در اين جا مطرح مي شود اين است که منظور از خون چيست و چه رابطه اي بين طوفان و شپشک و وزغ و خون وجود دارد؟ و چرا بعد از کلمه طوفان و نام حيوان از خون نام برده شده است؟ در بسياري از تفاسير، خون را به معناي خون دماغ شدن عمومي مردم مطرح مي کنند، ولي مسئله اي که وجود دارد اين است که کلمه خون بعد از اسامي چند موجود (حيوان) مثل ملخ و وزغ و شپشک آمده است؛ احتمالاً کلمه خون نيز بايد مربوط به يک موجود باشد. تاژکداران داراي خصوصيات مشترک حيوان و نبات اند. دانشمندان علم جانورشناسي و گياه شناسي بر سر ارتباط اين موجودات به عالم حيوانات يا نباتات اتفاق نظر ندارند. DNA کروماتين داينوفلاژله، مشابه باکتري است، به همين دليل آن را مزوکاريوت مي گويند. فرق داينوفلاژله با ساير يوکاريوت ها در محلDNA عمل تقسيم شدن و عملکرد کروموزم هاست. اين تاژکداران داراي سمي به نام ساکسيتوکسين (SAX ito xin) هستند که بر روي سلسله اعصاب اثر مي کند. وجود اين سم در انواع صدف ها و ماهي ها به علت تغذيه آنها از اين نوع تاژکداران مي باشد.
در سال ۱۹۲۷ نوعي اپيدمي ناحيه سانفرانسيسکو را فرا گرفت. مقامات مسئول با همکاري دانشمندان، تحقيقات رسمي را براي تبيين علت شيوع اپيدمي که ناشي از مسموميت انواع صدف ها بود آغاز نمودند. پنج سال بعد پس از بررسي هاي لازم متوجه شدند نوعي تاژکدار به نام Gonyaulax Centella در سطح وسيعي از منطقه افزايش يافته که احتمالاً موجب مسموميت شديد صدف ها گرديده است. تحقيقات آزمايشگاهي بعداً اين نظريه را تاييد کرد.
سرخ پوستان مناطق شمال غربي آمريکا از دير باز به رابطه بين مسموميت صدف ها و نشو و نماي بيش از حد تاژکداران پي برده بودند. قبايل ساکن اين نواحي، نگهباناني در نقاط مختلف ساحل مستقر مي کردند تا تغييرات رنگ آب در روز و نوراني بودن آن را در شب گزارش دهند؛ آنها هرگاه چنين علاماتي مشاهده مي کردند مسموم شدن صدف ها واقعيت مي يافت. انواعي از تاژکداران هنگام شب از خود نور ساطع مي کنند و چنين به نظر مي رسد که قسمتي از دريا شعله ور گرديده است.
تراکم مقدار تاژکداران در مرحله انفجار جمعيت به حدي است که در يک ليتر آب حدود ۴۰ ميليون عدد از آنها شناور است. بروز اين پديده نيز تنها با مسموميت صدف ها همراه نبوده بلکه گاهي نيز خسارات سنگيني به صنعت توريستي وارد مي سازد.
به اين معني که آب منطقه را آلوده و بدبو کرده و مرگ هزاران ماهي را موجب مي گردد. ماهي هاي مرده بر روي ساحل شسته شده در زير آفتاب متعفن مي شوند. از کشنده هاي قرمز (Redtide) همچنين گازهاي نامطلوبي متصاعد مي شود که در چشم ايجاد حساسيت مي کند. از طرف ديگر در اثر وزش باد، ساکنان ساحل به علت استنشاق گاز متصاعد از ناحيه آلوده دريا دچار مشکل تفنسي مي شوند، بدين ترتيب فضايي مشمئز کننده ايجاد مي شود که طبعاً هيچ توريستي حاضر به اقامت در چنين محيطي نخواهد بود. اين جلبک ها سم هاي مضري توليد مي کنند که در ماهي و ديگر جانوران دريايي تجمع پيدا کرده و غلظت هاي زيادي از اين سموم سبب مرگ ماهي شده و با مسموميت صدف ها و ماهي ها مواد سمي دريايي براي انسان توليد مي کند. سموم بسياري از گونه ها براي مثال گونهGonyaulax Cetenlla سموم عصبي بسيار قويي هستند که همراه با حرکت يون سديم از عرض غشاهاي عصبي انسان به سلول تداخل مي کنند. اين سم نيز مي تواند بر روي سيستم تنفسي فرد اثر گذاشته و در عرض بيست دقيقه باعث ايجاد خفگي در فرد شود.
از طرف ديگر گروه ديگري از اين تاژکداران در انسان باعث ايجاد بيماري اسهال خوني مي شوند. علت قرمز شدن آب ماهيگيران در هنگام صيد متوجه شدند که ماهي هاي منطقه دچار مشکل تنفسي شده و براي استفاده از اکسيژن هوا به سطح آب روي مي آورند. ماهيگيران نمونه آب زرد را با خود به ساحل آورده و پس از آزمايش نمونه اعلام کردند نوعي تاژکدار که داراي خال هاي زرد رنگ است به حد وفور در آب ديده شده است. آنها همچنين اظهار کردند که اين موجودات پس از مرگ به رنگ قرمز در مي آيند. بنابراين علت تغيير رنگ آب، هنگام ظهور اين پديده نيز مشخص گرديد که علت قرمز بودن آب اين است که اين نوع از تاژکداران علاوه بر پيگمان سبز، داراي پيگمان هاي سرخ هستند و به اين جهت رنگ آب را مانند خون مي سازند بنابراين، اين پيگمان ها در قرمز کردن آب موثر هستند. به همين دليل به آنها گروهPylrohopyta (گياه داراي بدنه رنگي) مي گويند.
حقيقت اين است که درباره عامل مرگ ماهي ها هنگام پديدار شدن کشنده هاي قرمز که تاکنون مشخص شده است، وجود سه عامل قطعي به نظر مي رسد:
۱) سم حاصله از اين تاژکداران.
۲) مسدود شدن مجاري تنفسي يا برانش (آبشش) ماهي به وسيله اين موجودات و ايجاد خفقان.
۳) کمبود شديد اکسيژن آب به علت مصرف آن در مرحله پوسيدگي آنها. طوفان مهمترين عاملRedtide صدمات و خسارات ناشي از بروز کشنده قرمز در زمينه هاي توريستي، ماهيگيري و ساير فعاليت هاي توليد؛ و حتي مرگ و مير بسياري از انسان ها موجب گرديد که نسبت به علل پيدايش اين پديده، مطالعات و تحقيقات وسيعي به عمل آيد.
در سال۱۹۷۲ کارشناسان آزمايشگاه دريايي موت mote واقع در ساحل غربي فلوريدا به موفقيت هايي در اين زمينه نايل آمدند. تحقيقات انجام شده نشان داد که افزايش حرارت، تقليل ميزان نمک و افزايش مواد غذايي آب به خصوص ويتامين B۱۲ از عوامل موثر در ايجاد محيط مناسب براي رشد سريع تاژکداران مي باشند. ويتامينB۱۲ که حاصل فعاليت باکتري ها در محيط پوشيده و از گياه مناطق مردابي است پس از بارندگي هاي شديد به مقدار زياد به دريا شسته مي شود.
ريزش باران از طرفي موجب کم شدن نمک آب مي گردد و به اين ترتيب محيط مناسبي براي رشد تاژکداران به وجود مي آيد. مهمترين عامل Redtide (قرمز شدن آب) مي تواند عامل طوفان باشد. طوفان و ايجاد موج هاي طوفاني، خود خسارات سنگين وارد کرده و باعث کشته شدن تعداد زيادي از مردم مي شود. از طرف ديگر طوفان با ايجاد و حمل مواد به داخل آب از يک طرف و از طرف ديگر جرياناتLougmri باعث به هم ريختگي زون سطحي مي شود و باعث فراوني يک دفعه وbloom داينوفلاژله ها مي شود. (M.Grant ۱۹۸۷).
اين عوامل باعث مي شود دافلاژله ها - که داراي قدرت توليد مثل سريع و اجتماع زياد در پهنه دريا هستند - به صورت آب قرمز، سرخ، شيري، زرد يا امواج سمي (Poisonous) در سواحل درياها آشکار گردند. که به طور فصلي تلفات سنگيني به انسان وارد مي کند. اين موجودات ميکروسکوپي اگر تعدادشان ناچيز باشد بي خطرند ولي هنگامي که تعدادشان به ميليون ها فرد در يک ليتر آب برسد بسيار خطرناک مي شوند و موجب مرگ و مير فراواني مي گردند.
در حال حاضر خطر ناشي از داينوفلاژله بيشتر متوجه کشورهايي است که به عرض جغرافيايي پايين و مجاور دريا قرار دارند؛ زيرا تحقيقات نشان داده است که تنوع فراواني داينوفلاژله ها در اين عرض از نواحي ديگر بيشتر بوده و هر سال تلفات زيادي را به ساکنان اين نواحي وارد مي کند. عواملي چون طوفان، زلزله، ريزش شديد باران باعث اين پديده مي شوند.
{(۲۰۰۲).Mudei}. و مساله جالبتر اين است که طوفان بر روي وزغ و ملخ و شپشک و فراواني يک دفعه آنها اثر بسيار جالبي دارد. وقوع طوفان با ايجاد جريان هاي آب و باد باعث افزايش املاح و رطوبت در ناحيه مي گردد که مي تواند به تخمگذاري و مهاجرت ملخ ها کمک فراواني بکند.
از طرف ديگر ايجاد استرس محيطي مثل طوفان مي تواند روي وزغ ها تاثير گذاشته و آنها را از پناهگاه هاي خود خارج کند. به هر حال رابطه جالبي بين طوفان و فراواني وزغ و شپشک و ملخ وجود دارد که از حوصله اين بحث خارج است.

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

چرا آسمان صاف در هنگام روز اغلب آبي ، ولي در نزديکي افق سفيد است؟ چرا خورشيد در حال غروب سرخ و آسمان درست در بالاي آن همچون پرده اي رنگارنگ است؟ چرا د ...

بازارهاي جهاني از جمله بازار نفت و انرژي هرازگاهي تحت تأثير تغييرات اقليمي با بي ثباتي شديد روبرو مي شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهيب کاتري ...

با افزايش ميزان آلاينده هاي جوي و پديد آمدن اثر گلخانه اي ، دانشمندان پيش بيني کرده اند که ميانگين دماي هوا در نتيجه افزايش ميزان دي اکسيد کربن و ساير ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

دانلود نسخه PDF - آب