up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله آب زيرزميني PDF
QR code - آب زيرزميني

آب زيرزميني

تغذيه آب زيرزميني

● تعريف و ريشه لغوي
وارد کردن آب به داخل يک سازند زمين شناسي را بوسيله متدها و تاسيسات مختلف ، تغذيه مصنوعي گويند ومعادل لاتين آن Artificial Recharge مي باشد.
● هدفهاي تغذيه مصنوعي
تغذيه مصنوعي مي تواند با توجه به هدفهاي زير بکار رود:
۱) تغييردادن کيفيت آب (هم درجه حرارت آن را تنظيم کرد و همچنين پالايش باکتري ها صورت مي گيرد)
۲) اضافه کردن و يا ثابت نگه داشتن آب زيرزميني به عنوان منبع اقتصادي
۳) به منظور تنظيم و يکنواخت کردن آب سطحي
۴) براي جلوگيري از نفوذ آبهاي شور به آبهاي شيرين
۵) براي کاهش دادن و يا جلوگيري از نشست زمين در اثر برداشت زياد آب زيرزميني
۶) براي انبارش آب زيرزميني جهت استفاده در محل و يا صادرکردن آن به مناطق ديگر از طريق آب سطحي
۷) استخراج انرژي براثر آب گرم
۸) توزيع زيرزميني آب در يک منطقه براي چاههاي حفاري شده
بنابراين در شرايط مختلف ، پروژه هاي تغذيه مصنوعي نه تنها به عنوان مکانيزم حفاظت از آبهاي زيرزميني را تدارک مي بيند، بلکه بعنوان کمک براي حل مساله وجلوگيري از افت آبهاي زيرزميني در سفره ها در اثر استخراج بيش از حد عمل مي کند.
● شرايط کلي استفاده از تغذيه مصنوعي
بر حسب نوع نيازها ، ويژگيهاي جغرافيايي و نحوه استقرار تاسيسات تغذيه و نوع آن طرحهاي تغذيه مصنوعي و طرز کار آنها ، بي اندازه متغير است.
با توجه به اينکه هر سيستم و طرح تغذيه مصنوعي از يک سيستم آبدار ، يک منبع تغذيه و بالاخره تاسيسات مربوطه تشکيل مي شود. به خوبي مي توان حدس زد که ابعاد اين طرحها تا چه اندازه مي توانند متغير باشند که اين تغييرات مي توانند هم از نظر زماني و هم از نظر مکاني قابل اندازه گيري باشند.
● شرايط هيدرولوژيکي و منبع تغذيه
رژيم آبهاي سطحي موجود در منطقه و اختلاف بين رژيم منبع تغذيه و رژيم مورد تقاضا ، عامل مهمي است که بايد در رابطه با ظرفيت تنظيم کنندگي مخزن طبيعي و شرايط انتقال آب بين نقاط تغذيه و برداشت در نظر گرفت.
تيرگي آب: پيش از در نظر گرفتن موارد ذکر شده، بايد توجه داشت که آب حاوي مقدار بسيار کمي از مواد معلق مي باشد و اين در موقعي است که بخواهيم از آب بدون پالايش قبلي استفاده کنيم.
● شرايط هيدروژئولوژيکي مخزن آب
وضع سفره ، از نظر آزادبودن يا تحت فشار بودن که از طريق ضريب ذخيره و يا پرشدگي در حجم آب قابل تحرک و نيز در نوع تاسيسات تغذيه تاثير خواهد گذاشت. ضخامت بخش غير اشباع قبل از ذخيره سازي در مورد سفره هاي آزاد اين ضخامت به ميزان بهره برداري از سفره بستگي دارد.
● متدهاي تغذيه مصنوعي
متدهاي مختلفي براي تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني ارائه گرديده است که متداولترين متدها عبارتند از:
▪ متد حوضچه اي
در متد حوضچه اي بوسيله خاکريز کردن مرزهاي حوضچه و يا خاکبرداري از منطقه مورد نظر ، حوضچه اي را درست کرده و آب را در داخل آن بخش مي کنند. که اين آبها نبايد داراي ذراتي در اندازه ليلت باشند، زيرا باعث کورشدن فضاهاي خالي قابل نفوذ مي شود.
▪ متد کانالي
عمل بخشي آب در يک کانال طبيعي ، زمان و منطقه تغذيه را در آن افزايش خواهد داد. اين شامل مديريت رودخانه و کانال در قسمت بالا و پايين تاسيسات مي باشد. وجود منبع آب در قسمت بالايي رودخانه مي تواند مقدار جريان رودخانه را در طي زمان ، منظم کرده، بطوريکه مقدار آن از مقدار ظرفيت جذب در قسمتهاي پاييني رودخانه بيشتر نباشد.
متدهاي ديگر تغذيه مصنوعي عبارتند از:
۱) متد آبراهه و شياربندي
۲) متد سيلابي
۳) متد آبياري
۴) متد گودالي
۵) متد چاه تغذيه اي

مقدمه آب ماده اي فراوان در کره زمين است. به شکل هاي مختلفي همچون دريا ، باران ، رودخانه و... ديده مي‌شود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتي به حالت ديگ ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل مي کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ...

رودخانه رسوباتي را که با خود حمل ميکند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي ميگذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيها ر ...

رودخانه‌ رسوباتي را که با خود حمل مي‌کند، در بسترش يا در زمان طغيان در محدوده بلافصل آن بر جاي مي‌گذارد. رسوبات بر جاي گذرده شده توسط رودخانه در خشکيه ...

آبهاي معدني ( Inorganic Water ) ، آبهايي هستند که در يک کيلوگرم آنها لااقل هزار ميلي گرم نمک و يا ۲۵۰ ميلي گرم انيدريد کربنيک آزاد موجود است. آبهاي مع ...

بررسي آتشفشان ها در ايران نشان مي دهد ايران داراي پنج آتشفشان دماوند ، سبلان ، تفتان ، بزمان و سهند است که از اين تعداد سه آتشفشان بزمان، تفتان و دماو ...

● مقدمه: منشا سوختهاي گازي متفاوت است. برخي به طور طبيعي وجود دارند و برخي ديگر از تغيير شکل سوختهاي مايع و يا جامد تهيه مي شوند. سازنده ي اصلي مفيد آ ...

جلگه رودشت ، از جمله مناطق روستايي بسيار قديم زاينده رود است که گنجينه هاي ارزشمندي از سنن مديريتي اعم از مديريت بر طبيعت و بر جوامع انساني در آن نهفت ...

دانلود نسخه PDF - آب زيرزميني