up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله آبزي پروري PDF
QR code - آبزي پروري

آبزي پروري

بيوفيلتر در آبزي پروري

مقدمه:
با افزايش جمعيت روزافزون كنوني بايد بر ميزان توليد غذا افزود. بخاطر محدوديت منابع (آب و سرزمين) نمي توان افزايش سطح زيادي داشته باشيم به همين دليل بايد راه هاي جايگزين براي رفع اين محدوديت پيدا شود كه از اين موارد مي توان افزايش تراكم در سطح و استفاده از فضا به جاي سطح را نام برد.
تقسيم بندي ماهيان پرورشي
ماهيان از جمله مهره داران خونسرد بوده و درجه حرارات بدن آنها با توجه به درجه حرارت آب محيط متغير مي باشد ، به همين علت شرايط حرارتي آبگيرها نقش عمده اي در فعاليت هاي حياتي ماهي ها مثل توليد مثل ،تغذيه،رشد و نمو و غيره آنها دارا مي باشد.با توجه به شرايط درجه حرارت مطلوب آب و با در نظر گرفتن رابطه ماهي با درجه حرارت کليه ماهي ها به دو گروه اصلي سرد آبي و گرم تقسيم مي گردند.
ماهيان سرد آبي
اين ماهيان در حرارت بين 7 تا 17 درجه سانتي گراد رشد مي کنند و در مقابل تغييرات درجه حرارت ،کمبود اکسيژن وساير عوامل شيميايي مقاومت چنداني ندارند. اين ماهيان داراي معده و روده اي کوتاه بوده و اغلب گوشتخوار هستند . مهمترين نوع آن آزاد ماهيان(انواع ماهيان آزاد و ماهيان قزل آلا) است.
ماهيان گرم آبي
به ماهيان قابل پرورش در دماي 27-20 درجه سانتي گراد اطلاق مي گردد . گونه‌هاي رايج ماهيان گرمابي شامل كپور معمولي ، كپور علفخوار(آمور) ، كپور نقره اي و بيگ هد مي باشند . ماهيان فوق را معمولاً در استخرهاي خاكي به صورت تواًم پرورش داده مي شوند . البته دو گونه ي معمولي و آمور را ميتوان در استخرعاي ذخيره ي آب كشاورزي (بتوني) پرورش داد .
انواع روش هاي پرورش ماهيان گرمابي:
1- روش گسترده (چند گونه اي)
در استخرهاي خاکي با مساحت 2هکتاربه بالا اجرا ميشود.اين روش ازمتداول‌ترين
و اقتصادي ترين روش هاي پرورش ماهيان گرمابي در جهان و ايران است . در اين روش ماهيان مورد نظر از تمامي سطوح غذايي طبيعي استخر استفاده نموده و علاوه اثر مثبت تغذيه اي بر روي يکديگر دارند.
2- روش متراکم : در استخرهاي بتوني با آب جاري
الف : تک گونه اي (کپور معمولي)
ب : دو گونه اي (آمور و کپور معمولي)
3- پرورش ماهي در کنار کشاورزي (نيمه متراکم)
الف : پرورش در شاليزار
ب : پرورش در استخرهاي بتوني
روش هاي پرورش نيمه متراکم Semi intensive fishculture
اين روش در واقع يک نوع پرورش متراکم است اين طريقه با استفاده از ازدياد مقدار آب مصرفي جهت ماهيان و يا وارد نمودن هوا به جاي تعويض آب به استخر مي باشد.در واقع چيزي که ما عملا در حال حاضر در ارتباط با ماهيان گرم آبي با آن روبرو هستيم توليدي تقريبا برابر 4 تا 5 تن در هکتار مي باشد که عملا بسيار پايين است .پس بايد جهت ازدياد توليد فکري کرد.در ضمن اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که به موازات توليد انبوه قيمت تمام شده ماهي نيز بايد از لحاظ اقتصادي بصرفه باشد در غير اينصورت اين توليد ارزشي نخواهد داشت.براي پرورش متراكم آبزيان نياز است كه فاكتورهاي مورد نياز و محدوديت هاي تراكمي آن ها را شناخته و براي تاَمين آن ها اقدام نماييم تا بتوانيم به توليد اقتصادي دست پيدا كنيم.در سيستم هاي پرورش آبزيان كيفيت آب بايد شرايط مناسب پرورش را دارا باشد تا ضمن كنترل بيماري ها محصول خوبي فراهم ، تا فعاليت توجيه اقتصادي داشته باشد. بيماري در هر مرحله از پرورش بوجود مي آيد ولي مشكل زماني حاد مي شود كه وسعت مزرعه بزرگ و كشت متراكم باشد.
پرورش متراكم ماهيان گرمابي در استخرهاي بتوني ذخيره ي آب كشاورزي:
براي پرورش ماهيان گرمابي استانداردهايي موجود است كه آن ها را بايد در پرورش متراكم رعايد نمود. در صورتي كه يكي از اين فاكتورها از حد مجاز خود خارج گردد موجب نابودي اكوسيستم آبي مي گردد.
برخي از اين استانداردها شامل :
PH6 5 – 9
شفافيت آب30 CM
درجه حرارت (كپور معمولي)25 – 30 C
آمونيوم< 0 01 mg l
آمونياك(NH3)< 0 02 mg l
اكسيژن محلول5 mg l تا حد اشباع
دي اكسيد كربن0 -10 mg l
كل مواد جامد TDS

اهميت آبزي پروري: در قرن بيستم صيد آبزيان از 4 ميليون تن در سال 1900 ميلادي به تقريباً 100 ميليون تن در 1995 ميلادي رسيد كه در ان زمان جمعيت هم از حد ...

نشانه گذاري يکي از روش هاي است که بر روي انواع گونه هاي آبزي به شيوه هاي مختلف و با اهداف خاص در دنيا متداول بوده که اين کار به Tagging معروف است . در ...

جهت شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته، در مراحل ابتدائي نياز به تهيه مکاني مناسب جهت احداث دامداري و سپس اخذ کليه مجوزهاي لازم از سازمانهاي ذيربط ...

به باور آبزي پروران عرضه ماهيان پرورشي روز به روز با تقاضاي بيشتر مصرف کنند گان مواجه شده است.اين امر طبيعي به نظر مي رسد که مردم ، توليدات بهداشتي با ...

در سال هاي اخير علاقه ي مصرف كنندگان به غذاهاي ارگانيك نظير فرآورده هاي پرورشي ارگانيك افزايش قابل توجهي داشته است. اين علاقمندي به دليل افزايش آگاهي ...

نحوه تشخيص بيماري بايد بر اساس مشاهدات كاركنان مزرعه پرورش ماهي و قبل از كالبدگشائي و بررسي ‌هاي بعد از مرگ ، تاريخچه مناسب و كاملي از وضعيت ماهي تهيه ...

● بتائين بتائين يا تري متيل گليسين يك تركيب آمونيوم چهار وجهي ميباشد كه اولين بار در چغندر قند كشف شد. بتائين مادهاي است سفيد رنگ وگرانوله كه يكي از م ...

● بتائين بتائين يا تري متيل گليسين يك تركيب آمونيوم چهار وجهي ميباشد كه اولين بار در چغندر قند كشف شد. بتائين مادهاي است سفيد رنگ وگرانوله كه يكي از م ...

دانلود نسخه PDF - آبزي پروري